Saltar al contingut principal
Impostos sobre la producció i els productes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 1.372.360 1.276.231 1.400.236
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 27.539 31.158 32.123
Venda vehicles de motor 15.028 18.300 17.979
Manteniment i reparació vehicles de motor 7.642 6.692 9.037
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 3.598 4.811 3.807
Venda i reparació motocicletes i recanvis 1.271 1.354 1.300
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 162.074 151.549 147.931
Intermediaris comerç 5.334 7.736 3.383
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 414 638 419
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 741 965 589
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 1.845 998 606
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 1.358 2.403 932
Intermediaris especialitzats venda altres productes 975 2.732 838
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.439 3.739 3.011
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.265 2.317 1.520
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.175 1.422 1.491
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 31.767 31.949 27.759
Comerç engròs fruites i hortalisses 10.100 13.147 7.299
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 3.868 2.199 4.457
Comerç engròs begudes 5.145 4.411 6.931
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 907 1.044 952
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 6.285 2.377 3.654
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 5.461 8.772 4.466
Comerç engròs articles d'ús domèstic 54.243 43.015 53.693
Comerç engròs tèxtils 6.100 2.039 2.722
Comerç engròs peces de vestir i calçat 7.994 5.569 7.014
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 2.933 3.987 3.562
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 4.507 1.016 2.766
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 2.711 2.924 2.760
Comerç engròs productes farmacèutics 18.498 17.063 18.542
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 11.500 10.417 16.327
Comerç engròs equips per a les TIC 7.630 4.782 5.864
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 3.739 2.203 2.733
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 3.892 2.579 3.131
Comerç engròs altra maquinària i equips 14.855 13.393 13.594
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 814 799 896
Comerç engròs màquines eina 1.377 2.494 2.117
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 1.076 975 1.027
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 732 700 826
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 10.856 8.424 8.729
Altres tipus comerç engròs especialitzat 44.535 46.364 40.154
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 12.357 13.477 13.506
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 5.548 2.865 3.013
Comerç engròs fusta i materials construcció 8.323 7.844 8.047
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 5.002 7.421 5.001
Comerç engròs productes químics 6.814 10.754 7.046
Comerç engròs altres productes semielaborats 1.003 971 1.155
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 5.487 3.032 2.386
Comerç engròs no especialitzat 271 571 473
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 128.008 125.442 122.419
Comerç detall establiments no especialitzats 43.188 46.174 43.635
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 32.995 35.953 32.840
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 10.193 10.222 10.795
Comerç detall aliments, begudes i tabac 12.346 10.677 15.399
Comerç detall fruites i hortalisses 2.229 1.621 2.388
Comerç detall carn i productes carnis 2.561 3.050 3.296
Comerç detall peix i marisc 834 536 799
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 3.363 3.088 4.487
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.574 1.282 3.412
Comerç detall altres productes alimentaris 1.785 1.100 1.017
Comerç detall carburants per a l'automoció 7.174 4.323 4.661
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 61.674 58.917 54.375
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 13.148 13.651 17.037
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 1.608 3.081 2.202
Comerç detall tèxtils 1.931 1.305 1.268
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 5.479 6.356 4.485
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 9.585 9.173 9.792
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 1.705 1.607 1.317
Comerç detall peces de vestir 15.595 9.392 9.724
Comerç detall calçat i articles cuir 3.253 2.904 3.162
Comerç detall productes farmacèutics 6.533 9.019 2.822
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 773 669 998
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 2.064 1.759 1.569
Comerç detall en parades i mercats ambulants 1.737 2.895 2.132
Comerç detall fora d'establiments 1.890 2.457 2.217
Comerç detall per correspondència i per Internet 923 1.187 953
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 966 1.270 1.264
Transport i emmagatzematge 96.974 91.585 108.590
Transport terrestre; transport per canonades 32.728 35.521 41.634
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 8.423 9.715 8.805
Transport mercaderies per carretera i per canonada 24.305 25.806 32.829
Transport marítim i per vies navegació interiors 1.401 199 302
Transport aeri 1.468 1.748 2.149
Emmagatzematge i activitats afins al transport 58.682 51.020 62.383
Dipòsit i emmagatzematge 11.430 6.963 9.634
Activitats afins al transport 47.252 44.057 52.749
Activitats postals i de correus 2.694 3.096 2.122
Hostaleria 117.601 126.668 145.899
Serveis d'allotjament 84.324 87.124 86.420
Hotels i allotjaments similars 71.149 72.573 72.961
Allotjaments turístics i altres de curta durada 5.154 7.598 6.677
Càmpings i altres tipus allotjaments 8.021 6.953 6.781
Serveis de menjar i begudes 33.277 39.545 59.479
Restaurants i establiments de menjars 20.851 24.126 25.527
Provisió de menjars preparats 1.296 1.889 2.307
Establiments de begudes 11.129 13.530 31.645
Informació i comunicacions 95.021 102.956 105.017
Edició 4.344 5.145 3.028
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 4.026 4.772 2.726
Edició programes informàtics 318 373 301
Cinema i vídeo; enregistrament de so 5.390 5.027 4.477
Ràdio i televisió 1.647 1.748 1.600
Telecomunicacions 76.986 83.315 87.806
Telecomunicacions per cable 43.017 44.745 50.116
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 33.970 38.570 37.691
Serveis de tecnologies de la informació 6.125 6.909 6.881
Serveis d'informació 528 813 1.226
Activitats immobiliàries 411.760 375.232 400.515
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 395.346 351.703 384.349
Activitats immobiliàries per compte d'altri 16.415 23.529 16.166
Activitats professionals, científiques i tècniques 61.331 71.512 79.606
Activitats jurídiques i de comptabilitat 20.103 23.862 21.696
Activitats jurídiques 6.359 12.796 8.372
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 13.745 11.066 13.324
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 11.981 16.988 16.986
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 14.733 13.204 22.631
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 13.110 10.990 20.443
Anàlisis i assajos tècnics 1.623 2.214 2.188
Recerca i desenvolupament 1.675 2.693 2.381
Publicitat i estudis de mercat 6.398 7.095 5.257
Publicitat 4.950 6.005 4.755
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 1.448 1.090 502
Altres activitats professionals i tècniques 5.964 7.189 9.992
Activitats de disseny especialitzat 665 935 754
Activitats de fotografia 687 1.086 562
Activitats de traducció i d'interpretació 1.024 543 755
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 3.588 4.626 7.920
Activitats veterinàries 477 480 663
Activitats administratives i serveis auxiliars 52.866 40.633 61.122
Activitats de lloguer 11.479 11.514 11.192
Lloguer vehicles de motor 6.377 7.681 5.718
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 495 784 1.839
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 4.607 3.049 3.636
Activitats relacionades amb l'ocupació 790 1.486 1.436
Agències de viatges i operadors turístics 2.448 3.918 3.570
Activitats de seguretat i investigació 753 813 964
Serveis a edificis i activitats de jardineria 4.495 5.849 5.748
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 340 528 567
Activitats de neteja 3.246 3.865 3.402
Activitats de jardineria 910 1.456 1.779
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 32.901 17.053 38.211
Activitats administratives i auxiliars oficina 1.145 2.681 1.342
Activitats de centres d'atenció telefònica 1.967 742 821
Organització convencions i fires de mostres 3.397 2.380 3.459
Altres activitats de suport a les empreses 26.392 11.250 32.589
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 210.529 149.620 183.130
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 4.743 3.246 8.709
Activitats de biblioteques, arxius i museus 1.419 1.868 1.807
Jocs atzar i apostes 167.767 109.696 151.508
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 36.600 34.811 21.106
Altres serveis 8.656 9.876 13.884
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 1.256 3.708 2.724
Reparació ordinadors i equips de comunicació 291 2.335 1.893
Reparació efectes personals i domèstics 965 1.373 831
Altres activitats de serveis personals 7.400 6.168 11.160
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes