Saltar al contingut principal
Vendes a Espanya Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 195.685.447 208.831.380 216.668.252
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 12.778.322 14.706.982 16.363.102
Venda vehicles de motor 9.328.441 10.934.792 12.199.477
Manteniment i reparació vehicles de motor 1.627.831 1.631.856 1.670.800
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.462.834 1.685.531 1.829.010
Venda i reparació motocicletes i recanvis 359.216 454.803 663.815
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 68.505.959 75.529.792 76.931.995
Intermediaris comerç 1.196.128 1.689.482 1.560.913
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 131.221 164.153 159.231
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 146.392 204.173 227.677
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 201.480 222.908 194.876
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 364.972 627.231 552.148
Intermediaris especialitzats venda altres productes 352.064 471.016 426.981
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.345.890 3.742.319 3.520.503
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.257.132 2.442.996 2.310.517
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.088.759 1.299.322 1.209.986
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 16.361.448 18.071.943 17.730.097
Comerç engròs fruites i hortalisses 3.557.744 4.271.197 3.273.359
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.459.908 2.794.715 3.239.230
Comerç engròs begudes 2.697.696 2.924.240 3.174.030
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.812.827 1.503.987 1.585.482
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.816.245 2.951.499 3.405.424
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 3.017.028 3.626.304 3.052.572
Comerç engròs articles d'ús domèstic 17.065.162 18.548.703 20.273.317
Comerç engròs tèxtils 846.426 931.677 999.365
Comerç engròs peces de vestir i calçat 2.067.591 1.945.982 2.675.286
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.646.803 1.896.407 1.962.681
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 574.956 504.663 1.013.426
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 1.093.328 1.174.343 1.323.503
Comerç engròs productes farmacèutics 7.877.292 8.357.697 8.958.015
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 2.958.765 3.737.935 3.341.041
Comerç engròs equips per a les TIC 4.648.414 3.935.724 5.067.606
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.886.974 2.123.692 3.076.721
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.761.440 1.812.032 1.990.885
Comerç engròs altra maquinària i equips 7.190.880 7.535.864 7.328.355
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 404.514 550.064 565.001
Comerç engròs màquines eina 710.340 843.243 933.222
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 299.801 339.528 323.564
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 440.882 486.439 467.761
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 5.335.343 5.316.589 5.038.808
Altres tipus comerç engròs especialitzat 18.573.889 21.736.577 21.142.968
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6.678.419 8.007.212 7.518.538
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.585.197 1.507.070 1.716.201
Comerç engròs fusta i materials construcció 2.174.083 2.506.082 2.457.348
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.796.743 2.463.187 2.387.480
Comerç engròs productes químics 4.318.513 5.268.823 4.934.085
Comerç engròs altres productes semielaborats 683.298 797.814 840.400
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.337.635 1.186.389 1.288.915
Comerç engròs no especialitzat 124.148 269.182 308.236
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 36.450.216 38.056.170 38.849.273
Comerç detall establiments no especialitzats 13.141.413 14.108.309 14.466.938
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11.833.846 12.673.236 12.950.539
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 1.307.567 1.435.073 1.516.399
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4.974.955 4.512.043 5.200.704
Comerç detall fruites i hortalisses 640.752 767.038 645.524
Comerç detall carn i productes carnis 1.005.559 881.184 1.078.171
Comerç detall peix i marisc 404.221 334.289 350.263
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 837.081 856.594 847.778
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.617.249 1.233.811 1.774.370
Comerç detall altres productes alimentaris 470.094 439.128 504.598
Comerç detall carburants per a l'automoció 2.312.717 2.384.286 2.325.223
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 14.605.100 15.210.407 14.959.117
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 3.976.765 4.352.958 4.141.575
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 630.306 770.231 735.179
Comerç detall tèxtils 219.232 236.716 225.706
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 1.088.388 1.159.552 1.144.760
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.263.507 1.283.588 1.357.081
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 560.802 536.600 455.588
Comerç detall peces de vestir 3.080.353 2.871.999 2.853.091
Comerç detall calçat i articles cuir 730.602 716.551 732.832
Comerç detall productes farmacèutics 2.270.776 2.500.910 2.452.863
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 272.568 252.051 263.833
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 511.802 529.251 596.609
Comerç detall en parades i mercats ambulants 246.536 338.431 301.502
Comerç detall fora d'establiments 1.169.494 1.502.694 1.595.789
Comerç detall per correspondència i per Internet 648.513 907.098 902.096
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 520.980 595.596 693.693
Transport i emmagatzematge 17.355.199 17.965.028 17.834.413
Transport terrestre; transport per canonades 6.818.202 7.394.654 7.262.781
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.675.862 1.910.027 1.857.416
Transport mercaderies per carretera i per canonada 5.142.340 5.484.628 5.405.365
Transport marítim i per vies navegació interiors 66.231 73.335 101.733
Transport aeri 1.248.648 1.569.205 1.613.524
Emmagatzematge i activitats afins al transport 8.403.651 7.955.079 7.876.108
Dipòsit i emmagatzematge 747.118 716.951 850.994
Activitats afins al transport 7.656.533 7.238.128 7.025.114
Activitats postals i de correus 818.466 972.754 980.267
Hostaleria 11.360.536 11.994.194 12.978.632
Serveis d'allotjament 3.124.702 3.721.500 3.873.240
Hotels i allotjaments similars 2.548.740 3.021.169 3.133.428
Allotjaments turístics i altres de curta durada 265.957 380.773 402.083
Càmpings i altres tipus allotjaments 310.004 319.558 337.729
Serveis de menjar i begudes 8.235.834 8.272.694 9.105.392
Restaurants i establiments de menjars 4.333.210 4.615.468 5.131.828
Provisió de menjars preparats 1.006.656 1.066.201 1.076.626
Establiments de begudes 2.895.968 2.591.025 2.896.938
Informació i comunicacions 11.529.674 12.005.590 12.515.389
Edició 1.448.680 1.411.710 1.493.588
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 1.330.503 1.313.200 1.371.826
Edició programes informàtics 118.177 98.509 121.763
Cinema i vídeo; enregistrament de so 1.387.451 1.268.083 1.157.679
Ràdio i televisió 162.858 186.822 180.092
Telecomunicacions 4.072.467 4.160.937 4.586.871
Telecomunicacions per cable 2.297.640 2.213.032 2.556.374
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 1.774.827 1.947.905 2.030.498
Serveis de tecnologies de la informació 4.195.677 4.675.046 4.713.830
Serveis d'informació 262.541 302.992 383.329
Activitats immobiliàries 6.026.386 5.961.697 6.651.073
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 4.846.819 4.684.617 5.279.562
Activitats immobiliàries per compte d'altri 1.179.568 1.277.080 1.371.511
Activitats professionals, científiques i tècniques 14.301.281 14.509.554 15.197.168
Activitats jurídiques i de comptabilitat 4.445.851 4.358.067 4.495.411
Activitats jurídiques 1.837.493 1.912.830 1.998.759
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 2.608.358 2.445.237 2.496.651
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 2.170.283 2.336.626 2.355.359
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 2.518.130 3.065.208 3.143.423
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 1.953.460 2.419.072 2.519.544
Anàlisis i assajos tècnics 564.671 646.136 623.879
Recerca i desenvolupament 565.506 328.085 389.495
Publicitat i estudis de mercat 3.340.075 3.116.465 3.243.570
Publicitat 3.114.693 2.893.014 3.044.487
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 225.382 223.451 199.083
Altres activitats professionals i tècniques 1.096.944 1.132.150 1.372.701
Activitats de disseny especialitzat 252.264 230.623 364.143
Activitats de fotografia 89.111 107.159 92.556
Activitats de traducció i d'interpretació 99.821 124.347 104.733
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 655.748 670.021 811.269
Activitats veterinàries 164.492 172.952 197.210
Activitats administratives i serveis auxiliars 11.680.934 12.816.191 13.184.918
Activitats de lloguer 1.723.984 1.906.918 2.063.151
Lloguer vehicles de motor 794.087 908.575 958.411
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 110.594 136.636 134.585
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 819.303 861.707 970.154
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.158.722 1.388.836 1.604.852
Agències de viatges i operadors turístics 2.062.393 2.342.986 2.325.089
Activitats de seguretat i investigació 664.215 660.272 725.258
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.731.784 2.935.988 3.048.945
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 259.218 276.611 394.153
Activitats de neteja 2.224.368 2.419.280 2.388.915
Activitats de jardineria 248.198 240.097 265.878
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 3.339.836 3.581.190 3.417.623
Activitats administratives i auxiliars oficina 372.048 383.631 392.935
Activitats de centres d'atenció telefònica 544.762 601.320 654.930
Organització convencions i fires de mostres 490.091 453.601 587.657
Altres activitats de suport a les empreses 1.932.935 2.142.638 1.782.100
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4.008.209 3.622.229 4.366.374
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 593.448 563.393 673.886
Activitats de biblioteques, arxius i museus 109.109 152.731 162.154
Jocs atzar i apostes 975.953 631.169 1.207.149
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 2.329.699 2.274.936 2.323.185
Altres serveis 1.688.731 1.663.953 1.795.916
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 367.269 484.894 409.235
Reparació ordinadors i equips de comunicació 151.786 198.804 161.438
Reparació efectes personals i domèstics 215.483 286.090 247.797
Altres activitats de serveis personals 1.321.461 1.179.058 1.386.681
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes