Skip to main content
Total Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.629.779 1.734.090 1.792.352
Persones assalariades 1.319.583 1.401.586 1.471.721
Persones no assalariades 310.196 332.505 320.631
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.176.715 1.199.101 1.264.735
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.165.120 2.273.799
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Àmbit sectorial: Inclou les seccions G a J, L a N, R i S (excepte la divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 44.114 48.396 47.813
Persones assalariades 36.488 40.654 40.391
Persones no assalariades 7.626 7.742 7.422
Personal assalariat equivalent a jornada completa 35.003 37.115 37.305
Hores treballades pel personal assalariat .. 67.268 66.765
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 213.091 219.659 227.670
Persones assalariades 188.140 192.556 202.692
Persones no assalariades 24.951 27.103 24.978
Personal assalariat equivalent a jornada completa 179.901 182.794 191.957
Hores treballades pel personal assalariat .. 333.665 346.292
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 46 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 284.384 306.596 299.587
Persones assalariades 219.608 239.734 240.309
Persones no assalariades 64.776 66.862 59.278
Personal assalariat equivalent a jornada completa 194.949 202.581 204.407
Hores treballades pel personal assalariat .. 367.558 370.891
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 47 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport i emmagatzematge Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 155.808 159.893 167.760
Persones assalariades 122.903 127.105 133.399
Persones no assalariades 32.904 32.788 34.362
Personal assalariat equivalent a jornada completa 115.580 116.352 122.574
Hores treballades pel personal assalariat .. 206.306 218.471
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Hostaleria Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 214.768 239.590 248.637
Persones assalariades 173.331 196.328 210.371
Persones no assalariades 41.437 43.262 38.266
Personal assalariat equivalent a jornada completa 143.353 148.409 158.473
Hores treballades pel personal assalariat .. 281.235 298.990
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció I de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Informació i comunicacions Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 83.384 90.211 96.964
Persones assalariades 75.251 80.594 85.572
Persones no assalariades 8.133 9.617 11.391
Personal assalariat equivalent a jornada completa 71.668 77.647 82.501
Hores treballades pel personal assalariat .. 136.780 144.398
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats immobiliàries Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 50.501 60.086 65.033
Persones assalariades 29.989 31.030 35.602
Persones no assalariades 20.513 29.056 29.431
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.410 27.764 32.183
Hores treballades pel personal assalariat .. 49.807 57.701
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció L de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats professionals, científiques i tècniques Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 199.780 205.525 221.455
Persones assalariades 145.699 146.683 157.370
Persones no assalariades 54.081 58.842 64.084
Personal assalariat equivalent a jornada completa 135.632 134.034 144.960
Hores treballades pel personal assalariat .. 237.006 254.864
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció M de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats administratives i serveis auxiliars Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 263.881 279.395 295.921
Persones assalariades 242.481 256.289 273.767
Persones no assalariades 21.400 23.106 22.154
Personal assalariat equivalent a jornada completa 205.436 204.041 221.259
Hores treballades pel personal assalariat .. 363.141 392.427
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 70.603 67.505 68.870
Persones assalariades 56.014 55.607 58.201
Persones no assalariades 14.589 11.898 10.668
Personal assalariat equivalent a jornada completa 42.214 39.994 40.112
Hores treballades pel personal assalariat .. 71.272 71.348
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció R de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Altres serveis Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 49.465 57.232 52.644
Persones assalariades 29.679 35.005 34.047
Persones no assalariades 19.786 22.227 18.597
Personal assalariat equivalent a jornada completa 25.569 28.371 29.004
Hores treballades pel personal assalariat .. 51.082 51.651
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció S (excepte divisió 94) de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules

Taules específiques de comerç