Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Comunidad Foral de Navarra
Capital 312016 Pamplona/Iruña
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
31 Navarra Navarra
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES22 Comunitat Foral de Navarra