Saltar al contingut principal

451506 San Bartolomé de las Abiertas

Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Illes - -
Província 45 Toledo
Comunitat autònoma 08 Castella - la Manxa