Qüestionari

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística que es realitza cada trimestre i que recull l'opinió dels representants d'establiments amb activitat a Catalunya sobre un conjunt de variables que incideixen en el desenvolupament econòmic de l'empresa per conèixer de manera ràpida la seva situació i evolució i anticipar possibles canvis de tendència en el cicle econòmic.

L'Idescat realitza aquesta operació estadística a Catalunya conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona mitjançant un conveni de col·laboració.

La informació que es demana en cada qüestionari correspon exclusivament a l'establiment, les dades d'identificació del qual apareixen a l'apartat inicial.

Al final de cada trimestre es demana informació referida a l'evolució del negoci respecte del trimestre immediatament anterior al de referència i les expectatives que té l'empresari amb vista al trimestre següent.

L'operació recull informació per a 5 sectors d'activitat diferents:

  • Indústria
  • Construcció
  • Comerç
  • Hostaleria
  • Resta de serveis

Per tal d'accedir al qüestionari, us heu d'identificar en aquesta pàgina amb el nom d'usuari i la contrasenya que s'indiquen al correu electrònic que heu rebut.

El termini per trametre el qüestionari del quart trimestre de 2017 degudament emplenat finalitza el dia 10 de gener de 2018.

L'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona agraeixen la vostra col·laboració.

  • Idescat
  • Cambra de Comerç de Barcelona

Sou aquí: