Saltar al contingut principal
Valor afegit brut a cost de factors Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 63.507.299 65.701.530 68.740.127
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.905.530 2.181.641 2.257.335
Venda vehicles de motor 970.699 1.130.813 1.189.171
Manteniment i reparació vehicles de motor 563.061 574.955 582.240
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 312.018 391.192 398.396
Venda i reparació motocicletes i recanvis 59.752 84.682 87.528
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 11.506.752 12.282.448 12.811.069
Intermediaris comerç 905.505 1.017.801 1.017.697
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 120.853 109.696 120.287
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 133.765 144.486 172.666
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 153.172 150.013 126.973
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 234.375 328.667 322.368
Intermediaris especialitzats venda altres productes 263.341 284.939 275.403
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 228.473 288.330 248.912
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 144.180 194.807 167.604
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 84.292 93.524 81.308
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 2.126.961 2.231.912 2.309.838
Comerç engròs fruites i hortalisses 505.241 594.801 507.809
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 239.768 236.916 280.862
Comerç engròs begudes 433.486 436.605 509.582
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 170.431 165.676 178.525
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 402.613 387.721 473.739
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 375.422 410.193 359.321
Comerç engròs articles d'ús domèstic 3.623.658 3.634.696 3.973.861
Comerç engròs tèxtils 166.905 183.506 153.789
Comerç engròs peces de vestir i calçat 590.128 444.659 605.442
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 236.907 222.199 177.589
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 114.726 129.560 200.751
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 239.748 276.068 317.065
Comerç engròs productes farmacèutics 1.639.603 1.696.688 1.836.294
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 635.640 682.016 682.931
Comerç engròs equips per a les TIC 672.392 688.804 778.394
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 353.792 333.295 384.324
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 318.600 355.509 394.070
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.734.646 1.796.338 1.810.052
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 81.990 117.817 114.521
Comerç engròs màquines eina 158.673 190.012 222.606
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 97.717 101.991 93.938
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 108.097 126.978 124.766
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 1.288.170 1.259.540 1.254.221
Altres tipus comerç engròs especialitzat 2.170.433 2.589.675 2.625.040
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 187.065 274.777 292.594
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 178.912 230.623 247.736
Comerç engròs fusta i materials construcció 471.991 474.419 469.151
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 355.315 472.076 485.253
Comerç engròs productes químics 708.809 855.711 796.554
Comerç engròs altres productes semielaborats 100.722 120.426 147.550
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 167.619 161.642 186.202
Comerç engròs no especialitzat 44.684 34.893 47.275
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 7.678.539 7.806.940 7.876.520
Comerç detall establiments no especialitzats 2.347.927 2.438.769 2.492.111
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 2.028.605 2.097.272 2.114.832
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 319.321 341.496 377.279
Comerç detall aliments, begudes i tabac 1.076.572 964.055 1.029.649
Comerç detall fruites i hortalisses 144.115 152.182 131.547
Comerç detall carn i productes carnis 289.093 242.666 276.305
Comerç detall peix i marisc 77.464 63.821 60.931
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 333.920 327.810 311.512
Comerç detall begudes i productes de tabac 126.953 96.568 167.745
Comerç detall altres productes alimentaris 105.027 81.007 81.608
Comerç detall carburants per a l'automoció 240.844 247.594 241.015
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 3.703.030 3.755.686 3.714.794
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 1.027.049 1.048.244 1.070.884
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 98.833 120.893 106.916
Comerç detall tèxtils 76.916 76.052 58.982
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 240.988 267.130 263.518
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 291.257 284.646 311.894
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 121.668 120.980 103.042
Comerç detall peces de vestir 921.467 817.819 808.795
Comerç detall calçat i articles cuir 185.758 168.602 190.261
Comerç detall productes farmacèutics 544.754 661.716 600.169
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 74.580 72.849 72.437
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 119.760 116.753 127.896
Comerç detall en parades i mercats ambulants 80.947 82.968 70.221
Comerç detall fora d'establiments 229.218 317.869 328.731
Comerç detall per correspondència i per Internet 97.835 158.505 167.322
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 131.383 159.364 161.409
Transport i emmagatzematge 8.243.814 8.354.888 8.897.915
Transport terrestre; transport per canonades 3.751.777 3.845.181 4.005.589
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 1.512.680 1.659.230 1.616.861
Transport mercaderies per carretera i per canonada 2.239.097 2.185.951 2.388.728
Transport marítim i per vies navegació interiors 26.727 26.786 41.703
Transport aeri 461.404 515.217 697.596
Emmagatzematge i activitats afins al transport 3.638.445 3.570.851 3.764.575
Dipòsit i emmagatzematge 390.059 369.500 454.178
Activitats afins al transport 3.248.386 3.201.351 3.310.398
Activitats postals i de correus 365.461 396.853 388.453
Hostaleria 5.159.511 5.561.244 6.028.753
Serveis d'allotjament 1.841.491 2.245.204 2.279.355
Hotels i allotjaments similars 1.543.526 1.894.208 1.887.294
Allotjaments turístics i altres de curta durada 116.313 160.643 186.515
Càmpings i altres tipus allotjaments 181.652 190.353 205.546
Serveis de menjar i begudes 3.318.019 3.316.040 3.749.398
Restaurants i establiments de menjars 1.777.909 1.896.349 2.125.191
Provisió de menjars preparats 485.424 509.967 526.712
Establiments de begudes 1.054.686 909.725 1.097.495
Informació i comunicacions 5.794.273 6.170.440 6.778.543
Edició 685.050 709.621 739.378
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 529.319 564.790 562.359
Edició programes informàtics 155.731 144.831 177.020
Cinema i vídeo; enregistrament de so 358.954 422.448 448.693
Ràdio i televisió 216.664 232.316 227.972
Telecomunicacions 1.858.243 1.781.007 1.965.757
Telecomunicacions per cable 1.245.844 1.127.728 1.277.899
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 612.398 653.279 687.858
Serveis de tecnologies de la informació 2.454.844 2.752.499 3.079.787
Serveis d'informació 220.519 272.549 316.956
Activitats immobiliàries 3.750.507 3.544.395 3.254.233
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 3.106.575 2.850.977 2.532.729
Activitats immobiliàries per compte d'altri 643.932 693.417 721.503
Activitats professionals, científiques i tècniques 8.879.657 8.975.173 9.396.715
Activitats jurídiques i de comptabilitat 2.859.920 2.933.138 2.868.627
Activitats jurídiques 1.218.673 1.255.678 1.282.273
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.641.247 1.677.460 1.586.354
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.461.866 1.394.360 1.527.399
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 1.947.492 2.122.813 1.976.475
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 1.455.792 1.664.513 1.492.142
Anàlisis i assajos tècnics 491.700 458.300 484.333
Recerca i desenvolupament 682.933 599.945 684.040
Publicitat i estudis de mercat 1.096.365 1.069.389 1.220.160
Publicitat 959.892 923.257 1.093.333
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 136.473 146.132 126.828
Altres activitats professionals i tècniques 758.552 778.733 1.026.986
Activitats de disseny especialitzat 168.031 171.146 314.964
Activitats de fotografia 48.060 52.106 52.004
Activitats de traducció i d'interpretació 98.287 103.425 105.211
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 444.174 452.056 554.807
Activitats veterinàries 72.529 76.796 93.029
Activitats administratives i serveis auxiliars 7.235.595 7.494.760 7.882.494
Activitats de lloguer 887.177 895.964 1.008.111
Lloguer vehicles de motor 486.888 482.254 525.706
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 48.679 66.951 78.360
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 351.611 346.759 404.044
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.073.115 1.273.731 1.486.573
Agències de viatges i operadors turístics 391.549 463.109 513.709
Activitats de seguretat i investigació 524.204 515.297 536.306
Serveis a edificis i activitats de jardineria 2.179.514 2.274.952 2.299.718
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 201.706 200.740 233.395
Activitats de neteja 1.803.579 1.892.087 1.888.623
Activitats de jardineria 174.229 182.125 177.700
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 2.180.036 2.071.706 2.038.076
Activitats administratives i auxiliars oficina 215.689 212.603 246.199
Activitats de centres d'atenció telefònica 464.610 488.651 520.433
Organització convencions i fires de mostres 147.574 154.241 188.159
Altres activitats de suport a les empreses 1.352.164 1.216.210 1.083.285
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 2.471.526 2.447.056 2.552.201
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 356.058 282.283 384.033
Activitats de biblioteques, arxius i museus 153.793 175.088 183.822
Jocs atzar i apostes 389.516 249.800 299.939
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.572.159 1.739.885 1.684.407
Altres serveis 881.595 882.544 1.004.348
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 196.469 237.765 189.654
Reparació ordinadors i equips de comunicació 88.237 109.638 87.520
Reparació efectes personals i domèstics 108.232 128.127 102.134
Altres activitats de serveis personals 685.125 644.779 814.693
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes