Saltar al contingut principal
Compres de mercaderies Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 8.304.368 9.466.885 11.093.102
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor 1.296.319 1.548.939 1.650.192
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 3.237.898 3.495.324 3.262.882
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar 2.126.694 2.189.175 2.116.510
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 1.111.204 1.306.149 1.146.372
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 14.382.424 15.892.393 15.793.654
Comerç engròs fruites i hortalisses 3.297.724 4.116.469 3.274.382
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos 2.580.977 2.873.256 3.521.545
Comerç engròs begudes 2.149.766 2.165.208 2.304.287
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 1.583.943 1.266.707 1.290.002
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 2.193.112 2.413.350 2.848.811
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 2.576.901 3.057.404 2.554.626
Comerç engròs articles d'ús domèstic 13.975.491 15.124.666 16.597.604
Comerç engròs tèxtils 722.085 727.515 842.219
Comerç engròs peces de vestir i calçat 2.132.666 1.739.476 2.626.107
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 1.566.397 1.823.122 1.903.731
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja 451.088 400.049 770.231
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 809.145 919.248 945.019
Comerç engròs productes farmacèutics 5.909.737 6.432.066 6.747.750
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 2.384.374 3.083.191 2.762.547
Comerç engròs equips per a les TIC 4.439.751 4.174.416 4.642.965
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 2.998.879 2.697.954 3.020.916
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 1.440.872 1.476.462 1.622.050
Comerç engròs altra maquinària i equips 5.626.016 6.068.088 5.970.245
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 318.249 405.995 473.675
Comerç engròs màquines eina 581.235 686.848 812.113
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 272.921 329.012 317.229
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 288.217 305.437 289.412
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 4.165.392 4.340.796 4.077.816
Altres tipus comerç engròs especialitzat 17.153.552 20.147.002 19.445.605
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 6.375.677 7.911.404 7.575.836
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics 1.613.532 1.420.496 1.658.233
Comerç engròs fusta i materials construcció 1.802.016 2.011.268 1.958.398
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 1.358.891 1.878.143 1.808.229
Comerç engròs productes químics 4.148.377 5.100.957 4.533.553
Comerç engròs altres productes semielaborats 678.905 758.429 746.661
Comerç engròs ferralla i productes rebuig 1.176.154 1.066.305 1.164.695
Comerç engròs no especialitzat 110.602 225.383 258.992
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 26.133.473 27.381.594 28.080.565
Comerç detall establiments no especialitzats 10.039.951 10.868.872 11.135.140
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 9.052.408 9.789.756 9.997.480
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 987.543 1.079.116 1.137.660
Comerç detall aliments, begudes i tabac 3.411.292 3.060.376 3.677.521
Comerç detall fruites i hortalisses 434.471 542.194 446.058
Comerç detall carn i productes carnis 619.726 544.415 695.178
Comerç detall peix i marisc 296.449 253.935 264.735
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria 291.936 318.828 363.931
Comerç detall begudes i productes de tabac 1.460.555 1.100.084 1.566.840
Comerç detall altres productes alimentaris 308.156 300.921 340.779
Comerç detall carburants per a l'automoció 1.994.922 2.044.584 1.974.324
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 9.692.483 10.089.215 9.913.758
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 2.511.484 2.910.809 2.687.849
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 478.931 571.115 555.123
Comerç detall tèxtils 137.430 142.293 129.623
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 711.304 740.641 730.474
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 772.975 819.251 807.135
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria 389.267 362.828 298.224
Comerç detall peces de vestir 2.190.728 1.926.248 1.992.821
Comerç detall calçat i articles cuir 417.319 428.208 461.674
Comerç detall productes farmacèutics 1.588.445 1.682.480 1.700.234
Comerç detall articles mèdics i de segona mà 152.395 139.236 148.196
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 342.204 366.108 402.406
Comerç detall en parades i mercats ambulants 134.370 206.234 189.585
Comerç detall fora d'establiments 860.455 1.112.314 1.190.236
Comerç detall per correspondència i per Internet 564.180 792.172 793.775
Comerç detall altres tipus fora d'establiments 296.276 320.142 396.461
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes