Saltar al contingut principal
Despeses de personal per assalariat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 30.586 29.583 29.991
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 32.970 31.995 34.537
Venda vehicles de motor 38.650 37.725 40.256
Manteniment i reparació vehicles de motor 27.664 26.655 28.898
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 34.980 33.332 35.948
Venda i reparació motocicletes i recanvis 28.910 29.799 31.758
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 40.069 40.822 41.232
Intermediaris comerç 43.459 45.843 45.647
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 59.799 55.292 49.576
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 47.620 59.394 63.180
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 39.040 40.811 36.521
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 32.819 35.152 36.881
Intermediaris especialitzats venda altres productes 52.547 54.079 51.890
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 31.221 33.532 34.385
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 33.540 34.572 37.292
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 28.181 31.791 29.893
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 31.989 31.403 31.311
Comerç engròs fruites i hortalisses 24.661 25.902 25.681
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 30.919 29.821 29.028
Comerç engròs begudes 36.661 36.877 35.824
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 43.023 40.285 39.897
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 37.390 36.691 38.074
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 32.711 29.534 28.662
Comerç engròs articles d'ús domèstic 44.823 44.348 46.060
Comerç engròs tèxtils 31.231 34.691 35.607
Comerç engròs peces de vestir i calçat 32.803 32.173 33.840
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 45.178 40.833 41.647
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 40.514 41.205 49.409
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 39.255 35.879 41.922
Comerç engròs productes farmacèutics 63.439 62.973 64.740
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 36.101 35.924 34.691
Comerç engròs equips per a les TIC 44.308 48.015 49.669
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 43.964 52.220 53.352
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 44.651 43.837 45.747
Comerç engròs altra maquinària i equips 42.480 45.000 45.027
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 36.734 39.133 36.310
Comerç engròs màquines eina 46.516 48.270 51.267
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 40.986 46.047 45.511
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 37.818 36.868 38.538
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 43.194 46.203 45.987
Altres tipus comerç engròs especialitzat 39.800 41.031 39.770
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 52.111 50.283 46.135
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 39.549 40.830 39.864
Comerç engròs fusta i materials construcció 33.113 32.787 32.117
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 36.796 39.477 38.813
Comerç engròs productes químics 57.454 55.077 54.150
Comerç engròs altres productes semielaborats 37.594 45.772 41.995
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 29.739 29.231 29.730
Comerç engròs no especialitzat 23.346 26.804 28.906
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 22.759 21.622 22.183
Comerç detall establiments no especialitzats 24.178 23.178 23.598
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 23.697 22.749 23.229
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 27.766 26.303 26.293
Comerç detall aliments, begudes i tabac 17.754 16.345 17.558
Comerç detall fruites i hortalisses 18.308 15.894 17.028
Comerç detall carn i productes carnis 17.781 15.663 18.355
Comerç detall peix i marisc 16.420 14.318 15.591
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 18.151 17.337 17.148
Comerç detall begudes i productes de tabac 18.430 16.630 18.780
Comerç detall altres productes alimentaris 16.298 16.073 17.563
Comerç detall carburants per a l'automoció 27.227 25.574 24.536
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 23.244 21.703 22.419
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 23.805 22.213 22.668
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 21.514 24.389 25.103
Comerç detall tèxtils 20.719 18.924 19.014
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 24.065 25.271 25.331
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 21.626 20.692 21.214
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 20.588 19.650 21.501
Comerç detall peces de vestir 22.400 19.783 21.460
Comerç detall calçat i articles cuir 19.176 19.923 20.976
Comerç detall productes farmacèutics 29.324 24.245 24.068
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 26.732 27.218 27.551
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 22.073 18.808 19.502
Comerç detall en parades i mercats ambulants 10.488 12.039 12.109
Comerç detall fora d'establiments 30.273 32.548 30.620
Comerç detall per correspondència i per Internet 32.295 36.251 32.137
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 28.648 28.894 29.153
Transport i emmagatzematge 38.048 37.028 37.445
Transport terrestre; transport per canonades 35.697 34.411 34.629
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 39.752 38.572 38.770
Transport mercaderies per carretera i per canonada 32.643 31.281 31.653
Transport marítim i per vies navegació interiors 30.734 31.105 37.215
Transport aeri 57.762 61.113 66.845
Emmagatzematge i activitats afins al transport 42.645 41.468 41.008
Dipòsit i emmagatzematge 36.135 37.533 35.643
Activitats afins al transport 43.553 42.015 41.828
Activitats postals i de correus 25.954 24.855 26.043
Hostaleria 21.216 19.826 20.339
Serveis d'allotjament 27.240 26.073 26.541
Hotels i allotjaments similars 27.949 26.543 27.091
Allotjaments turístics i altres de curta durada 21.640 23.098 24.058
Càmpings i altres tipus allotjaments 25.806 24.251 24.226
Serveis de menjar i begudes 19.373 17.719 18.480
Restaurants i establiments de menjars 21.010 19.349 19.956
Provisió de menjars preparats 18.417 16.820 17.045
Establiments de begudes 17.191 14.884 16.519
Informació i comunicacions 52.432 48.534 48.237
Edició 45.816 46.433 48.278
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 42.901 43.548 45.956
Edició programes informàtics 60.139 59.316 56.707
Cinema i vídeo; enregistrament de so 41.673 36.511 39.619
Ràdio i televisió 57.140 55.427 54.811
Telecomunicacions 104.709 74.254 61.357
Telecomunicacions per cable 163.531 96.824 77.958
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 45.695 49.647 47.015
Serveis de tecnologies de la informació 45.298 46.458 47.090
Serveis d'informació 38.106 39.139 42.545
Activitats immobiliàries 32.495 31.663 32.699
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 33.839 35.846 33.664
Activitats immobiliàries per compte d'altri 30.197 26.481 31.260
Activitats professionals, científiques i tècniques 40.165 40.524 39.686
Activitats jurídiques i de comptabilitat 36.655 37.020 35.186
Activitats jurídiques 36.642 32.928 34.831
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 36.660 38.942 35.355
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 64.750 62.610 60.107
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 38.002 38.994 37.585
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 38.154 39.560 37.580
Anàlisis i assajos tècnics 37.655 37.708 37.599
Recerca i desenvolupament 41.323 39.212 39.326
Publicitat i estudis de mercat 37.869 34.524 36.767
Publicitat 38.237 36.114 38.702
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 35.623 27.607 27.351
Altres activitats professionals i tècniques 32.037 33.812 35.508
Activitats de disseny especialitzat 32.856 37.571 43.399
Activitats de fotografia 24.543 20.610 25.038
Activitats de traducció i d'interpretació 32.947 30.217 30.441
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 32.563 35.874 35.887
Activitats veterinàries 19.534 18.816 20.182
Activitats administratives i serveis auxiliars 22.180 21.524 21.959
Activitats de lloguer 33.985 35.628 35.815
Lloguer vehicles de motor 35.593 36.482 36.210
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 22.439 26.580 28.488
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 35.873 37.515 37.487
Activitats relacionades amb l'ocupació 21.066 23.760 24.356
Agències de viatges i operadors turístics 32.717 33.371 34.267
Activitats de seguretat i investigació 24.035 24.148 24.890
Serveis a edificis i activitats de jardineria 17.266 16.541 16.713
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 15.845 16.266 16.554
Activitats de neteja 16.935 16.011 16.233
Activitats de jardineria 25.263 25.919 24.923
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 27.681 24.458 24.868
Activitats administratives i auxiliars oficina 29.564 31.543 34.343
Activitats de centres d'atenció telefònica 27.401 23.690 23.977
Organització convencions i fires de mostres 30.062 29.385 33.033
Altres activitats de suport a les empreses 27.295 23.346 22.967
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 27.428 27.858 27.107
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 18.115 16.562 26.901
Activitats de biblioteques, arxius i museus 29.248 30.739 27.783
Jocs atzar i apostes 29.120 28.816 28.679
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 29.787 30.178 26.890
Altres serveis 19.568 17.598 19.227
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 24.479 25.588 25.454
Reparació ordinadors i equips de comunicació 26.389 27.094 26.750
Reparació efectes personals i domèstics 22.830 24.505 24.644
Altres activitats de serveis personals 18.566 16.078 18.209
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes