Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Ceuta
Capital 510013 Ceuta
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
51 Ceuta Ceuta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES63 Ciutat Autònoma de Ceuta