Saltar al contingut principal
Variació d'existències de mercaderies Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes z z z
Venda vehicles de motor 216.046 213.168 404.504
Manteniment i reparació vehicles de motor z z z
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor -1.881 22.835 7.311
Venda i reparació motocicletes i recanvis z z z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor z z z
Intermediaris comerç z z z
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls z z z
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria z z z
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir z z z
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos z z z
Intermediaris especialitzats venda altres productes z z z
Comerç engròs matèries agràries i animals vius 5.490 -9.359 15.849
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar -2.963 -8.269 13.043
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells 8.453 -1.089 2.806
Comerç engròs aliments, begudes i tabac 71.245 47.149 75.590
Comerç engròs fruites i hortalisses 9.940 12.953 13.059
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos -3.914 -3.915 2.107
Comerç engròs begudes 12.302 22.761 17.174
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau 16.365 -8.495 5.416
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments 18.089 9.078 16.876
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac 18.464 14.767 20.957
Comerç engròs articles d'ús domèstic 121.230 59.561 82.216
Comerç engròs tèxtils -9.537 -3.886 5.057
Comerç engròs peces de vestir i calçat 71.290 -14.760 -1.790
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió 3.300 16.966 25.936
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja -1.184 -1.546 6.728
Comerç engròs perfumeria i cosmètica 2.920 11.684 -4.696
Comerç engròs productes farmacèutics 34.906 28.291 50.489
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic 19.535 22.812 492
Comerç engròs equips per a les TIC 70.941 -7.674 2.928
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes 61.552 -16.178 18.582
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions 9.389 8.504 -15.654
Comerç engròs altra maquinària i equips 45.657 38.993 75.612
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles 1.024 279 10.638
Comerç engròs màquines eina 8.979 1.893 12.560
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils 4.493 4.876 6.463
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina 1.350 -627 640
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips 29.811 32.572 45.312
Altres tipus comerç engròs especialitzat 102.006 182.341 155.260
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos 21.968 56.747 23.084
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics -12.820 14.551 49.337
Comerç engròs fusta i materials construcció 47.289 20.398 26.399
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció 14.628 34.582 33.743
Comerç engròs productes químics 26.624 38.524 35.434
Comerç engròs altres productes semielaborats 10.867 15.535 2.788
Comerç engròs ferralla i productes rebuig -6.549 2.004 -15.526
Comerç engròs no especialitzat 1.748 15 8.817
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 134.962 180.088 117.300
Comerç detall establiments no especialitzats 50.236 55.730 17.935
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats 32.522 39.694 18.760
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats 17.714 16.036 -825
Comerç detall aliments, begudes i tabac 5.968 8.120 -6.014
Comerç detall fruites i hortalisses 241 160 -21
Comerç detall carn i productes carnis 6.124 1.470 1.133
Comerç detall peix i marisc 140 271 501
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria -1.184 2.665 -1.270
Comerç detall begudes i productes de tabac -1.485 -926 -1.338
Comerç detall altres productes alimentaris 2.133 4.481 -5.019
Comerç detall carburants per a l'automoció 3.105 1.755 112
Comerç detall equips per a TIC i altres d'ús domèstic 62.447 97.909 81.339
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous 9.773 25.227 25.773
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics 6.082 -6.828 7.850
Comerç detall tèxtils 6.814 -880 -422
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre 14.710 14.252 11.257
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic 12.779 15.021 1.500
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria -3.258 2.295 1.585
Comerç detall peces de vestir 16.719 34.909 15.367
Comerç detall calçat i articles cuir -1.719 1.474 10.130
Comerç detall productes farmacèutics -174 -1.069 -4.203
Comerç detall articles mèdics i de segona mà -156 768 3.595
Comerç detall productes cosmètics i higiènics 878 12.741 8.906
Comerç detall en parades i mercats ambulants 12 -539 384
Comerç detall fora d'establiments 13.194 17.113 23.543
Comerç detall per correspondència i per Internet 13.310 15.304 21.449
Comerç detall altres tipus fora d'establiments -116 1.809 2.094
Unitats: Milers d'euros
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Conceptes