Skip to main content
Dotacions per a amortitzacions Catalunya. 2016-2018
2016 2017 2018
Total 7.131.080 7.309.043 7.829.806
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 95.546 102.588 108.912
Venda vehicles de motor 47.967 50.970 58.390
Manteniment i reparació vehicles de motor 24.175 27.422 23.769
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 20.421 21.264 22.869
Venda i reparació motocicletes i recanvis 2.984 2.932 3.884
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 992.323 957.484 989.637
Intermediaris comerç 35.549 28.583 23.727
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 2.800 1.975 1.859
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 5.009 4.559 3.387
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 8.617 5.863 5.302
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 13.207 10.858 7.751
Intermediaris especialitzats venda altres productes 5.917 5.328 5.428
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 34.967 25.387 23.486
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 28.299 19.881 15.773
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 6.668 5.506 7.714
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 203.181 192.925 217.044
Comerç engròs fruites i hortalisses 68.454 54.060 57.450
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 17.768 18.574 16.111
Comerç engròs begudes 47.389 51.458 58.625
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 10.694 11.701 12.344
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 30.175 28.668 42.511
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 28.701 28.464 30.002
Comerç engròs articles d'ús domèstic 298.159 345.875 374.309
Comerç engròs tèxtils 7.905 7.098 6.350
Comerç engròs peces de vestir i calçat 55.360 70.808 74.681
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 9.889 12.701 9.827
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 9.773 13.434 16.751
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 11.644 12.406 12.773
Comerç engròs productes farmacèutics 156.661 183.113 214.891
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 46.927 46.315 39.036
Comerç engròs equips per a les TIC 28.381 32.613 27.274
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 12.397 16.316 13.190
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 15.984 16.297 14.083
Comerç engròs altra maquinària i equips 94.544 100.858 114.272
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 11.729 10.448 12.151
Comerç engròs màquines eina 7.337 7.906 9.641
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 5.986 7.570 5.858
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 5.540 6.639 7.349
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 63.952 68.294 79.273
Altres tipus comerç engròs especialitzat 294.679 228.654 200.859
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 46.663 44.283 43.687
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 14.268 17.632 14.481
Comerç engròs fusta i materials construcció 123.264 54.800 27.132
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 22.442 21.174 25.386
Comerç engròs productes químics 60.492 53.469 57.611
Comerç engròs altres productes semielaborats 7.329 9.512 8.096
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 20.222 27.784 24.466
Comerç engròs no especialitzat 2.863 2.590 8.666
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 674.508 717.817 740.989
Comerç detall establiments no especialitzats 324.376 351.438 360.035
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 271.920 294.588 304.686
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 52.456 56.850 55.349
Comerç detall aliments, begudes i tabac 36.504 36.597 35.235
Comerç detall fruites i hortalisses 5.843 6.311 5.139
Comerç detall carn i productes carnis 9.350 8.550 8.775
Comerç detall peix i marisc 1.991 824 1.371
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 12.831 15.261 14.372
Comerç detall begudes i productes de tabac 2.347 1.897 1.986
Comerç detall altres productes alimentaris 4.142 3.754 3.594
Comerç detall carburants per a l'automoció 19.133 19.551 22.644
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 259.773 272.666 268.775
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 74.040 78.536 72.068
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 8.041 7.156 7.021
Comerç detall tèxtils 3.089 4.623 3.305
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 18.425 17.971 15.163
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 23.184 24.636 25.552
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 7.769 7.032 6.601
Comerç detall peces de vestir 76.899 85.591 81.594
Comerç detall calçat i articles cuir 17.320 21.844 18.001
Comerç detall productes farmacèutics 14.973 7.843 21.408
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 5.467 5.092 6.399
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 10.565 12.342 11.663
Comerç detall en parades i mercats ambulants 738 1.389 1.596
Comerç detall fora d'establiments 33.984 36.177 52.703
Comerç detall per correspondència i per Internet 11.557 13.814 29.979
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 22.427 22.362 22.724
Transport i emmagatzematge 1.052.681 1.078.322 1.260.047
Transport terrestre; transport per canonades 431.787 464.545 475.717
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 255.507 250.124 261.971
Transport mercaderies per carretera i per canonada 176.280 214.421 213.746
Transport marítim i per vies navegació interiors 4.694 6.417 9.087
Transport aeri 57.386 55.662 59.968
Emmagatzematge i activitats afins al transport 532.220 524.956 686.106
Dipòsit i emmagatzematge 61.348 77.102 68.648
Activitats afins al transport 470.872 447.854 617.458
Activitats postals i de correus 26.594 26.741 29.170
Hostaleria 531.488 560.671 582.762
Serveis d'allotjament 333.238 332.981 367.401
Hotels i allotjaments similars 265.177 267.194 295.764
Allotjaments turístics i altres de curta durada 31.455 24.048 28.015
Càmpings i altres tipus allotjaments 36.607 41.738 43.622
Serveis de menjar i begudes 198.250 227.691 215.361
Restaurants i establiments de menjars 143.633 164.768 155.115
Provisió de menjars preparats 21.803 21.507 20.294
Establiments de begudes 32.815 41.416 39.951
Informació i comunicacions 1.102.724 1.147.506 1.172.960
Edició 74.692 73.149 72.214
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 68.815 60.872 58.987
Edició programes informàtics 5.877 12.277 13.226
Cinema i vídeo; enregistrament de so 111.769 137.723 113.584
Ràdio i televisió 23.069 25.009 28.140
Telecomunicacions 562.252 595.512 591.363
Telecomunicacions per cable 346.223 371.533 371.827
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 216.029 223.979 219.537
Serveis de tecnologies de la informació 302.596 288.049 341.244
Serveis d'informació 28.346 28.064 26.416
Activitats immobiliàries 1.088.468 1.089.082 1.083.890
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 1.016.107 1.047.150 985.220
Activitats immobiliàries per compte d'altri 72.362 41.932 98.670
Activitats professionals, científiques i tècniques 565.384 533.223 570.936
Activitats jurídiques i de comptabilitat 106.198 77.204 73.101
Activitats jurídiques 24.229 17.547 20.687
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 81.969 59.657 52.414
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 120.588 106.538 158.813
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 164.101 86.138 89.951
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 139.474 57.736 68.355
Anàlisis i assajos tècnics 24.627 28.402 21.596
Recerca i desenvolupament 80.893 113.090 129.127
Publicitat i estudis de mercat 50.954 81.760 44.987
Publicitat 46.751 78.811 41.150
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 4.203 2.949 3.837
Altres activitats professionals i tècniques 39.454 65.053 71.121
Activitats de disseny especialitzat 17.544 42.139 44.455
Activitats de fotografia 3.069 7.253 3.393
Activitats de traducció i d'interpretació 1.028 1.603 1.436
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 17.814 14.058 21.837
Activitats veterinàries 3.195 3.441 3.835
Activitats administratives i serveis auxiliars 633.853 708.749 799.032
Activitats de lloguer 421.779 471.454 520.888
Lloguer vehicles de motor 318.690 341.040 381.812
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 16.693 18.750 18.580
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 86.396 111.664 120.496
Activitats relacionades amb l'ocupació 5.162 5.071 4.777
Agències de viatges i operadors turístics 23.343 31.722 23.684
Activitats de seguretat i investigació 18.662 17.091 19.982
Serveis a edificis i activitats de jardineria 56.008 54.611 59.551
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 3.156 9.210 9.855
Activitats de neteja 46.696 39.546 44.358
Activitats de jardineria 6.155 5.855 5.337
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 108.900 128.800 170.150
Activitats administratives i auxiliars oficina 15.379 20.327 14.491
Activitats de centres d'atenció telefònica 19.502 21.091 14.266
Organització convencions i fires de mostres 12.569 12.705 12.453
Altres activitats de suport a les empreses 61.449 74.677 128.941
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 341.669 355.096 458.786
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 17.935 17.774 24.962
Activitats de biblioteques, arxius i museus 29.738 25.467 25.496
Jocs atzar i apostes 46.194 68.291 80.498
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 247.803 243.563 327.830
Altres serveis 52.434 58.506 61.854
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 5.946 3.063 3.456
Reparació ordinadors i equips de comunicació 2.976 1.388 1.311
Reparació efectes personals i domèstics 2.970 1.675 2.145
Altres activitats de serveis personals 46.489 55.443 58.398
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes