Saltar al contenido principal
Característiques generals
Valor
Denominació castellana Ceuta
Codi RENFE -
Matrícula CE
Capital 510013 Ceuta
Municipis
Codi Nom oficial
510013 Ceuta
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Comunitats autònomes 18 Ceuta
Correspondències amb altres nomenclatures territorials
codi descripció
Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques (NUTS) ES630 Ceuta