Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Región de Murcia
Capital 300308 Murcia
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
30 Múrcia Murcia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES62 Regió de Múrcia