390651 Rozas de Valdearroyo, Las M

Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 39 Cantàbria
Comunitat autònoma 06 Cantàbria
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-01-01 Canvi de nom
  • Abans: 390651 Rozas de Valdearrollo, Las
  • Després: 390651 Rozas de Valdearroyo, Las

Index [+]

You are here: