Vendes a Espanya 

Vendes a Espanya
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes12.778.32214.706.982
Venda vehicles de motor9.328.44110.934.792
Manteniment i reparació vehicles de motor1.627.8311.631.856
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor1.462.8341.685.531
Venda i reparació motocicletes i recanvis359.216454.803
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor68.505.95975.529.792
Intermediaris comerç1.196.1281.689.482
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls131.221164.153
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria146.392204.173
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir201.480222.908
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos364.972627.231
       Intermediaris especialitzats venda altres productes352.064471.016
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.345.8903.742.319
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.257.1322.442.996
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.088.7591.299.322
Comerç engròs aliments, begudes i tabac16.361.44818.071.943
       Comerç engròs fruites i hortalisses3.557.7444.271.197
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos2.459.9082.794.715
       Comerç engròs begudes2.697.6962.924.240
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau1.812.8271.503.987
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments2.816.2452.951.499
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac3.017.0283.626.304
Comerç engròs articles d'ús domèstic17.065.16218.548.703
       Comerç engròs tèxtils846.426931.677
       Comerç engròs peces de vestir i calçat2.067.5911.945.982
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió1.646.8031.896.407
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja574.956504.663
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica1.093.3281.174.343
       Comerç engròs productes farmacèutics7.877.2928.357.697
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic2.958.7653.737.935
Comerç engròs equips per a les TIC4.648.4143.935.724
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes2.886.9742.123.692
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions1.761.4401.812.032
Comerç engròs altra maquinària i equips7.190.8807.535.864
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles404.514550.064
       Comerç engròs màquines eina710.340843.243
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils299.801339.528
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina440.882486.439
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips5.335.3435.316.589
Altres tipus comerç engròs especialitzat18.573.88921.736.577
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos6.678.4198.007.212
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics1.585.1971.507.070
       Comerç engròs fusta i materials construcció2.174.0832.506.082
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció1.796.7432.463.187
       Comerç engròs productes químics4.318.5135.268.823
       Comerç engròs altres productes semielaborats683.298797.814
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig1.337.6351.186.389
Comerç engròs no especialitzat124.148269.182
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes36.450.21638.056.170
Comerç detall establiments no especialitzats13.141.41314.108.309
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats11.833.84612.673.236
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats1.307.5671.435.073
Comerç detall aliments, begudes i tabac4.974.9554.512.043
       Comerç detall fruites i hortalisses640.752767.038
       Comerç detall carn i productes carnis1.005.559881.184
       Comerç detall peix i marisc404.221334.289
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria837.081856.594
       Comerç detall begudes i productes de tabac1.617.2491.233.811
       Comerç detall altres productes alimentaris470.094439.128
Comerç detall carburants per a l'automoció2.312.7172.384.286
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic14.605.10015.210.407
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous3.976.7654.352.958
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics630.306770.231
       Comerç detall tèxtils219.232236.716
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre1.088.3881.159.552
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic1.263.5071.283.588
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria560.802536.600
       Comerç detall peces de vestir3.080.3532.871.999
       Comerç detall calçat i articles cuir730.602716.551
       Comerç detall productes farmacèutics2.270.7762.500.910
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà272.568252.051
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics511.802529.251
Comerç detall en parades i mercats ambulants246.536338.431
Comerç detall fora d'establiments1.169.4941.502.694
       Comerç detall per correspondència i per Internet648.513907.098
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments520.980595.596
Transport i emmagatzematge17.355.19917.965.028
Transport terrestre; transport per canonades6.818.2027.394.654
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera1.675.8621.910.027
       Transport mercaderies per carretera i per canonada5.142.3405.484.628
Transport marítim i per vies navegació interiors66.23173.335
Transport aeri1.248.6481.569.205
Emmagatzematge i activitats afins al transport8.403.6517.955.079
       Dipòsit i emmagatzematge747.118716.951
       Activitats afins al transport7.656.5337.238.128
Activitats postals i de correus818.466972.754
Hostaleria11.360.53611.994.194
Serveis d'allotjament3.124.7023.721.500
       Hotels i allotjaments similars2.548.7403.021.169
       Allotjaments turístics i altres de curta durada265.957380.773
       Càmpings i altres tipus allotjaments310.004319.558
Serveis de menjar i begudes8.235.8348.272.694
       Restaurants i establiments de menjars4.333.2104.615.468
       Provisió de menjars preparats1.006.6561.066.201
       Establiments de begudes2.895.9682.591.025
Informació i comunicacions11.529.67412.005.590
Edició1.448.6801.411.710
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.330.5031.313.200
       Edició programes informàtics118.17798.509
Cinema i vídeo; enregistrament de so1.387.4511.268.083
Ràdio i televisió162.858186.822
Telecomunicacions4.072.4674.160.937
       Telecomunicacions per cable2.297.6402.213.032
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres1.774.8271.947.905
Serveis de tecnologies de la informació4.195.6774.675.046
Serveis d'informació262.541302.992
Activitats immobiliàries6.026.3865.961.697
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi4.846.8194.684.617
       Activitats immobiliàries per compte d'altri1.179.5681.277.080
Activitats professionals, científiques i tècniques14.301.28114.509.554
Activitats jurídiques i de comptabilitat4.445.8514.358.067
       Activitats jurídiques1.837.4931.912.830
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal2.608.3582.445.237
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2.170.2832.336.626
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques2.518.1303.065.208
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria1.953.4602.419.072
       Anàlisis i assajos tècnics564.671646.136
Recerca i desenvolupament565.506328.085
Publicitat i estudis de mercat3.340.0753.116.465
       Publicitat3.114.6932.893.014
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública225.382223.451
Altres activitats professionals i tècniques1.096.9441.132.150
       Activitats de disseny especialitzat252.264230.623
       Activitats de fotografia89.111107.159
       Activitats de traducció i d'interpretació99.821124.347
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa655.748670.021
Activitats veterinàries164.492172.952
Activitats administratives i serveis auxiliars11.680.93412.816.191
Activitats de lloguer1.723.9841.906.918
       Lloguer vehicles de motor794.087908.575
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual110.594136.636
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles819.303861.707
Activitats relacionades amb l'ocupació1.158.7221.388.836
Agències de viatges i operadors turístics2.062.3932.342.986
Activitats de seguretat i investigació664.215660.272
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.731.7842.935.988
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions259.218276.611
       Activitats de neteja2.224.3682.419.280
       Activitats de jardineria248.198240.097
Activitats administratives d'oficina i auxiliars3.339.8363.581.190
       Activitats administratives i auxiliars oficina372.048383.631
       Activitats de centres d'atenció telefònica544.762601.320
       Organització convencions i fires de mostres490.091453.601
       Altres activitats de suport a les empreses1.932.9352.142.638
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment4.008.2093.622.229
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles593.448563.393
Activitats de biblioteques, arxius i museus109.109152.731
Jocs atzar i apostes975.953631.169
Activitats esportives, recreatives i entreteniment2.329.6992.274.936
Altres serveis1.688.7311.663.953
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics367.269484.894
       Reparació ordinadors i equips de comunicació151.786198.804
       Reparació efectes personals i domèstics215.483286.090
Altres activitats de serveis personals1.321.4611.179.058
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte seleccionat Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)