Dia Internacional de l'Alfabetització: 8 de setembre

Des de fa més de 40 anys, la UNESCO celebra el Dia Internacional de l'Alfabetització, en què recorda a la comunitat mundial que l'alfabetització és un dret humà i constitueix la base de qualsevol aprenentatge.

Una educació bàsica de qualitat dota els alumnes de competències en lectura, escriptura i càlcul que els acompanyen durant tota la vida i propicien l'aprenentatge posterior; és més probable que els pares alfabetitzats escolaritzin els seus fills; les persones alfabetitzades tenen més capacitat per accedir a les oportunitats de l'educació permanent i les societats alfabetitzades estan millor equipades per afrontar les urgències del desenvolupament.

El 42% de la població catalana de 30 a 34 anys té estudis universitaris, sis punts percentuals més que la mitjana europea.

Estadística relacionada

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/diades/20130908