Saltar al contingut principal

450106 Aldeanueva de San Bartolomé

Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 45 Toledo
Comunitat autònoma 08 Castella - la Manxa