Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Galicia
Capital 150780 Santiago de Compostela
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
15 Corunya, la A Coruña
27 Lugo Lugo
32 Ourense Ourense
36 Pontevedra Pontevedra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES11 Galícia