Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Illes Balears
Capital 070407 Palma
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
07 Illes Balears Illes Balears
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES53 Illes Balears
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-09 Canvi de nom oficial de comunitat autònoma
  • Abans: 04 Islas Baleares
  • Després: 04 Illes Balears