Persones ocupades 

Persones ocupades
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes44.11448.396
Venda vehicles de motor14.63716.198
Manteniment i reparació vehicles de motor21.03822.247
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor6.6847.741
Venda i reparació motocicletes i recanvis1.7552.210
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor213.091219.659
Intermediaris comerç19.32022.031
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls2.2903.208
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria3.3193.219
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir3.1852.779
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos6.0637.615
       Intermediaris especialitzats venda altres productes4.4645.209
Comerç engròs matèries agràries i animals vius4.6794.892
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.5613.059
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells2.1181.833
Comerç engròs aliments, begudes i tabac46.99447.248
       Comerç engròs fruites i hortalisses13.80712.858
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos5.7145.662
       Comerç engròs begudes7.6277.418
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau2.4962.575
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments7.7647.959
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac9.58810.775
Comerç engròs articles d'ús domèstic59.38260.914
       Comerç engròs tèxtils4.0973.778
       Comerç engròs peces de vestir i calçat12.42812.684
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió4.3114.366
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja2.4972.678
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica4.4054.515
       Comerç engròs productes farmacèutics17.63818.410
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic14.00614.484
Comerç engròs equips per a les TIC12.79313.333
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes6.3816.685
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions6.4126.648
Comerç engròs altra maquinària i equips30.16628.717
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles1.7262.002
       Comerç engròs màquines eina2.7723.038
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils1.6051.664
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina2.8442.787
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips21.21819.226
Altres tipus comerç engròs especialitzat38.18240.667
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos1.2341.635
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics3.9023.802
       Comerç engròs fusta i materials construcció11.35010.191
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció8.63210.641
       Comerç engròs productes químics7.1958.385
       Comerç engròs altres productes semielaborats1.6851.664
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig4.1854.349
Comerç engròs no especialitzat1.5751.857
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes284.384306.596
Comerç detall establiments no especialitzats71.76178.149
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats63.07168.384
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats8.6909.765
Comerç detall aliments, begudes i tabac55.64458.111
       Comerç detall fruites i hortalisses7.5528.715
       Comerç detall carn i productes carnis14.51414.876
       Comerç detall peix i marisc4.3654.019
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria18.66520.370
       Comerç detall begudes i productes de tabac3.8384.063
       Comerç detall altres productes alimentaris6.7096.067
Comerç detall carburants per a l'automoció6.3676.715
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic136.084145.833
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous39.88140.815
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics4.7585.322
       Comerç detall tèxtils4.4074.429
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre10.16210.343
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic11.41711.666
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria5.7216.112
       Comerç detall peces de vestir30.66434.352
       Comerç detall calçat i articles cuir8.4657.529
       Comerç detall productes farmacèutics12.61516.434
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà3.1823.211
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics4.8115.619
Comerç detall en parades i mercats ambulants8.2118.901
Comerç detall fora d'establiments6.3178.888
       Comerç detall per correspondència i per Internet2.8804.418
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments3.4374.470
Transport i emmagatzematge155.808159.893
Transport terrestre; transport per canonades88.24391.861
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera36.73137.961
       Transport mercaderies per carretera i per canonada51.51253.900
Transport marítim i per vies navegació interiors343315
Transport aeri5.2695.922
Emmagatzematge i activitats afins al transport46.81746.074
       Dipòsit i emmagatzematge5.6335.571
       Activitats afins al transport41.18440.503
Activitats postals i de correus15.13615.720
Hostaleria214.768239.590
Serveis d'allotjament42.75052.093
       Hotels i allotjaments similars34.35642.398
       Allotjaments turístics i altres de curta durada4.5465.510
       Càmpings i altres tipus allotjaments3.8494.185
Serveis de menjar i begudes172.018187.497
       Restaurants i establiments de menjars80.19993.676
       Provisió de menjars preparats24.91827.639
       Establiments de begudes66.90266.183
Informació i comunicacions83.38490.211
Edició11.75212.687
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició9.74610.309
       Edició programes informàtics2.0062.378
Cinema i vídeo; enregistrament de so5.7116.830
Ràdio i televisió4.9084.959
Telecomunicacions9.4798.435
       Telecomunicacions per cable4.4974.186
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres4.9814.249
Serveis de tecnologies de la informació46.20751.843
Serveis d'informació5.3265.458
Activitats immobiliàries50.50160.086
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi33.85940.971
       Activitats immobiliàries per compte d'altri16.64219.115
Activitats professionals, científiques i tècniques199.780205.525
Activitats jurídiques i de comptabilitat68.00665.670
       Activitats jurídiques25.71726.111
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal42.28939.559
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial19.31324.718
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques46.72147.548
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria35.88336.448
       Anàlisis i assajos tècnics10.83811.100
Recerca i desenvolupament13.89313.716
Publicitat i estudis de mercat26.12526.518
       Publicitat22.74122.349
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública3.3844.169
Altres activitats professionals i tècniques22.22423.235
       Activitats de disseny especialitzat3.0282.541
       Activitats de fotografia2.7883.315
       Activitats de traducció i d'interpretació3.6053.880
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa12.80313.500
Activitats veterinàries3.4984.120
Activitats administratives i serveis auxiliars263.881279.395
Activitats de lloguer9.5209.480
       Lloguer vehicles de motor2.1492.156
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual1.7281.614
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles5.6435.710
Activitats relacionades amb l'ocupació49.39251.521
Agències de viatges i operadors turístics9.85610.607
Activitats de seguretat i investigació17.87618.885
Serveis a edificis i activitats de jardineria103.618115.764
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions11.91412.281
       Activitats de neteja84.61196.154
       Activitats de jardineria7.0927.328
Activitats administratives d'oficina i auxiliars73.61973.137
       Activitats administratives i auxiliars oficina6.2646.021
       Activitats de centres d'atenció telefònica15.56117.659
       Organització convencions i fires de mostres4.4904.634
       Altres activitats de suport a les empreses47.30444.823
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment70.60367.505
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles17.89115.481
Activitats de biblioteques, arxius i museus4.8274.763
Jocs atzar i apostes6.3903.927
Activitats esportives, recreatives i entreteniment41.49543.334
Altres serveis49.46557.232
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics9.1739.701
       Reparació ordinadors i equips de comunicació3.6673.905
       Reparació efectes personals i domèstics5.5055.796
Altres activitats de serveis personals40.29347.532

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte seleccionat Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)