Despeses de personal per assalariat 

Despeses de personal per assalariat
Catalunya. 2015-2016.
        2015        2016
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes32.97031.995
Venda vehicles de motor38.65037.725
Manteniment i reparació vehicles de motor27.66426.655
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor34.98033.332
Venda i reparació motocicletes i recanvis28.91029.799
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor40.06940.822
Intermediaris comerç43.45945.843
       Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls59.79955.292
       Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria47.62059.394
       Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir39.04040.811
       Intermediaris productes alimentaris i productes diversos32.81935.152
       Intermediaris especialitzats venda altres productes52.54754.079
Comerç engròs matèries agràries i animals vius31.22133.532
       Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar33.54034.572
       Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells28.18131.791
Comerç engròs aliments, begudes i tabac31.98931.403
       Comerç engròs fruites i hortalisses24.66125.902
       Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos30.91929.821
       Comerç engròs begudes36.66136.877
       Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau43.02340.285
       Comerç engròs peix, marisc i altres aliments37.39036.691
       Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac32.71129.534
Comerç engròs articles d'ús domèstic44.82344.348
       Comerç engròs tèxtils31.23134.691
       Comerç engròs peces de vestir i calçat32.80332.173
       Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió45.17840.833
       Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja40.51441.205
       Comerç engròs perfumeria i cosmètica39.25535.879
       Comerç engròs productes farmacèutics63.43962.973
       Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic36.10135.924
Comerç engròs equips per a les TIC44.30848.015
       Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes43.96452.220
       Comerç engròs electrònica i telecomunicacions44.65143.837
Comerç engròs altra maquinària i equips42.48045.000
       Comerç engròs maquinària i equips agrícoles36.73439.133
       Comerç engròs màquines eina46.51648.270
       Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils40.98646.047
       Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina37.81836.868
       Comerç engròs altres tipus maquinària i equips43.19446.203
Altres tipus comerç engròs especialitzat39.80041.031
       Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos52.11150.283
       Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics39.54940.830
       Comerç engròs fusta i materials construcció33.11332.787
       Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció36.79639.477
       Comerç engròs productes químics57.45455.077
       Comerç engròs altres productes semielaborats37.59445.772
       Comerç engròs ferralla i productes rebuig29.73929.231
Comerç engròs no especialitzat23.34626.804
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes22.75921.622
Comerç detall establiments no especialitzats24.17823.178
       Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats23.69722.749
       Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats27.76626.303
Comerç detall aliments, begudes i tabac17.75416.345
       Comerç detall fruites i hortalisses18.30815.894
       Comerç detall carn i productes carnis17.78115.663
       Comerç detall peix i marisc16.42014.318
       Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria18.15117.337
       Comerç detall begudes i productes de tabac18.43016.630
       Comerç detall altres productes alimentaris16.29816.073
Comerç detall carburants per a l'automoció27.22725.574
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic23.24421.703
       Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous23.80522.213
       Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics21.51424.389
       Comerç detall tèxtils20.71918.924
       Comerç detall ferreteria, pintures i vidre24.06525.271
       Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic21.62620.692
       Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria20.58819.650
       Comerç detall peces de vestir22.40019.783
       Comerç detall calçat i articles cuir19.17619.923
       Comerç detall productes farmacèutics29.32424.245
       Comerç detall articles mèdics i de segona mà26.73227.218
       Comerç detall productes cosmètics i higiènics22.07318.808
Comerç detall en parades i mercats ambulants10.48812.039
Comerç detall fora d'establiments30.27332.548
       Comerç detall per correspondència i per Internet32.29536.251
       Comerç detall altres tipus fora d'establiments28.64828.894
Transport i emmagatzematge38.04837.028
Transport terrestre; transport per canonades35.69734.411
       Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera39.75238.572
       Transport mercaderies per carretera i per canonada32.64331.281
Transport marítim i per vies navegació interiors30.73431.105
Transport aeri57.76261.113
Emmagatzematge i activitats afins al transport42.64541.468
       Dipòsit i emmagatzematge36.13537.533
       Activitats afins al transport43.55342.015
Activitats postals i de correus25.95424.855
Hostaleria21.21619.826
Serveis d'allotjament27.24026.073
       Hotels i allotjaments similars27.94926.543
       Allotjaments turístics i altres de curta durada21.64023.098
       Càmpings i altres tipus allotjaments25.80624.251
Serveis de menjar i begudes19.37317.719
       Restaurants i establiments de menjars21.01019.349
       Provisió de menjars preparats18.41716.820
       Establiments de begudes17.19114.884
Informació i comunicacions52.43248.534
Edició45.81646.433
       Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició42.90143.548
       Edició programes informàtics60.13959.316
Cinema i vídeo; enregistrament de so41.67336.511
Ràdio i televisió57.14055.427
Telecomunicacions104.70974.254
       Telecomunicacions per cable163.53196.824
       Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres45.69549.647
Serveis de tecnologies de la informació45.29846.458
Serveis d'informació38.10639.139
Activitats immobiliàries32.49531.663
       Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi33.83935.846
       Activitats immobiliàries per compte d'altri30.19726.481
Activitats professionals, científiques i tècniques40.16540.524
Activitats jurídiques i de comptabilitat36.65537.020
       Activitats jurídiques36.64232.928
       Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal36.66038.942
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial64.75062.610
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques38.00238.994
       Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria38.15439.560
       Anàlisis i assajos tècnics37.65537.708
Recerca i desenvolupament41.32339.212
Publicitat i estudis de mercat37.86934.524
       Publicitat38.23736.114
       Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública35.62327.607
Altres activitats professionals i tècniques32.03733.812
       Activitats de disseny especialitzat32.85637.571
       Activitats de fotografia24.54320.610
       Activitats de traducció i d'interpretació32.94730.217
       Altres activitats professionals i tècniques ncaa32.56335.874
Activitats veterinàries19.53418.816
Activitats administratives i serveis auxiliars22.18021.524
Activitats de lloguer33.98535.628
       Lloguer vehicles de motor35.59336.482
       Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual22.43926.580
       Lloguer maquinària, equips i béns tangibles35.87337.515
Activitats relacionades amb l'ocupació21.06623.760
Agències de viatges i operadors turístics32.71733.371
Activitats de seguretat i investigació24.03524.148
Serveis a edificis i activitats de jardineria17.26616.541
       Serveis integrals a edificis i instal·lacions15.84516.266
       Activitats de neteja16.93516.011
       Activitats de jardineria25.26325.919
Activitats administratives d'oficina i auxiliars27.68124.458
       Activitats administratives i auxiliars oficina29.56431.543
       Activitats de centres d'atenció telefònica27.40123.690
       Organització convencions i fires de mostres30.06229.385
       Altres activitats de suport a les empreses27.29523.346
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment27.42827.858
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles18.11516.562
Activitats de biblioteques, arxius i museus29.24830.739
Jocs atzar i apostes29.12028.816
Activitats esportives, recreatives i entreteniment29.78730.178
Altres serveis19.56817.598
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics24.47925.588
       Reparació ordinadors i equips de comunicació26.38927.094
       Reparació efectes personals i domèstics22.83024.505
Altres activitats de serveis personals18.56616.078
Unitats: Euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.
amunt
Conceptes

Principals resultats
Concepte Nombre d'empreses
Concepte Nombre d'establiments
Concepte Persones ocupades
Concepte Ingressos d'explotació
Concepte Volum de negoci
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Resta d'ingressos d'explotació
Concepte Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Despeses d'explotació
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Despeses de personal
 Sous i salaris
 Càrregues socials i altres despeses de personal
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Dotacions per a amortitzacions
Concepte Resta de despeses d'explotació
Concepte Inversió bruta en actius materials
Concepte Inversió bruta en actius intangibles
Concepte Resultat de l'exercici

Destinació geogràfica de les vendes
Concepte Volum de negoci
Concepte Espanya
Concepte Resta de la Unió Europea
Concepte Resta del món

Persones ocupades i hores treballades
Concepte Persones ocupades
Concepte Persones assalariades
Concepte Persones no assalariades
Concepte Personal assalariat equivalent a jornada completa
Concepte Hores treballades pel personal assalariat

Macromagnituds
Concepte Volum de negoci
Concepte Variació existències productes acabats i en curs
Concepte Treballs realitzats per a l'actiu
Concepte Ingressos accessoris i altres de gestió
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Treballs realitzats per altres empreses
Concepte Valor de la producció
Concepte Consum de primeres matèries i altres proveïments
Concepte Despeses en serveis exteriors
Concepte Valor afegit brut a preus de mercat
Concepte Impostos sobre la producció i els productes
Concepte Subvencions a l'explotació
Concepte Valor afegit brut a cost de factors
Concepte Despeses de personal
Concepte Excedent brut d'explotació

Principals indicadors
Concepte Productivitat
Concepte seleccionat Despeses de personal per assalariat
Concepte Taxa de valor afegit
Concepte Taxa de despeses de personal
Concepte Taxa bruta d'explotació
Concepte Taxa de salarització
Concepte Taxa d'inversió

Conceptes de la taula específica de comerç

Volum de negoci i marge comercial
Concepte Volum de negoci
Concepte Vendes a l'engròs i al detall
Concepte Volum de negoci per altres conceptes
Concepte Consum de mercaderies
Concepte Compres de mercaderies
Concepte Variació d'existències de mercaderies
Concepte Marge comercial brut
Concepte Marge comercial brut sobre vendes (%)

Sou aquí: