Personal assalariat equivalent a jornada completa 

Personal assalariat equivalent a jornada completa
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes35.00337.115
Venda vehicles de motor13.13114.003
Manteniment i reparació vehicles de motor14.73614.898
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor5.8446.718
Venda i reparació motocicletes i recanvis1.2931.496
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor179.901182.794
Intermediaris comerç9.2849.342
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls774817
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria1.4731.265
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir1.6161.278
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos3.0763.513
       Intermediaris especialitzats venda altres productes2.3452.469
Comerç engròs matèries agràries i animals vius3.7733.998
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar2.1542.506
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells1.6191.493
Comerç engròs aliments, begudes i tabac41.00941.920
       Comerç engròs fruites i hortalisses12.08012.413
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos4.9654.726
       Comerç engròs begudes6.7356.397
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau2.2732.227
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments6.6386.817
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac8.3189.339
Comerç engròs articles d'ús domèstic51.81051.654
       Comerç engròs tèxtils3.4883.139
       Comerç engròs peces de vestir i calçat10.56410.120
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió3.6933.377
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja1.9031.880
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica3.6563.847
       Comerç engròs productes farmacèutics16.94417.588
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic11.56311.703
Comerç engròs equips per a les TIC12.10812.605
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes6.0276.354
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions6.0816.251
Comerç engròs altra maquinària i equips27.04525.769
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles1.5831.855
       Comerç engròs màquines eina2.3722.654
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils1.4551.461
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina2.6302.506
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips19.00417.294
Altres tipus comerç engròs especialitzat33.90336.453
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos1.1081.509
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics3.6303.607
       Comerç engròs fusta i materials construcció9.6878.652
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció7.7809.771
       Comerç engròs productes químics6.6477.850
       Comerç engròs altres productes semielaborats1.5501.510
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig3.5013.554
Comerç engròs no especialitzat9691.052
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes194.949202.581
Comerç detall establiments no especialitzats58.41462.380
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats52.08055.172
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats6.3347.208
Comerç detall aliments, begudes i tabac33.52433.853
       Comerç detall fruites i hortalisses4.5874.778
       Comerç detall carn i productes carnis8.9929.618
       Comerç detall peix i marisc2.2331.980
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria11.76912.418
       Comerç detall begudes i productes de tabac2.0292.172
       Comerç detall altres productes alimentaris3.9132.887
Comerç detall carburants per a l'automoció6.0246.178
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic91.15292.420
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous27.26725.852
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics3.5303.702
       Comerç detall tèxtils1.9032.095
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre6.9107.070
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic7.8597.031
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria2.7883.065
       Comerç detall peces de vestir19.96821.106
       Comerç detall calçat i articles cuir6.3145.406
       Comerç detall productes farmacèutics8.71811.211
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà1.9771.885
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics3.9173.997
Comerç detall en parades i mercats ambulants1.0241.311
Comerç detall fora d'establiments4.8116.440
       Comerç detall per correspondència i per Internet2.2323.211
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments2.5793.228
Transport i emmagatzematge115.580116.352
Transport terrestre; transport per canonades53.76054.908
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera22.76323.643
       Transport mercaderies per carretera i per canonada30.99831.265
Transport marítim i per vies navegació interiors314247
Transport aeri5.0425.718
Emmagatzematge i activitats afins al transport42.94442.185
       Dipòsit i emmagatzematge5.2625.269
       Activitats afins al transport37.68236.916
Activitats postals i de correus13.51913.294
Hostaleria143.353148.409
Serveis d'allotjament38.21346.613
       Hotels i allotjaments similars31.97339.172
       Allotjaments turístics i altres de curta durada2.9353.682
       Càmpings i altres tipus allotjaments3.3043.758
Serveis de menjar i begudes105.139101.796
       Restaurants i establiments de menjars56.20759.689
       Provisió de menjars preparats17.12217.048
       Establiments de begudes31.81125.059
Informació i comunicacions71.66877.647
Edició10.34610.700
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició8.5528.697
       Edició programes informàtics1.7952.003
Cinema i vídeo; enregistrament de so4.3245.285
Ràdio i televisió4.6034.688
Telecomunicacions8.4727.680
       Telecomunicacions per cable4.3674.073
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres4.1053.607
Serveis de tecnologies de la informació39.77644.731
Serveis d'informació4.1474.563
Activitats immobiliàries27.41027.764
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi17.40715.587
       Activitats immobiliàries per compte d'altri10.00312.176
Activitats professionals, científiques i tècniques135.632134.034
Activitats jurídiques i de comptabilitat44.56940.176
       Activitats jurídiques12.60512.691
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal31.96427.485
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial16.26420.766
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques29.60030.537
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria20.51321.119
       Anàlisis i assajos tècnics9.0889.418
Recerca i desenvolupament12.24711.831
Publicitat i estudis de mercat19.58317.848
       Publicitat16.86814.668
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública2.7153.180
Altres activitats professionals i tècniques11.36210.708
       Activitats de disseny especialitzat1.4371.363
       Activitats de fotografia848961
       Activitats de traducció i d'interpretació1.2371.423
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa7.8416.960
Activitats veterinàries2.0072.168
Activitats administratives i serveis auxiliars205.436204.041
Activitats de lloguer7.1376.745
       Lloguer vehicles de motor1.7851.730
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual915940
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles4.4374.075
Activitats relacionades amb l'ocupació44.69846.801
Agències de viatges i operadors turístics7.9818.749
Activitats de seguretat i investigació16.04516.075
Serveis a edificis i activitats de jardineria77.11674.436
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions10.3899.645
       Activitats de neteja61.62359.654
       Activitats de jardineria5.1045.137
Activitats administratives d'oficina i auxiliars52.45951.237
       Activitats administratives i auxiliars oficina4.7674.328
       Activitats de centres d'atenció telefònica13.23414.940
       Organització convencions i fires de mostres3.1703.284
       Altres activitats de suport a les empreses31.28828.685
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment42.21439.994
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles8.8107.616
Activitats de biblioteques, arxius i museus3.5233.355
Jocs atzar i apostes5.0383.537
Activitats esportives, recreatives i entreteniment24.84425.486
Altres serveis25.56928.371
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics4.5044.857
       Reparació ordinadors i equips de comunicació2.2442.153
       Reparació efectes personals i domèstics2.2602.705
Altres activitats de serveis personals21.06523.513

Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte seleccionat Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: