Saltar al contingut principal
Dotacions per a amortitzacions Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 6.518.554 7.131.080 7.309.043
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 83.912 95.546 102.588
Venda vehicles de motor 40.863 47.967 50.970
Manteniment i reparació vehicles de motor 26.808 24.175 27.422
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 13.720 20.421 21.264
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.522 2.984 2.932
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 775.854 992.323 957.484
Intermediaris comerç 29.562 35.549 28.583
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 1.816 2.800 1.975
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 7.650 5.009 4.559
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 9.906 8.617 5.863
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 6.215 13.207 10.858
Intermediaris especialitzats venda altres productes 3.976 5.917 5.328
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 21.390 34.967 25.387
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 15.197 28.299 19.881
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 6.193 6.668 5.506
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 178.121 203.181 192.925
Comerç engròs fruites i hortalisses 56.588 68.454 54.060
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 15.442 17.768 18.574
Comerç engròs begudes 40.934 47.389 51.458
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 9.756 10.694 11.701
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 25.890 30.175 28.668
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 29.511 28.701 28.464
Comerç engròs articles d'ús domèstic 258.089 298.159 345.875
Comerç engròs tèxtils 12.499 7.905 7.098
Comerç engròs peces de vestir i calçat 58.854 55.360 70.808
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 10.133 9.889 12.701
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 7.479 9.773 13.434
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 10.413 11.644 12.406
Comerç engròs productes farmacèutics 124.192 156.661 183.113
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 34.520 46.927 46.315
Comerç engròs equips per a les TIC 25.426 28.381 32.613
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 12.270 12.397 16.316
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 13.156 15.984 16.297
Comerç engròs altra maquinària i equips 89.119 94.544 100.858
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 7.135 11.729 10.448
Comerç engròs màquines eina 7.090 7.337 7.906
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 6.516 5.986 7.570
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 4.816 5.540 6.639
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 63.563 63.952 68.294
Altres tipus comerç engròs especialitzat 171.588 294.679 228.654
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 41.108 46.663 44.283
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 18.586 14.268 17.632
Comerç engròs fusta i materials construcció 28.823 123.264 54.800
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 19.678 22.442 21.174
Comerç engròs productes químics 38.989 60.492 53.469
Comerç engròs altres productes semielaborats 5.305 7.329 9.512
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 19.099 20.222 27.784
Comerç engròs no especialitzat 2.559 2.863 2.590
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 642.140 674.508 717.817
Comerç detall establiments no especialitzats 290.988 324.376 351.438
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 237.664 271.920 294.588
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 53.324 52.456 56.850
Comerç detall aliments, begudes i tabac 33.831 36.504 36.597
Comerç detall fruites i hortalisses 5.474 5.843 6.311
Comerç detall carn i productes carnis 7.776 9.350 8.550
Comerç detall peix i marisc 961 1.991 824
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 14.097 12.831 15.261
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.265 2.347 1.897
Comerç detall altres productes alimentaris 4.259 4.142 3.754
Comerç detall carburants per a l'automoció 22.491 19.133 19.551
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 267.482 259.773 272.666
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 69.229 74.040 78.536
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 7.751 8.041 7.156
Comerç detall tèxtils 3.021 3.089 4.623
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 13.382 18.425 17.971
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 28.520 23.184 24.636
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 7.481 7.769 7.032
Comerç detall peces de vestir 90.229 76.899 85.591
Comerç detall calçat i articles cuir 28.264 17.320 21.844
Comerç detall productes farmacèutics 5.306 14.973 7.843
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4.881 5.467 5.092
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 9.418 10.565 12.342
Comerç detall en parades i mercats ambulants 340 738 1.389
Comerç detall fora d'establiments 27.008 33.984 36.177
Comerç detall per correspondència i per Internet 9.609 11.557 13.814
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 17.399 22.427 22.362
Transport i emmagatzematge 1.072.501 1.052.681 1.078.322
Transport terrestre; transport per canonades 404.298 431.787 464.545
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 222.620 255.507 250.124
Transport mercaderies per carretera i per canonada 181.678 176.280 214.421
Transport marítim i per vies navegació interiors 5.081 4.694 6.417
Transport aeri 31.877 57.386 55.662
Emmagatzematge i activitats afins al transport 609.945 532.220 524.956
Dipòsit i emmagatzematge 72.967 61.348 77.102
Activitats afins al transport 536.978 470.872 447.854
Activitats postals i de correus 21.300 26.594 26.741
Hostaleria 499.385 531.488 560.671
Serveis d'allotjament 340.821 333.238 332.981
Hotels i allotjaments similars 282.150 265.177 267.194
Allotjaments turístics i altres de curta durada 21.683 31.455 24.048
Càmpings i altres tipus allotjaments 36.988 36.607 41.738
Serveis de menjar i begudes 158.564 198.250 227.691
Restaurants i establiments de menjars 103.691 143.633 164.768
Provisió de menjars preparats 22.811 21.803 21.507
Establiments de begudes 32.062 32.815 41.416
Informació i comunicacions 991.653 1.102.724 1.147.506
Edició 60.860 74.692 73.149
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 55.299 68.815 60.872
Edició programes informàtics 5.561 5.877 12.277
Cinema i vídeo; enregistrament de so 54.550 111.769 137.723
Ràdio i televisió 20.189 23.069 25.009
Telecomunicacions 570.755 562.252 595.512
Telecomunicacions per cable 375.448 346.223 371.533
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 195.307 216.029 223.979
Serveis de tecnologies de la informació 263.445 302.596 288.049
Serveis d'informació 21.853 28.346 28.064
Activitats immobiliàries 1.034.585 1.088.468 1.089.082
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 965.714 1.016.107 1.047.150
Activitats immobiliàries per compte d'altri 68.871 72.362 41.932
Activitats professionals, científiques i tècniques 471.208 565.384 533.223
Activitats jurídiques i de comptabilitat 77.490 106.198 77.204
Activitats jurídiques 14.875 24.229 17.547
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 62.616 81.969 59.657
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 98.628 120.588 106.538
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 117.131 164.101 86.138
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 96.681 139.474 57.736
Anàlisis i assajos tècnics 20.450 24.627 28.402
Recerca i desenvolupament 86.129 80.893 113.090
Publicitat i estudis de mercat 37.243 50.954 81.760
Publicitat 30.245 46.751 78.811
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 6.997 4.203 2.949
Altres activitats professionals i tècniques 51.096 39.454 65.053
Activitats de disseny especialitzat 15.842 17.544 42.139
Activitats de fotografia 2.892 3.069 7.253
Activitats de traducció i d'interpretació 1.199 1.028 1.603
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 31.162 17.814 14.058
Activitats veterinàries 3.491 3.195 3.441
Activitats administratives i serveis auxiliars 536.655 633.853 708.749
Activitats de lloguer 367.621 421.779 471.454
Lloguer vehicles de motor 287.450 318.690 341.040
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 5.596 16.693 18.750
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 74.576 86.396 111.664
Activitats relacionades amb l'ocupació 2.361 5.162 5.071
Agències de viatges i operadors turístics 18.922 23.343 31.722
Activitats de seguretat i investigació 15.940 18.662 17.091
Serveis a edificis i activitats de jardineria 35.993 56.008 54.611
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 2.000 3.156 9.210
Activitats de neteja 29.128 46.696 39.546
Activitats de jardineria 4.865 6.155 5.855
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 95.818 108.900 128.800
Activitats administratives i auxiliars oficina 18.328 15.379 20.327
Activitats de centres d'atenció telefònica 19.694 19.502 21.091
Organització convencions i fires de mostres 11.821 12.569 12.705
Altres activitats de suport a les empreses 45.974 61.449 74.677
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 360.472 341.669 355.096
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 29.685 17.935 17.774
Activitats de biblioteques, arxius i museus 25.571 29.738 25.467
Jocs atzar i apostes 60.810 46.194 68.291
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 244.406 247.803 243.563
Altres serveis 50.189 52.434 58.506
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4.471 5.946 3.063
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.560 2.976 1.388
Reparació efectes personals i domèstics 1.912 2.970 1.675
Altres activitats de serveis personals 45.718 46.489 55.443
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes