Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació oficial Melilla
Capital 520018 Melilla
Províncies
Codi Nom en català Nom oficial
52 Melilla Melilla
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Països INE 108 Espanya
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES64 Ciutat Autònoma de Melilla