Saltar al contingut principal
Taxa de despeses de personal Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 63,6 63,1 64,2
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 63,1 59,6 61,8
Venda vehicles de motor 53,7 49,5 50,8
Manteniment i reparació vehicles de motor 76,7 78,8 80,5
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 67,1 60,9 67,0
Venda i reparació motocicletes i recanvis 68,5 59,3 63,4
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 65,5 64,0 65,2
Intermediaris comerç 47,4 45,4 48,9
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 39,3 43,3 32,6
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 55,5 53,9 50,7
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 43,9 38,5 37,5
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 45,8 40,8 47,1
Intermediaris especialitzats venda altres productes 50,4 50,7 62,2
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 53,6 49,3 57,3
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 51,7 47,1 56,0
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 56,7 53,9 59,9
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 65,3 61,7 62,0
Comerç engròs fruites i hortalisses 64,4 55,1 65,1
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 67,1 64,3 56,9
Comerç engròs begudes 59,7 55,8 51,7
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 58,8 58,5 58,0
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 64,2 68,9 64,6
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 76,0 70,8 74,6
Comerç engròs articles d'ús domèstic 67,1 67,8 68,2
Comerç engròs tèxtils 69,9 63,5 73,9
Comerç engròs peces de vestir i calçat 63,2 84,5 66,5
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 72,4 67,2 89,6
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 71,1 64,4 66,1
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 62,6 54,2 65,2
Comerç engròs productes farmacèutics 67,0 66,9 67,4
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 69,1 66,5 66,9
Comerç engròs equips per a les TIC 82,1 91,3 89,2
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 77,2 102,3 100,1
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 87,5 81,0 78,6
Comerç engròs altra maquinària i equips 68,7 67,1 68,3
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 72,6 63,1 68,6
Comerç engròs màquines eina 73,3 71,0 69,8
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 63,7 68,7 66,7
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 94,5 75,7 86,1
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 66,2 65,9 66,4
Altres tipus comerç engròs especialitzat 64,5 59,9 61,6
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 31,9 28,7 22,7
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 81,7 65,7 60,7
Comerç engròs fusta i materials construcció 71,9 62,3 74,7
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 82,7 84,3 85,8
Comerç engròs productes químics 55,2 52,0 55,3
Comerç engròs altres productes semielaborats 58,9 59,2 56,3
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 66,0 68,3 59,0
Comerç engròs no especialitzat 52,4 88,1 63,0
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 65,1 66,4 67,7
Comerç detall establiments no especialitzats 67,3 68,6 70,1
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 67,3 68,8 71,5
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 67,3 67,2 62,2
Comerç detall aliments, begudes i tabac 62,4 67,2 67,3
Comerç detall fruites i hortalisses 64,0 56,8 66,0
Comerç detall carn i productes carnis 61,5 69,8 73,7
Comerç detall peix i marisc 55,7 51,3 54,2
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 73,0 78,4 79,9
Comerç detall begudes i productes de tabac 33,8 45,5 36,5
Comerç detall altres productes alimentaris 68,7 72,1 73,0
Comerç detall carburants per a l'automoció 69,6 68,1 65,3
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 64,9 64,9 67,1
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 70,8 67,3 67,8
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 86,1 85,5 81,9
Comerç detall tèxtils 60,1 63,8 84,3
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 72,5 75,7 77,3
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 66,8 61,4 62,6
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 56,4 62,2 70,7
Comerç detall peces de vestir 58,4 66,0 69,5
Comerç detall calçat i articles cuir 71,5 75,9 75,6
Comerç detall productes farmacèutics 52,1 47,6 47,3
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 76,8 79,8 94,2
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 79,3 75,7 77,0
Comerç detall en parades i mercats ambulants 21,2 25,8 38,7
Comerç detall fora d'establiments 68,6 73,7 65,1
Comerç detall per correspondència i per Internet 76,4 81,8 66,0
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 62,8 65,7 64,2
Transport i emmagatzematge 56,7 56,3 56,1
Transport terrestre; transport per canonades 54,9 55,1 56,0
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 65,1 61,5 64,9
Transport mercaderies per carretera i per canonada 48,0 50,3 50,0
Transport marítim i per vies navegació interiors 36,8 29,9 31,9
Transport aeri 65,6 70,0 60,8
Emmagatzematge i activitats afins al transport 53,1 51,9 51,1
Dipòsit i emmagatzematge 51,3 55,4 48,8
Activitats afins al transport 53,3 51,5 51,4
Activitats postals i de correus 101,9 91,7 100,6
Hostaleria 71,3 70,0 71,0
Serveis d'allotjament 60,1 57,5 56,5
Hotels i allotjaments similars 60,9 58,0 56,7
Allotjaments turístics i altres de curta durada 61,6 58,6 60,0
Càmpings i altres tipus allotjaments 52,3 51,3 51,7
Serveis de menjar i begudes 77,5 78,4 79,8
Restaurants i establiments de menjars 81,0 83,8 82,8
Provisió de menjars preparats 86,3 84,5 87,2
Establiments de begudes 67,5 64,0 70,3
Informació i comunicacions 68,1 63,4 60,9
Edició 72,4 73,7 73,2
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 72,9 70,9 71,9
Edició programes informàtics 70,7 84,3 77,6
Cinema i vídeo; enregistrament de so 56,6 51,8 50,8
Ràdio i televisió 124,9 115,5 118,9
Telecomunicacions 49,8 32,8 25,2
Telecomunicacions per cable 58,1 35,3 22,8
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 32,9 28,6 29,6
Serveis de tecnologies de la informació 76,4 77,4 76,4
Serveis d'informació 78,4 68,9 75,3
Activitats immobiliàries 26,0 27,7 35,8
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 20,6 21,6 28,3
Activitats immobiliàries per compte d'altri 51,9 52,9 61,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 65,9 66,2 66,5
Activitats jurídiques i de comptabilitat 62,1 57,0 57,8
Activitats jurídiques 41,8 37,8 41,3
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 77,2 71,3 71,2
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 75,6 98,4 91,1
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 61,1 59,3 64,9
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 57,0 53,2 60,7
Anàlisis i assajos tècnics 73,3 81,1 78,0
Recerca i desenvolupament 78,1 82,6 81,0
Publicitat i estudis de mercat 73,5 64,7 64,9
Publicitat 72,9 63,8 63,3
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 78,2 70,8 79,2
Altres activitats professionals i tècniques 52,1 51,9 48,8
Activitats de disseny especialitzat 29,5 32,5 33,6
Activitats de fotografia 47,5 46,6 58,9
Activitats de traducció i d'interpretació 45,4 47,2 55,1
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 62,6 60,9 55,3
Activitats veterinàries 62,5 67,0 68,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 74,3 73,6 76,3
Activitats de lloguer 29,0 28,7 28,5
Lloguer vehicles de motor 13,8 13,7 13,7
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 47,2 42,7 44,0
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 47,5 46,9 44,9
Activitats relacionades amb l'ocupació 95,7 94,7 93,1
Agències de viatges i operadors turístics 71,9 67,1 62,6
Activitats de seguretat i investigació 80,7 87,1 98,6
Serveis a edificis i activitats de jardineria 79,0 80,3 84,1
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 93,2 99,3 95,3
Activitats de neteja 77,3 78,4 82,9
Activitats de jardineria 79,9 79,5 82,5
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 76,5 70,8 76,4
Activitats administratives i auxiliars oficina 69,1 69,0 73,6
Activitats de centres d'atenció telefònica 91,7 85,6 84,5
Organització convencions i fires de mostres 74,8 71,0 70,5
Altres activitats de suport a les empreses 72,7 65,1 74,1
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 62,2 63,3 61,8
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 55,0 54,3 48,0
Activitats de biblioteques, arxius i museus 78,2 71,0 68,1
Jocs atzar i apostes 41,3 44,9 45,6
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 67,4 66,6 67,2
Altres serveis 65,9 69,8 65,2
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 62,7 60,2 64,2
Reparació ordinadors i equips de comunicació 69,7 57,8 56,2
Reparació efectes personals i domèstics 56,9 62,3 71,0
Altres activitats de serveis personals 66,8 73,3 65,4
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes