Saltar al contingut principal
Despeses de personal Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 40.360.568 41.463.451 44.138.335
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.202.976 1.300.733 1.394.973
Venda vehicles de motor 520.905 559.218 603.860
Manteniment i reparació vehicles de motor 431.910 453.099 468.533
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 209.223 238.182 267.090
Venda i reparació motocicletes i recanvis 40.938 50.234 55.489
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 7.538.531 7.860.606 8.357.464
Intermediaris comerç 429.281 461.643 497.452
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 47.539 47.473 39.233
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 74.233 77.942 87.487
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 67.240 57.810 47.647
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 107.459 134.025 151.827
Intermediaris especialitzats venda altres productes 132.811 144.393 171.258
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 122.396 142.232 142.508
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 74.584 91.823 93.833
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 47.812 50.409 48.675
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 1.389.063 1.378.036 1.431.613
Comerç engròs fruites i hortalisses 325.593 327.628 330.690
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 160.797 152.394 159.858
Comerç engròs begudes 258.681 243.613 263.316
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 100.169 96.977 103.618
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 258.664 267.081 306.136
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 285.159 290.343 267.995
Comerç engròs articles d'ús domèstic 2.429.809 2.462.897 2.708.834
Comerç engròs tèxtils 116.701 116.535 113.582
Comerç engròs peces de vestir i calçat 372.832 375.953 402.822
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 171.586 149.292 159.129
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 81.601 83.412 132.724
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 150.011 149.747 206.689
Comerç engròs productes farmacèutics 1.097.855 1.134.639 1.236.824
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 439.223 453.319 457.064
Comerç engròs equips per a les TIC 551.920 628.862 694.135
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 273.137 340.809 384.540
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 278.784 288.053 309.595
Comerç engròs altra maquinària i equips 1.192.385 1.205.556 1.236.412
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 59.534 74.398 78.617
Comerç engròs màquines eina 116.315 134.852 155.373
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 62.199 70.043 62.621
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 102.105 96.108 107.367
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 852.231 830.155 832.434
Altres tipus comerç engròs especialitzat 1.400.271 1.550.645 1.616.716
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 59.659 78.828 66.498
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 146.216 151.550 150.480
Comerç engròs fusta i materials construcció 339.304 295.620 350.314
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 293.771 398.101 416.415
Comerç engròs productes químics 391.367 444.779 440.152
Comerç engròs altres productes semielaborats 59.331 71.351 83.085
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 110.622 110.416 109.771
Comerç engròs no especialitzat 23.407 30.736 29.796
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.998.090 5.183.456 5.330.647
Comerç detall establiments no especialitzats 1.581.286 1.672.255 1.747.762
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 1.366.265 1.442.837 1.513.021
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 215.020 229.418 234.741
Comerç detall aliments, begudes i tabac 671.999 648.015 693.311
Comerç detall fruites i hortalisses 92.229 86.415 86.854
Comerç detall carn i productes carnis 177.832 169.474 203.690
Comerç detall peix i marisc 43.184 32.753 33.029
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 243.657 257.055 248.923
Comerç detall begudes i productes de tabac 42.948 43.925 61.202
Comerç detall altres productes alimentaris 72.150 58.393 59.612
Comerç detall carburants per a l'automoció 167.532 168.717 157.490
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 2.402.839 2.438.657 2.490.909
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 726.924 705.179 725.543
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 85.099 103.359 87.563
Comerç detall tèxtils 46.220 48.516 49.699
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 174.658 202.307 203.578
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 194.521 174.900 195.164
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 68.611 75.224 72.899
Comerç detall peces de vestir 537.983 539.867 562.223
Comerç detall calçat i articles cuir 132.888 127.926 143.849
Comerç detall productes farmacèutics 283.757 314.896 283.644
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 57.255 58.098 68.230
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 94.924 88.385 98.516
Comerç detall en parades i mercats ambulants 17.143 21.384 27.191
Comerç detall fora d'establiments 157.291 234.427 213.984
Comerç detall per correspondència i per Internet 74.753 129.688 110.388
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 82.538 104.739 103.597
Transport i emmagatzematge 4.676.212 4.706.430 4.995.161
Transport terrestre; transport per canonades 2.059.254 2.118.993 2.243.411
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 985.150 1.019.812 1.050.126
Transport mercaderies per carretera i per canonada 1.074.103 1.099.182 1.193.285
Transport marítim i per vies navegació interiors 9.837 8.003 13.287
Transport aeri 302.613 360.842 424.084
Emmagatzematge i activitats afins al transport 1.931.941 1.854.793 1.923.615
Dipòsit i emmagatzematge 200.264 204.680 221.583
Activitats afins al transport 1.731.678 1.650.113 1.702.032
Activitats postals i de correus 372.568 363.799 390.764
Hostaleria 3.677.445 3.892.455 4.278.759
Serveis d'allotjament 1.106.080 1.291.385 1.287.646
Hotels i allotjaments similars 939.437 1.099.505 1.069.322
Allotjaments turístics i altres de curta durada 71.702 94.188 111.961
Càmpings i altres tipus allotjaments 94.941 97.692 106.364
Serveis de menjar i begudes 2.571.365 2.601.070 2.991.113
Restaurants i establiments de menjars 1.440.149 1.588.258 1.760.530
Provisió de menjars preparats 418.910 430.831 459.367
Establiments de begudes 712.307 581.981 771.216
Informació i comunicacions 3.945.568 3.911.578 4.127.739
Edició 496.237 522.658 541.530
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 386.101 400.512 404.138
Edició programes informàtics 110.136 122.146 137.392
Cinema i vídeo; enregistrament de so 203.248 218.725 227.992
Ràdio i televisió 270.605 268.421 271.085
Telecomunicacions 926.128 584.743 495.122
Telecomunicacions per cable 724.376 397.701 291.584
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 201.752 187.042 203.538
Serveis de tecnologies de la informació 1.876.457 2.129.228 2.353.451
Serveis d'informació 172.893 187.803 238.560
Activitats immobiliàries 974.481 982.525 1.164.167
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 640.283 615.524 717.487
Activitats immobiliàries per compte d'altri 334.198 367.001 446.680
Activitats professionals, científiques i tècniques 5.851.962 5.944.133 6.245.464
Activitats jurídiques i de comptabilitat 1.775.752 1.671.034 1.659.148
Activitats jurídiques 508.931 475.120 529.424
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 1.266.822 1.195.914 1.129.724
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 1.105.791 1.371.808 1.391.766
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 1.190.293 1.258.186 1.282.986
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 830.059 886.309 905.414
Anàlisis i assajos tècnics 360.233 371.877 377.572
Recerca i desenvolupament 533.393 495.387 554.114
Publicitat i estudis de mercat 806.156 692.286 792.295
Publicitat 699.409 588.823 691.798
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 106.747 103.463 100.498
Altres activitats professionals i tècniques 395.221 403.982 501.038
Activitats de disseny especialitzat 49.528 55.540 105.693
Activitats de fotografia 22.829 24.305 30.604
Activitats de traducció i d'interpretació 44.648 48.844 58.017
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 278.216 275.293 306.723
Activitats veterinàries 45.356 51.450 64.116
Activitats administratives i serveis auxiliars 5.378.185 5.516.380 6.011.690
Activitats de lloguer 257.103 257.209 287.500
Lloguer vehicles de motor 67.155 66.021 71.769
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 22.982 28.555 34.497
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 166.966 162.632 181.235
Activitats relacionades amb l'ocupació 1.027.168 1.206.114 1.383.437
Agències de viatges i operadors turístics 281.503 310.892 321.499
Activitats de seguretat i investigació 423.238 448.718 528.668
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.721.017 1.826.829 1.934.037
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 187.999 199.304 222.490
Activitats de neteja 1.393.738 1.482.773 1.564.886
Activitats de jardineria 139.280 144.752 146.660
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 1.668.156 1.466.618 1.556.550
Activitats administratives i auxiliars oficina 149.071 146.657 181.191
Activitats de centres d'atenció telefònica 426.074 418.055 439.559
Organització convencions i fires de mostres 110.358 109.582 132.721
Altres activitats de suport a les empreses 982.653 792.324 803.079
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.536.363 1.549.126 1.577.666
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 195.920 153.181 184.359
Activitats de biblioteques, arxius i museus 120.236 124.240 125.193
Jocs atzar i apostes 160.926 112.218 136.840
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 1.059.281 1.159.486 1.131.274
Altres serveis 580.754 616.029 654.605
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 123.107 143.213 121.725
Reparació ordinadors i equips de comunicació 61.498 63.420 49.205
Reparació efectes personals i domèstics 61.609 79.794 72.520
Altres activitats de serveis personals 457.647 472.816 532.880
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes