Saltar al contingut principal
Vendes a la resta de la Unió Europea Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 16.246.047 17.791.469 19.137.315
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 520.043 726.141 788.210
Venda vehicles de motor 224.249 280.450 380.844
Manteniment i reparació vehicles de motor 22.688 24.411 18.074
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 233.450 323.545 339.425
Venda i reparació motocicletes i recanvis 39.656 97.736 49.868
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 7.657.251 8.916.347 8.921.793
Intermediaris comerç 212.259 133.644 204.409
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 38.289 19.991 24.040
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 57.876 44.456 56.955
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 34.282 15.270 16.685
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 30.360 32.380 62.191
Intermediaris especialitzats venda altres productes 51.451 21.547 44.538
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 294.952 244.076 220.141
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 129.150 111.926 106.803
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 165.801 132.150 113.338
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.673.499 1.942.880 2.205.438
Comerç engròs fruites i hortalisses 681.217 774.130 895.953
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 483.445 485.536 674.053
Comerç engròs begudes 187.193 165.038 187.981
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 85.108 88.596 55.001
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 125.430 270.056 323.401
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 111.105 159.524 69.049
Comerç engròs articles d'ús domèstic 2.551.007 2.664.947 2.870.210
Comerç engròs tèxtils 180.940 159.150 190.796
Comerç engròs peces de vestir i calçat 934.989 759.124 1.031.820
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 230.239 267.357 307.807
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 57.304 56.465 97.158
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 165.037 211.337 212.583
Comerç engròs productes farmacèutics 519.232 664.945 471.532
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 463.265 546.570 558.514
Comerç engròs equips per a les TIC 498.039 1.098.630 522.506
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 375.689 950.017 333.038
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 122.350 148.613 189.468
Comerç engròs altra maquinària i equips 786.201 868.691 893.352
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 23.672 23.986 42.473
Comerç engròs màquines eina 93.729 87.341 136.701
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 54.154 58.741 55.318
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 15.436 19.409 12.728
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 599.209 679.215 646.132
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.603.784 1.921.891 1.980.531
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 177.229 436.279 604.239
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 274.481 225.509 229.908
Comerç engròs fusta i materials construcció 193.345 159.387 169.262
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 105.686 129.858 133.060
Comerç engròs productes químics 640.032 676.984 538.270
Comerç engròs altres productes semielaborats 105.095 169.334 169.738
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 107.917 124.542 136.053
Comerç engròs no especialitzat 37.511 41.588 25.205
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 763.079 784.978 932.615
Comerç detall establiments no especialitzats 73.382 67.916 106.724
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.461 2.078 9.584
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 71.921 65.838 97.140
Comerç detall aliments, begudes i tabac 8.949 16.096 24.185
Comerç detall fruites i hortalisses 67 ~ 183
Comerç detall carn i productes carnis 797 378 875
Comerç detall peix i marisc 28 ~ 1.885
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 336 3.284 5.421
Comerç detall begudes i productes de tabac 16 3.815 6.559
Comerç detall altres productes alimentaris 7.706 8.619 9.263
Comerç detall carburants per a l'automoció 25.742 44.486 26.829
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 567.310 475.294 582.244
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 91.518 92.172 112.030
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 2.903 12.541 8.650
Comerç detall tèxtils 13.602 12.949 13.682
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 9.962 6.718 7.203
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 1.405 26.892 26.355
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 856 767 3.875
Comerç detall peces de vestir 419.549 292.112 362.444
Comerç detall calçat i articles cuir 12.192 17.603 28.549
Comerç detall productes farmacèutics 994 1.152 973
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 4.126 1.817 4.618
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 10.204 10.571 13.865
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.039 ~ 1.543
Comerç detall fora d'establiments 86.657 181.186 191.090
Comerç detall per correspondència i per Internet 84.604 178.094 182.289
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 2.052 3.092 8.801
Transport i emmagatzematge 2.977.398 3.081.799 3.350.191
Transport terrestre; transport per canonades 667.067 802.694 894.186
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 38.991 35.025 32.151
Transport mercaderies per carretera i per canonada 628.076 767.669 862.035
Transport marítim i per vies navegació interiors 2.498 5.991 5.980
Transport aeri 962.947 1.104.043 1.203.766
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.339.966 1.151.058 1.218.334
Dipòsit i emmagatzematge 128.287 120.652 97.538
Activitats afins al transport 1.211.679 1.030.406 1.120.796
Activitats postals i de correus 4.920 18.014 27.925
Hostaleria 517.446 737.633 664.572
Serveis d'allotjament 483.179 712.052 644.219
Hotels i allotjaments similars 445.945 658.402 543.282
Allotjaments turístics i altres de curta durada 9.732 13.560 52.045
Càmpings i altres tipus allotjaments 27.501 40.090 48.892
Serveis de menjar i begudes 34.267 25.581 20.353
Restaurants i establiments de menjars 15.922 14.294 13.419
Provisió de menjars preparats 6.065 4.724 5.115
Establiments de begudes 12.279 6.563 1.819
Informació i comunicacions 938.546 1.023.266 1.324.278
Edició 182.154 177.409 164.825
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 123.721 120.362 90.770
Edició programes informàtics 58.433 57.047 74.055
Cinema i vídeo; enregistrament de so 49.883 121.980 156.928
Ràdio i televisió 7.796 12.975 11.908
Telecomunicacions 85.885 64.732 73.618
Telecomunicacions per cable 52.832 34.172 48.079
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 33.053 30.560 25.539
Serveis de tecnologies de la informació 527.248 565.792 801.980
Serveis d'informació 85.581 80.378 115.019
Activitats immobiliàries 79.910 61.795 98.688
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 64.373 30.251 39.149
Activitats immobiliàries per compte d'altri 15.538 31.544 59.539
Activitats professionals, científiques i tècniques 1.430.920 1.358.465 1.743.864
Activitats jurídiques i de comptabilitat 216.142 169.618 242.717
Activitats jurídiques 62.609 54.121 98.434
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 153.533 115.497 144.283
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 249.892 266.072 348.575
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 340.647 376.881 450.910
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 222.673 239.672 272.169
Anàlisis i assajos tècnics 117.974 137.209 178.741
Recerca i desenvolupament 141.265 82.836 112.896
Publicitat i estudis de mercat 369.937 372.728 424.672
Publicitat 321.976 326.329 392.586
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 47.961 46.399 32.086
Altres activitats professionals i tècniques 112.894 90.331 162.888
Activitats de disseny especialitzat 34.757 16.625 35.510
Activitats de fotografia 6.681 5.417 16.603
Activitats de traducció i d'interpretació 25.026 17.018 32.090
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 46.430 51.271 78.685
Activitats veterinàries 142 ~ 1.206
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.198.681 831.589 1.040.331
Activitats de lloguer 114.744 71.562 125.867
Lloguer vehicles de motor 77.759 44.341 73.648
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 5.035 2.956 9.381
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 31.950 24.265 42.838
Activitats relacionades amb l'ocupació 31.473 12.725 22.965
Agències de viatges i operadors turístics 418.390 435.736 534.168
Activitats de seguretat i investigació 8.626 1.024 1.849
Serveis a edificis i activitats de jardineria 33.443 8.587 10.145
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 542 116 154
Activitats de neteja 30.873 7.336 9.174
Activitats de jardineria 2.029 1.135 817
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 592.006 301.956 345.337
Activitats administratives i auxiliars oficina 40.059 52.694 60.305
Activitats de centres d'atenció telefònica 155.522 91.374 124.976
Organització convencions i fires de mostres 66.380 61.790 84.208
Altres activitats de suport a les empreses 330.045 96.098 75.848
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 143.412 247.949 258.269
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 22.617 18.559 27.827
Activitats de biblioteques, arxius i museus 5.087 5.528 4.487
Jocs atzar i apostes ~ 1.902 6.770
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 115.707 221.961 219.186
Altres serveis 19.360 21.507 14.504
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 14.375 13.831 7.674
Reparació ordinadors i equips de comunicació 12.201 12.478 5.995
Reparació efectes personals i domèstics 2.173 1.353 1.679
Altres activitats de serveis personals 4.986 7.675 6.831
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Conceptes