Valor de la producció 

Valor de la producció
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes3.999.6944.557.455
Venda vehicles de motor1.793.0482.229.166
Manteniment i reparació vehicles de motor1.577.2031.576.366
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor499.843587.927
Venda i reparació motocicletes i recanvis129.599163.996
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor22.191.63324.159.919
Intermediaris comerç1.417.4951.761.268
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls171.201186.047
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria204.286255.543
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir256.548243.061
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos392.226605.713
       Intermediaris especialitzats venda altres productes393.234470.905
Comerç engròs matèries agràries i animals vius490.004624.554
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar313.525391.262
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells176.479233.293
Comerç engròs aliments, begudes i tabac4.539.4505.037.501
       Comerç engròs fruites i hortalisses1.042.8621.177.394
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos556.994679.597
       Comerç engròs begudes917.1401.073.201
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau387.856361.937
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments941.689985.849
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac692.909759.522
Comerç engròs articles d'ús domèstic7.761.9047.840.381
       Comerç engròs tèxtils355.334360.253
       Comerç engròs peces de vestir i calçat1.757.0901.548.237
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió536.721552.743
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja216.040202.283
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica582.160614.356
       Comerç engròs productes farmacèutics3.059.0383.135.059
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic1.255.5201.427.451
Comerç engròs equips per a les TIC1.067.7041.118.598
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes554.722551.047
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions512.982567.551
Comerç engròs altra maquinària i equips2.775.2712.926.468
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles122.790176.941
       Comerç engròs màquines eina254.891318.858
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils160.832170.582
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina170.951202.374
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips2.065.8062.057.714
Altres tipus comerç engròs especialitzat4.058.0144.765.810
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos560.907705.873
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics334.110384.733
       Comerç engròs fusta i materials construcció802.857794.354
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció606.752791.586
       Comerç engròs productes químics1.238.4001.518.972
       Comerç engròs altres productes semielaborats180.721239.510
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig334.266330.783
Comerç engròs no especialitzat81.79185.337
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes12.416.29912.788.154
Comerç detall establiments no especialitzats3.706.0973.862.889
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats3.165.0333.299.518
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats541.064563.372
Comerç detall aliments, begudes i tabac1.588.9951.485.148
       Comerç detall fruites i hortalisses203.978219.442
       Comerç detall carn i productes carnis392.029338.967
       Comerç detall peix i marisc108.30385.787
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria553.845554.462
       Comerç detall begudes i productes de tabac160.537138.244
       Comerç detall altres productes alimentaris170.304148.246
Comerç detall carburants per a l'automoció394.291421.144
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic6.141.8726.213.417
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous1.678.3561.708.634
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics171.353217.920
       Comerç detall tèxtils122.845119.942
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre402.281431.977
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic516.422518.619
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria182.531181.918
       Comerç detall peces de vestir1.704.1331.537.267
       Comerç detall calçat i articles cuir338.074339.229
       Comerç detall productes farmacèutics690.199831.057
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà134.042118.118
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics201.637208.736
Comerç detall en parades i mercats ambulants113.754135.702
Comerç detall fora d'establiments471.291669.854
       Comerç detall per correspondència i per Internet240.370384.028
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments230.921285.826
Transport i emmagatzematge14.574.61315.688.492
Transport terrestre; transport per canonades5.773.3246.238.684
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera1.689.2991.863.380
       Transport mercaderies per carretera i per canonada4.084.0254.375.304
Transport marítim i per vies navegació interiors64.01762.295
Transport aeri2.521.1312.953.075
Emmagatzematge i activitats afins al transport5.676.9175.854.449
       Dipòsit i emmagatzematge745.692708.654
       Activitats afins al transport4.931.2255.145.794
Activitats postals i de correus539.225579.989
Hostaleria11.976.63412.840.247
Serveis d'allotjament3.721.7184.494.785
       Hotels i allotjaments similars3.124.9743.769.981
       Allotjaments turístics i altres de curta durada260.488371.064
       Càmpings i altres tipus allotjaments336.256353.739
Serveis de menjar i begudes8.254.9158.345.462
       Restaurants i establiments de menjars4.343.4134.648.845
       Provisió de menjars preparats1.010.7661.070.709
       Establiments de begudes2.900.7372.625.908
Informació i comunicacions10.249.59610.846.178
Edició1.537.8391.461.419
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició1.313.8371.233.534
       Edició programes informàtics224.002227.885
Cinema i vídeo; enregistrament de so624.644670.919
Ràdio i televisió150.332172.392
Telecomunicacions3.264.6653.261.890
       Telecomunicacions per cable1.962.0231.642.115
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres1.302.6421.619.775
Serveis de tecnologies de la informació4.304.7424.850.964
Serveis d'informació367.373428.595
Activitats immobiliàries5.872.1775.811.238
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi4.781.0174.588.876
       Activitats immobiliàries per compte d'altri1.091.1601.222.363
Activitats professionals, científiques i tècniques13.811.97714.206.436
Activitats jurídiques i de comptabilitat4.488.6484.505.303
       Activitats jurídiques1.818.3361.907.114
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal2.670.3112.598.189
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial2.553.6232.740.957
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques2.710.6343.176.071
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria2.031.4862.430.030
       Anàlisis i assajos tècnics679.147746.041
Recerca i desenvolupament794.818445.303
Publicitat i estudis de mercat2.038.9092.049.145
       Publicitat1.799.3971.804.749
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública239.512244.396
Altres activitats professionals i tècniques1.113.9471.165.940
       Activitats de disseny especialitzat267.995246.654
       Activitats de fotografia90.293100.234
       Activitats de traducció i d'interpretació127.300135.988
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa628.358683.065
Activitats veterinàries111.399123.717
Activitats administratives i serveis auxiliars10.566.37710.761.055
Activitats de lloguer1.719.9741.710.732
       Lloguer vehicles de motor788.564916.308
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual88.404128.102
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles843.006666.322
Activitats relacionades amb l'ocupació1.177.2621.391.165
Agències de viatges i operadors turístics787.408867.581
Activitats de seguretat i investigació655.611649.804
Serveis a edificis i activitats de jardineria2.601.0632.769.875
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions248.102251.639
       Activitats de neteja2.123.9032.290.382
       Activitats de jardineria229.058227.855
Activitats administratives d'oficina i auxiliars3.625.0593.371.897
       Activitats administratives i auxiliars oficina386.966403.320
       Activitats de centres d'atenció telefònica627.371634.510
       Organització convencions i fires de mostres454.639437.838
       Altres activitats de suport a les empreses2.156.0831.896.229
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment3.867.3333.811.022
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles498.654419.323
Activitats de biblioteques, arxius i museus162.529203.482
Jocs atzar i apostes680.374520.661
Activitats esportives, recreatives i entreteniment2.525.7762.667.555
Altres serveis1.361.6791.403.678
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics302.935369.712
       Reparació ordinadors i equips de comunicació136.562167.003
       Reparació efectes personals i domèstics166.373202.708
Altres activitats de serveis personals1.058.7441.033.967
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte seleccionat Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)