Saltar al contingut principal
Taxa d'inversió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Total 15,5 14,7 15,5
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 8,2 7,7 9,8
Venda vehicles de motor 10,4 7,6 10,3
Manteniment i reparació vehicles de motor 6,5 6,8 8,2
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 5,1 9,6 11,6
Venda i reparació motocicletes i recanvis 4,2 4,6 5,8
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 10,1 10,8 10,5
Intermediaris comerç 3,5 4,5 4,5
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls 5,2 7,1 4,0
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria 4,1 4,0 5,5
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir 7,2 5,7 6,7
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos 2,7 4,8 4,9
Intermediaris especialitzats venda altres productes 1,0 2,9 2,5
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 14,1 10,8 12,9
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 15,7 11,8 12,0
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 11,4 8,8 14,8
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 16,1 11,8 14,2
Comerç engròs fruites i hortalisses 34,9 10,5 21,0
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 8,9 20,8 12,5
Comerç engròs begudes 12,2 17,6 14,6
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 6,7 9,1 6,8
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 12,7 7,3 10,3
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 8,1 7,5 14,0
Comerç engròs articles d'ús domèstic 9,7 13,1 9,8
Comerç engròs tèxtils 6,8 6,9 7,0
Comerç engròs peces de vestir i calçat 15,4 35,9 12,0
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 6,5 6,6 13,6
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 10,1 9,4 7,5
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 8,7 10,3 5,9
Comerç engròs productes farmacèutics 7,5 10,4 9,4
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 12,1 10,3 11,0
Comerç engròs equips per a les TIC 5,4 4,9 5,7
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 5,3 4,5 4,7
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 5,6 5,3 6,7
Comerç engròs altra maquinària i equips 7,7 7,0 9,5
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 14,9 6,4 24,8
Comerç engròs màquines eina 3,4 9,0 10,0
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 14,7 15,1 14,4
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 8,3 8,5 12,4
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 7,3 6,0 7,4
Altres tipus comerç engròs especialitzat 10,6 13,2 12,4
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 14,2 13,1 17,5
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 9,8 18,4 10,8
Comerç engròs fusta i materials construcció 11,6 17,8 17,9
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 10,6 9,4 6,8
Comerç engròs productes químics 6,7 11,9 9,4
Comerç engròs altres productes semielaborats 4,0 9,2 9,0
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 24,8 13,5 22,1
Comerç engròs no especialitzat 5,1 10,7 10,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 8,3 8,9 11,5
Comerç detall establiments no especialitzats 11,4 8,6 13,3
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 11,9 9,0 13,2
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 8,7 6,1 14,1
Comerç detall aliments, begudes i tabac 4,3 7,0 8,0
Comerç detall fruites i hortalisses 4,6 7,1 3,5
Comerç detall carn i productes carnis 4,2 4,0 3,6
Comerç detall peix i marisc 1,7 12,1 4,9
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 4,0 5,7 7,1
Comerç detall begudes i productes de tabac 3,9 10,7 12,7
Comerç detall altres productes alimentaris 7,5 11,9 26,0
Comerç detall carburants per a l'automoció 7,8 8,3 7,6
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 7,3 9,2 10,8
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 5,7 8,2 7,1
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 6,1 7,1 7,7
Comerç detall tèxtils 3,5 9,7 14,5
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 7,0 5,4 5,0
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 6,8 7,0 5,8
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 4,0 4,9 9,0
Comerç detall peces de vestir 14,1 16,7 22,1
Comerç detall calçat i articles cuir 6,1 20,3 16,2
Comerç detall productes farmacèutics 1,8 2,9 4,8
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 6,9 7,1 11,7
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 4,2 7,0 17,6
Comerç detall en parades i mercats ambulants 0,5 2,7 2,8
Comerç detall fora d'establiments 13,8 16,0 20,8
Comerç detall per correspondència i per Internet 7,1 13,5 21,0
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 18,7 18,5 20,5
Transport i emmagatzematge 18,9 14,0 14,6
Transport terrestre; transport per canonades 18,3 15,1 14,0
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera 20,6 17,7 18,4
Transport mercaderies per carretera i per canonada 16,7 13,1 11,1
Transport marítim i per vies navegació interiors 2,3 3,2 9,0
Transport aeri 47,1 2,6 2,3
Emmagatzematge i activitats afins al transport 17,5 15,5 18,5
Dipòsit i emmagatzematge 15,4 26,7 21,7
Activitats afins al transport 17,8 14,2 18,0
Activitats postals i de correus 4,8 5,5 6,3
Hostaleria 8,4 12,0 13,6
Serveis d'allotjament 12,3 17,4 20,4
Hotels i allotjaments similars 11,0 16,5 20,1
Allotjaments turístics i altres de curta durada 23,9 19,2 18,5
Càmpings i altres tipus allotjaments 16,4 24,7 25,4
Serveis de menjar i begudes 6,2 8,3 9,4
Restaurants i establiments de menjars 7,8 10,7 11,7
Provisió de menjars preparats 4,5 3,8 4,9
Establiments de begudes 4,3 5,9 7,1
Informació i comunicacions 17,7 18,6 16,9
Edició 10,3 10,5 12,5
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició 9,1 11,3 13,7
Edició programes informàtics 14,6 7,3 8,8
Cinema i vídeo; enregistrament de so 20,4 17,0 28,0
Ràdio i televisió 7,8 5,0 10,1
Telecomunicacions 21,1 25,0 17,9
Telecomunicacions per cable 22,8 25,4 15,4
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres 17,6 24,4 22,5
Serveis de tecnologies de la informació 17,9 19,0 17,4
Serveis d'informació 15,8 6,9 5,6
Activitats immobiliàries 32,3 60,7 82,4
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi 36,0 70,2 102,4
Activitats immobiliàries per compte d'altri 14,4 22,0 12,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 23,4 8,0 9,5
Activitats jurídiques i de comptabilitat 3,9 4,1 3,7
Activitats jurídiques 2,1 3,7 3,3
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal 5,2 4,3 4,1
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial 8,6 14,8 17,3
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; anàlisis tècniques 10,4 6,2 10,9
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria 12,5 6,7 12,7
Anàlisis i assajos tècnics 4,4 4,5 5,4
Recerca i desenvolupament 26,0 20,4 21,6
Publicitat i estudis de mercat 126,3 6,5 3,8
Publicitat 143,7 6,2 4,1
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública 3,4 8,5 1,4
Altres activitats professionals i tècniques 8,4 7,6 9,9
Activitats de disseny especialitzat 13,6 19,9 15,0
Activitats de fotografia 6,7 6,6 10,2
Activitats de traducció i d'interpretació 2,1 4,1 4,5
Altres activitats professionals i tècniques ncaa 8,0 3,8 8,1
Activitats veterinàries 15,2 13,5 10,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 13,9 14,1 10,6
Activitats de lloguer 79,7 87,2 46,8
Lloguer vehicles de motor 112,0 126,0 47,2
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual 21,6 14,2 10,8
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles 43,0 47,4 53,3
Activitats relacionades amb l'ocupació 0,4 0,5 1,4
Agències de viatges i operadors turístics 7,3 5,2 4,0
Activitats de seguretat i investigació 2,0 1,5 2,0
Serveis a edificis i activitats de jardineria 1,2 2,2 1,9
Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1,7 0,9 1,6
Activitats de neteja 0,8 2,0 1,7
Activitats de jardineria 4,2 6,0 4,1
Activitats administratives d'oficina i auxiliars 10,6 9,1 13,1
Activitats administratives i auxiliars oficina 9,7 9,8 10,2
Activitats de centres d'atenció telefònica 10,6 8,4 10,4
Organització convencions i fires de mostres 6,4 6,6 8,5
Altres activitats de suport a les empreses 11,2 9,6 15,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 20,8 19,6 16,1
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 9,6 4,6 5,2
Activitats de biblioteques, arxius i museus 11,5 12,7 10,9
Jocs atzar i apostes 15,9 25,5 25,0
Activitats esportives, recreatives i entreteniment 25,5 21,9 17,5
Altres serveis 9,7 8,1 12,9
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics 4,9 5,8 8,2
Reparació ordinadors i equips de comunicació 5,3 3,2 2,5
Reparació efectes personals i domèstics 4,6 8,0 13,1
Altres activitats de serveis personals 11,1 8,9 14,0
Unitats: Tant per cent
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
ncaa: No classificats en altres apartats.

Conceptes