Saltar al contingut principal
Persones ocupades Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 1.629.779 1.734.090 1.792.352
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 44.114 48.396 47.813
Venda vehicles de motor 14.637 16.198 16.369
Manteniment i reparació vehicles de motor 21.038 22.247 21.224
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 6.684 7.741 7.905
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.755 2.210 2.315
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 213.091 219.659 227.670
Intermediaris comerç 19.320 22.031 21.944
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 2.290 3.208 2.832
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 3.319 3.219 3.524
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 3.185 2.779 2.624
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 6.063 7.615 7.514
Intermediaris especialitzats venda altres productes 4.464 5.209 5.450
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 4.679 4.892 4.725
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.561 3.059 2.844
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 2.118 1.833 1.882
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 46.994 47.248 48.981
Comerç engròs fruites i hortalisses 13.807 12.858 13.418
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 5.714 5.662 6.062
Comerç engròs begudes 7.627 7.418 8.121
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 2.496 2.575 2.775
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 7.764 7.959 8.552
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 9.588 10.775 10.053
Comerç engròs articles d'ús domèstic 59.382 60.914 63.447
Comerç engròs tèxtils 4.097 3.778 3.516
Comerç engròs peces de vestir i calçat 12.428 12.684 12.900
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 4.311 4.366 4.207
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 2.497 2.678 3.323
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 4.405 4.515 5.192
Comerç engròs productes farmacèutics 17.638 18.410 19.664
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 14.006 14.484 14.646
Comerç engròs equips per a les TIC 12.793 13.333 14.298
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 6.381 6.685 7.432
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 6.412 6.648 6.866
Comerç engròs altra maquinària i equips 30.166 28.717 28.955
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.726 2.002 2.214
Comerç engròs màquines eina 2.772 3.038 3.256
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.605 1.664 1.489
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 2.844 2.787 2.899
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 21.218 19.226 19.097
Altres tipus comerç engròs especialitzat 38.182 40.667 43.703
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 1.234 1.635 1.539
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 3.902 3.802 3.835
Comerç engròs fusta i materials construcció 11.350 10.191 12.111
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 8.632 10.641 11.230
Comerç engròs productes químics 7.195 8.385 8.654
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.685 1.664 2.043
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 4.185 4.349 4.292
Comerç engròs no especialitzat 1.575 1.857 1.618
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 284.384 306.596 299.587
Comerç detall establiments no especialitzats 71.761 78.149 80.342
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 63.071 68.384 70.114
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 8.690 9.765 10.228
Comerç detall aliments, begudes i tabac 55.644 58.111 54.241
Comerç detall fruites i hortalisses 7.552 8.715 7.406
Comerç detall carn i productes carnis 14.514 14.876 15.097
Comerç detall peix i marisc 4.365 4.019 3.646
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 18.665 20.370 18.310
Comerç detall begudes i productes de tabac 3.838 4.063 4.550
Comerç detall altres productes alimentaris 6.709 6.067 5.231
Comerç detall carburants per a l'automoció 6.367 6.715 6.602
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 136.084 145.833 141.691
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 39.881 40.815 40.418
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 4.758 5.322 4.517
Comerç detall tèxtils 4.407 4.429 4.145
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 10.162 10.343 10.102
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 11.417 11.666 11.867
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 5.721 6.112 5.372
Comerç detall peces de vestir 30.664 34.352 33.615
Comerç detall calçat i articles cuir 8.465 7.529 8.105
Comerç detall productes farmacèutics 12.615 16.434 14.429
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 3.182 3.211 3.259
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4.811 5.619 5.861
Comerç detall en parades i mercats ambulants 8.211 8.901 7.899
Comerç detall fora d'establiments 6.317 8.888 8.813
Comerç detall per correspondència i per Internet 2.880 4.418 4.527
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 3.437 4.470 4.285
Transport i emmagatzematge 155.808 159.893 167.760
Transport terrestre; transport per canonades 88.243 91.861 95.836
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 36.731 37.961 40.141
Transport mercaderies per carretera i per canonada 51.512 53.900 55.695
Transport marítim i per vies navegació interiors 343 315 421
Transport aeri 5.269 5.922 6.378
Emmagatzematge i activitats afins al transport 46.817 46.074 48.558
Dipòsit i emmagatzematge 5.633 5.571 6.356
Activitats afins al transport 41.184 40.503 42.201
Activitats postals i de correus 15.136 15.720 16.567
Hostaleria 214.768 239.590 248.637
Serveis d'allotjament 42.750 52.093 51.210
Hotels i allotjaments similars 34.356 42.398 40.398
Allotjaments turístics i altres de curta durada 4.546 5.510 6.163
Càmpings i altres tipus allotjaments 3.849 4.185 4.649
Serveis de menjar i begudes 172.018 187.497 197.427
Restaurants i establiments de menjars 80.199 93.676 99.147
Provisió de menjars preparats 24.918 27.639 28.694
Establiments de begudes 66.902 66.183 69.585
Informació i comunicacions 83.384 90.211 96.964
Edició 11.752 12.687 12.609
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 9.746 10.309 9.826
Edició programes informàtics 2.006 2.378 2.783
Cinema i vídeo; enregistrament de so 5.711 6.830 7.051
Ràdio i televisió 4.908 4.959 5.078
Telecomunicacions 9.479 8.435 8.886
Telecomunicacions per cable 4.497 4.186 3.815
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 4.981 4.249 5.071
Serveis de tecnologies de la informació 46.207 51.843 56.952
Serveis d'informació 5.326 5.458 6.388
Activitats immobiliàries 50.501 60.086 65.033
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 33.859 40.971 44.452
Activitats immobiliàries per compte d'altri 16.642 19.115 20.581
Activitats professionals, científiques i tècniques 199.780 205.525 221.455
Activitats jurídiques i de comptabilitat 68.006 65.670 69.533
Activitats jurídiques 25.717 26.111 28.874
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 42.289 39.559 40.659
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 19.313 24.718 26.473
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 46.721 47.548 50.145
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 35.883 36.448 38.197
Anàlisis i assajos tècnics 10.838 11.100 11.949
Recerca i desenvolupament 13.893 13.716 15.523
Publicitat i estudis de mercat 26.125 26.518 27.953
Publicitat 22.741 22.349 23.930
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 3.384 4.169 4.023
Altres activitats professionals i tècniques 22.224 23.235 27.505
Activitats de disseny especialitzat 3.028 2.541 3.905
Activitats de fotografia 2.788 3.315 2.919
Activitats de traducció i d'interpretació 3.605 3.880 4.014
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 12.803 13.500 16.667
Activitats veterinàries 3.498 4.120 4.323
Activitats administratives i serveis auxiliars 263.881 279.395 295.921
Activitats de lloguer 9.520 9.480 10.052
Lloguer vehicles de motor 2.149 2.156 2.342
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 1.728 1.614 1.699
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 5.643 5.710 6.012
Activitats relacionades amb l'ocupació 49.392 51.521 57.492
Agències de viatges i operadors turístics 9.856 10.607 11.258
Activitats de seguretat i investigació 17.876 18.885 21.547
Serveis a edificis i activitats de jardineria 103.618 115.764 120.283
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 11.914 12.281 13.464
Activitats de neteja 84.611 96.154 99.070
Activitats de jardineria 7.092 7.328 7.749
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 73.619 73.137 75.290
Activitats administratives i auxiliars oficina 6.264 6.021 6.608
Activitats de centres d'atenció telefònica 15.561 17.659 18.353
Organització convencions i fires de mostres 4.490 4.634 5.240
Altres activitats de suport a les empreses 47.304 44.823 45.090
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 70.603 67.505 68.870
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 17.891 15.481 12.824
Activitats de biblioteques, arxius i museus 4.827 4.763 5.503
Jocs atzar i apostes 6.390 3.927 5.155
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 41.495 43.334 45.388
Altres serveis 49.465 57.232 52.644
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 9.173 9.701 8.570
Reparació ordinadors i equips de comunicació 3.667 3.905 3.089
Reparació efectes personals i domèstics 5.505 5.796 5.481
Altres activitats de serveis personals 40.293 47.532 44.074
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes