Saltar al contingut principal

Índex de taules: Macromagnituds. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Variació existències productes acabats i en curs 10.253 -83.557 8.506
Treballs realitzats per a l'actiu 1.447 1.065 303
Ingressos accessoris i altres de gestió 375.826 404.098 437.185
Consum de mercaderies 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Treballs realitzats per altres empreses 76.532 77.001 83.907
Valor de la producció 1.793.048 2.229.166 2.278.604
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.800 186.942 80.699
Despeses en serveis exteriors 712.566 897.307 995.220
Valor afegit brut a preus de mercat 983.683 1.144.917 1.202.685
Impostos sobre la producció i els productes 15.028 18.300 17.979
Subvencions a l'explotació 2.045 4.196 4.466
Valor afegit brut a cost de factors 970.699 1.130.813 1.189.171
Despeses de personal 520.905 559.218 603.860
Excedent brut d'explotació 449.794 571.595 585.311
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Variació existències productes acabats i en curs 4.643 5.056 6.019
Treballs realitzats per a l'actiu 267 287 976
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.797 19.715 25.891
Consum de mercaderies 38.238 49.575 70.100
Treballs realitzats per altres empreses 61.370 56.875 72.433
Valor de la producció 1.577.203 1.576.366 1.581.609
Consum de primeres matèries i altres proveïments 794.888 756.333 752.175
Despeses en serveis exteriors 211.755 238.529 238.454
Valor afegit brut a preus de mercat 570.560 581.505 590.980
Impostos sobre la producció i els productes 7.642 6.692 9.037
Subvencions a l'explotació 143 142 296
Valor afegit brut a cost de factors 563.061 574.955 582.240
Despeses de personal 431.910 453.099 468.533
Excedent brut d'explotació 131.151 121.856 113.707
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Variació existències productes acabats i en curs 11.645 3.650 -46
Treballs realitzats per a l'actiu 1.914 1.502 2.509
Ingressos accessoris i altres de gestió 31.772 31.733 44.037
Consum de mercaderies 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Treballs realitzats per altres empreses 15.730 83.003 87.413
Valor de la producció 499.843 587.927 666.960
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.470 -20.459 19.338
Despeses en serveis exteriors 172.968 212.581 245.611
Valor afegit brut a preus de mercat 315.406 395.805 402.012
Impostos sobre la producció i els productes 3.598 4.811 3.807
Subvencions a l'explotació 210 198 192
Valor afegit brut a cost de factors 312.018 391.192 398.396
Despeses de personal 209.223 238.182 267.090
Excedent brut d'explotació 102.795 153.010 131.306
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 415.681 649.826 736.851
Variació existències productes acabats i en curs 407 1.241 1.635
Treballs realitzats per a l'actiu 821 ~ 248
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.294 3.937 4.318
Consum de mercaderies 288.085 486.363 559.275
Treballs realitzats per altres empreses 2.518 4.645 3.649
Valor de la producció 129.599 163.996 180.127
Consum de primeres matèries i altres proveïments 30.660 26.667 32.752
Despeses en serveis exteriors 37.965 51.384 58.609
Valor afegit brut a preus de mercat 60.974 85.945 88.766
Impostos sobre la producció i els productes 1.271 1.354 1.300
Subvencions a l'explotació 48 91 62
Valor afegit brut a cost de factors 59.752 84.682 87.528
Despeses de personal 40.938 50.234 55.489
Excedent brut d'explotació 18.813 34.448 32.039
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 178.390 187.818 191.355
Variació existències productes acabats i en curs 20 1.641 300
Treballs realitzats per a l'actiu 339 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.311 9.617 5.111
Consum de mercaderies 4.524 2.131 319
Treballs realitzats per altres empreses 15.336 10.898 8.053
Valor de la producció 171.201 186.047 188.393
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.164 28.019 24.704
Despeses en serveis exteriors 44.785 47.728 43.070
Valor afegit brut a preus de mercat 121.252 110.299 120.619
Impostos sobre la producció i els productes 414 638 419
Subvencions a l'explotació 15 34 87
Valor afegit brut a cost de factors 120.853 109.696 120.287
Despeses de personal 47.539 47.473 39.233
Excedent brut d'explotació 73.314 62.223 81.055
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 211.209 252.272 297.033
Variació existències productes acabats i en curs 61 -157 1.167
Treballs realitzats per a l'actiu 1.196 56 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.765 18.952 5.284
Consum de mercaderies 7.606 8.538 5.983
Treballs realitzats per altres empreses 5.339 7.042 7.929
Valor de la producció 204.286 255.543 289.572
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.773 30.891 39.875
Despeses en serveis exteriors 65.072 79.353 76.668
Valor afegit brut a preus de mercat 134.440 145.299 173.029
Impostos sobre la producció i els productes 741 965 589
Subvencions a l'explotació 66 152 226
Valor afegit brut a cost de factors 133.765 144.486 172.666
Despeses de personal 74.233 77.942 87.487
Excedent brut d'explotació 59.532 66.544 85.179
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 245.385 241.603 218.430
Variació existències productes acabats i en curs -56 -221 -44
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 17
Ingressos accessoris i altres de gestió 16.142 7.317 4.185
Consum de mercaderies 1.926 1.150 3
Treballs realitzats per altres empreses 2.997 4.489 3.103
Valor de la producció 256.548 243.061 219.482
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.768 10.810 13.944
Despeses en serveis exteriors 94.780 81.456 78.835
Valor afegit brut a preus de mercat 155.000 150.795 126.703
Impostos sobre la producció i els productes 1.845 998 606
Subvencions a l'explotació 17 216 876
Valor afegit brut a cost de factors 153.172 150.013 126.973
Despeses de personal 67.240 57.810 47.647
Excedent brut d'explotació 85.932 92.203 79.326
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 406.421 666.484 638.086
Variació existències productes acabats i en curs -740 99 287
Treballs realitzats per a l'actiu 295 222 321
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.965 13.523 24.490
Consum de mercaderies 4.939 4.005 6.806
Treballs realitzats per altres empreses 12.776 70.610 47.860
Valor de la producció 392.226 605.713 608.517
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.974 78.886 52.340
Despeses en serveis exteriors 140.879 195.907 233.093
Valor afegit brut a preus de mercat 235.372 330.919 323.085
Impostos sobre la producció i els productes 1.358 2.403 932
Subvencions a l'explotació 361 151 215
Valor afegit brut a cost de factors 234.375 328.667 322.368
Despeses de personal 107.459 134.025 151.827
Excedent brut d'explotació 126.916 194.642 170.541
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 410.830 495.104 485.703
Variació existències productes acabats i en curs -41 47 83
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 165 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.004 19.555 46.744
Consum de mercaderies 19.464 21.133 15.131
Treballs realitzats per altres empreses 9.095 22.831 43.534
Valor de la producció 393.234 470.905 473.866
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.531 43.656 23.873
Despeses en serveis exteriors 117.736 140.406 174.156
Valor afegit brut a preus de mercat 263.967 286.843 275.836
Impostos sobre la producció i els productes 975 2.732 838
Subvencions a l'explotació 349 828 404
Valor afegit brut a cost de factors 263.341 284.939 275.403
Despeses de personal 132.811 144.393 171.258
Excedent brut d'explotació 130.530 140.546 104.144
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Variació existències productes acabats i en curs 11.225 2.741 1.888
Treballs realitzats per a l'actiu 2.545 9.256 8.443
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.195 13.137 13.824
Consum de mercaderies 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Treballs realitzats per altres empreses 30.242 36.184 20.825
Valor de la producció 313.525 391.262 354.891
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.946 47.946 55.948
Despeses en serveis exteriors 110.809 150.970 131.648
Valor afegit brut a preus de mercat 144.771 192.346 167.295
Impostos sobre la producció i els productes 2.265 2.317 1.520
Subvencions a l'explotació 1.674 4.778 1.828
Valor afegit brut a cost de factors 144.180 194.807 167.604
Despeses de personal 74.584 91.823 93.833
Excedent brut d'explotació 69.597 102.983 73.771
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Variació existències productes acabats i en curs 1.031 966 7.617
Treballs realitzats per a l'actiu 256 383 1.488
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.297 5.695 2.497
Consum de mercaderies 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Treballs realitzats per altres empreses 28.652 35.788 30.488
Valor de la producció 176.479 233.293 180.082
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.724 50.451 28.713
Despeses en serveis exteriors 76.238 90.444 69.961
Valor afegit brut a preus de mercat 83.517 92.398 81.409
Impostos sobre la producció i els productes 1.175 1.422 1.491
Subvencions a l'explotació 1.950 2.548 1.390
Valor afegit brut a cost de factors 84.292 93.524 81.308
Despeses de personal 47.812 50.409 48.675
Excedent brut d'explotació 36.480 43.115 32.634
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Variació existències productes acabats i en curs 299 7.280 1.319
Treballs realitzats per a l'actiu 349 521 647
Ingressos accessoris i altres de gestió 30.270 26.370 27.993
Consum de mercaderies 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Treballs realitzats per altres empreses 83.620 85.854 70.512
Valor de la producció 1.042.862 1.177.394 988.488
Consum de primeres matèries i altres proveïments 207.948 176.799 149.517
Despeses en serveis exteriors 344.167 426.182 351.260
Valor afegit brut a preus de mercat 490.747 574.413 487.712
Impostos sobre la producció i els productes 10.100 13.147 7.299
Subvencions a l'explotació 24.595 33.534 27.397
Valor afegit brut a cost de factors 505.241 594.801 507.809
Despeses de personal 325.593 327.628 330.690
Excedent brut d'explotació 179.648 267.173 177.119
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Variació existències productes acabats i en curs -3.467 15.113 4.891
Treballs realitzats per a l'actiu 390 343 754
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.316 19.546 19.950
Consum de mercaderies 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Treballs realitzats per altres empreses 63.136 78.785 65.856
Valor de la producció 556.994 679.597 754.096
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.434 129.103 115.983
Despeses en serveis exteriors 257.814 312.633 354.518
Valor afegit brut a preus de mercat 242.747 237.861 283.595
Impostos sobre la producció i els productes 3.868 2.199 4.457
Subvencions a l'explotació 889 1.255 1.724
Valor afegit brut a cost de factors 239.768 236.916 280.862
Despeses de personal 160.797 152.394 159.858
Excedent brut d'explotació 78.971 84.522 121.004
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Variació existències productes acabats i en curs 7.092 375 -2.499
Treballs realitzats per a l'actiu 34 3 97
Ingressos accessoris i altres de gestió 77.743 62.093 84.174
Consum de mercaderies 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Treballs realitzats per altres empreses 5.706 9.535 13.170
Valor de la producció 917.140 1.073.201 1.235.093
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.027 144.143 170.011
Despeses en serveis exteriors 464.590 488.177 548.744
Valor afegit brut a preus de mercat 438.523 440.881 516.339
Impostos sobre la producció i els productes 5.145 4.411 6.931
Subvencions a l'explotació 108 135 174
Valor afegit brut a cost de factors 433.486 436.605 509.582
Despeses de personal 258.681 243.613 263.316
Excedent brut d'explotació 174.805 192.992 246.266
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Variació existències productes acabats i en curs 690 -446 1.090
Treballs realitzats per a l'actiu 579 378 352
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.885 31.105 31.687
Consum de mercaderies 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Treballs realitzats per altres empreses 6.691 8.940 7.218
Valor de la producció 387.856 361.937 399.103
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.604 7.209 20.656
Despeses en serveis exteriors 206.950 188.063 198.999
Valor afegit brut a preus de mercat 171.302 166.666 179.447
Impostos sobre la producció i els productes 907 1.044 952
Subvencions a l'explotació 36 54 30
Valor afegit brut a cost de factors 170.431 165.676 178.525
Despeses de personal 100.169 96.977 103.618
Excedent brut d'explotació 70.262 68.698 74.908
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Variació existències productes acabats i en curs 5 3.043 5.785
Treballs realitzats per a l'actiu 210 295 1
Ingressos accessoris i altres de gestió 51.485 56.631 61.843
Consum de mercaderies 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Treballs realitzats per altres empreses 29.718 29.062 43.305
Valor de la producció 941.689 985.849 1.103.578
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.359 37.106 54.841
Despeses en serveis exteriors 487.103 559.864 572.548
Valor afegit brut a preus de mercat 406.227 388.879 476.188
Impostos sobre la producció i els productes 6.285 2.377 3.654
Subvencions a l'explotació 2.671 1.218 1.205
Valor afegit brut a cost de factors 402.613 387.721 473.739
Despeses de personal 258.664 267.081 306.136
Excedent brut d'explotació 143.949 120.640 167.603
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Variació existències productes acabats i en curs 50 2.978 3.505
Treballs realitzats per a l'actiu 3 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.750 32.748 25.706
Consum de mercaderies 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Treballs realitzats per altres empreses 18.456 58.914 16.646
Valor de la producció 692.909 759.522 650.842
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.967 21.325 17.201
Despeses en serveis exteriors 298.951 319.781 270.430
Valor afegit brut a preus de mercat 379.990 418.416 363.211
Impostos sobre la producció i els productes 5.461 8.772 4.466
Subvencions a l'explotació 893 549 575
Valor afegit brut a cost de factors 375.422 410.193 359.321
Despeses de personal 285.159 290.343 267.995
Excedent brut d'explotació 90.263 119.850 91.326
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Variació existències productes acabats i en curs 10.929 5.931 1.515
Treballs realitzats per a l'actiu 426 307 153
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.913 7.051 9.360
Consum de mercaderies 731.622 731.401 837.162
Treballs realitzats per altres empreses 64.290 108.826 105.302
Valor de la producció 355.334 360.253 354.985
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.067 45.952 69.625
Despeses en serveis exteriors 158.490 129.021 129.068
Valor afegit brut a preus de mercat 172.777 185.280 156.292
Impostos sobre la producció i els productes 6.100 2.039 2.722
Subvencions a l'explotació 228 266 220
Valor afegit brut a cost de factors 166.905 183.506 153.789
Despeses de personal 116.701 116.535 113.582
Excedent brut d'explotació 50.203 66.972 40.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Variació existències productes acabats i en curs 10.365 -28.359 3.975
Treballs realitzats per a l'actiu 686 1.026 543
Ingressos accessoris i altres de gestió 280.581 202.523 220.757
Consum de mercaderies 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Treballs realitzats per altres empreses 119.223 100.822 112.330
Valor de la producció 1.757.090 1.548.237 1.781.342
Consum de primeres matèries i altres proveïments 230.862 211.835 173.241
Despeses en serveis exteriors 931.119 890.077 1.000.638
Valor afegit brut a preus de mercat 595.109 446.325 607.463
Impostos sobre la producció i els productes 7.994 5.569 7.014
Subvencions a l'explotació 3.013 3.903 4.992
Valor afegit brut a cost de factors 590.128 444.659 605.442
Despeses de personal 372.832 375.953 402.822
Excedent brut d'explotació 217.296 68.706 202.620
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Variació existències productes acabats i en curs 2.937 -513 -3.529
Treballs realitzats per a l'actiu 4.955 39.459 285
Ingressos accessoris i altres de gestió 59.853 39.587 40.140
Consum de mercaderies 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Treballs realitzats per altres empreses 3.851 8.828 11.500
Valor de la producció 536.721 552.743 560.298
Consum de primeres matèries i altres proveïments 18.075 26.850 47.725
Despeses en serveis exteriors 279.935 302.084 331.456
Valor afegit brut a preus de mercat 238.711 223.809 181.118
Impostos sobre la producció i els productes 2.933 3.987 3.562
Subvencions a l'explotació 1.129 2.377 33
Valor afegit brut a cost de factors 236.907 222.199 177.589
Despeses de personal 171.586 149.292 159.129
Excedent brut d'explotació 65.321 72.907 18.460
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 663.275 590.824 1.144.201
Variació existències productes acabats i en curs 60 -165 1.069
Treballs realitzats per a l'actiu 206 312 393
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.144 14.492 11.323
Consum de mercaderies 452.272 401.595 763.503
Treballs realitzats per altres empreses 6.373 1.586 3.515
Valor de la producció 216.040 202.283 389.967
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.739 2.780 6.455
Despeses en serveis exteriors 83.091 68.950 180.013
Valor afegit brut a preus de mercat 119.210 130.553 203.500
Impostos sobre la producció i els productes 4.507 1.016 2.766
Subvencions a l'explotació 23 23 18
Valor afegit brut a cost de factors 114.726 129.560 200.751
Despeses de personal 81.601 83.412 132.724
Excedent brut d'explotació 33.125 46.148 68.027
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Variació existències productes acabats i en curs 1.047 1.310 4.531
Treballs realitzats per a l'actiu 11 59 46
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.848 16.214 22.159
Consum de mercaderies 806.225 907.564 949.715
Treballs realitzats per altres empreses 20.528 30.709 33.485
Valor de la producció 582.160 614.356 726.701
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.177 11.769 38.131
Despeses en serveis exteriors 317.808 323.743 368.903
Valor afegit brut a preus de mercat 242.175 278.844 319.667
Impostos sobre la producció i els productes 2.711 2.924 2.760
Subvencions a l'explotació 284 148 157
Valor afegit brut a cost de factors 239.748 276.068 317.065
Despeses de personal 150.011 149.747 206.689
Excedent brut d'explotació 89.737 126.321 110.376
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Variació existències productes acabats i en curs 16.425 25.078 15.320
Treballs realitzats per a l'actiu 12.539 9.917 13.361
Ingressos accessoris i altres de gestió 193.887 230.707 296.293
Consum de mercaderies 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Treballs realitzats per altres empreses 48.492 38.036 71.262
Valor de la producció 3.059.038 3.135.059 3.481.329
Consum de primeres matèries i altres proveïments 117.247 81.604 102.169
Despeses en serveis exteriors 1.285.541 1.341.836 1.525.152
Valor afegit brut a preus de mercat 1.656.250 1.711.619 1.854.007
Impostos sobre la producció i els productes 18.498 17.063 18.542
Subvencions a l'explotació 1.851 2.131 829
Valor afegit brut a cost de factors 1.639.603 1.696.688 1.836.294
Despeses de personal 1.097.855 1.134.639 1.236.824
Excedent brut d'explotació 541.748 562.048 599.470
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Variació existències productes acabats i en curs 3.078 18.418 3.167
Treballs realitzats per a l'actiu 1.876 1.341 4.585
Ingressos accessoris i altres de gestió 42.619 50.003 64.397
Consum de mercaderies 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Treballs realitzats per altres empreses 44.801 50.900 43.850
Valor de la producció 1.255.520 1.427.451 1.442.408
Consum de primeres matèries i altres proveïments 40.190 53.179 42.105
Despeses en serveis exteriors 569.633 683.266 701.634
Valor afegit brut a preus de mercat 645.697 691.006 698.669
Impostos sobre la producció i els productes 11.500 10.417 16.327
Subvencions a l'explotació 1.443 1.427 589
Valor afegit brut a cost de factors 635.640 682.016 682.931
Despeses de personal 439.223 453.319 457.064
Excedent brut d'explotació 196.418 228.697 225.866
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Variació existències productes acabats i en curs 763 252 4.839
Treballs realitzats per a l'actiu 366 895 5.864
Ingressos accessoris i altres de gestió 172.580 129.693 162.688
Consum de mercaderies 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Treballs realitzats per altres empreses 30.829 48.814 58.567
Valor de la producció 554.722 551.047 631.194
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.843 7.128 13.799
Despeses en serveis exteriors 191.308 210.296 231.733
Valor afegit brut a preus de mercat 355.571 333.624 385.661
Impostos sobre la producció i els productes 3.739 2.203 2.733
Subvencions a l'explotació 1.959 1.875 1.396
Valor afegit brut a cost de factors 353.792 333.295 384.324
Despeses de personal 273.137 340.809 384.540
Excedent brut d'explotació 80.655 -7.514 -216
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Variació existències productes acabats i en curs 1.789 2.088 4.655
Treballs realitzats per a l'actiu 2.005 995 830
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.904 34.260 35.498
Consum de mercaderies 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Treballs realitzats per altres empreses 27.293 27.415 27.837
Valor de la producció 512.982 567.551 637.859
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.803 19.513 19.179
Despeses en serveis exteriors 170.181 190.047 221.839
Valor afegit brut a preus de mercat 321.998 357.991 396.840
Impostos sobre la producció i els productes 3.892 2.579 3.131
Subvencions a l'explotació 494 97 360
Valor afegit brut a cost de factors 318.600 355.509 394.070
Despeses de personal 278.784 288.053 309.595
Excedent brut d'explotació 39.817 67.456 84.475
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 437.401 581.422 644.162
Variació existències productes acabats i en curs -208 1.959 4.848
Treballs realitzats per a l'actiu 164 113 1.374
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.528 7.465 4.950
Consum de mercaderies 317.225 405.716 463.037
Treballs realitzats per altres empreses 1.871 8.302 3.765
Valor de la producció 122.790 176.941 188.531
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.865 5.508 13.115
Despeses en serveis exteriors 34.142 52.854 60.018
Valor afegit brut a preus de mercat 82.784 118.579 115.398
Impostos sobre la producció i els productes 814 799 896
Subvencions a l'explotació 20 38 19
Valor afegit brut a cost de factors 81.990 117.817 114.521
Despeses de personal 59.534 74.398 78.617
Excedent brut d'explotació 22.456 43.420 35.904
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 827.812 1.012.655 1.199.246
Variació existències productes acabats i en curs 533 3.375 2.125
Treballs realitzats per a l'actiu 41 666 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.233 11.089 14.337
Consum de mercaderies 572.256 684.955 799.554
Treballs realitzats per altres empreses 11.474 23.972 36.014
Valor de la producció 254.891 318.858 380.141
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.358 13.847 23.506
Despeses en serveis exteriors 90.521 112.570 132.019
Valor afegit brut a preus de mercat 160.013 192.441 224.616
Impostos sobre la producció i els productes 1.377 2.494 2.117
Subvencions a l'explotació 37 65 107
Valor afegit brut a cost de factors 158.673 190.012 222.606
Despeses de personal 116.315 134.852 155.373
Excedent brut d'explotació 42.357 55.160 67.233
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 428.641 493.031 462.780
Variació existències productes acabats i en curs 1.049 2.404 2.536
Treballs realitzats per a l'actiu 509 442 340
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.108 7.540 6.394
Consum de mercaderies 268.429 324.137 310.766
Treballs realitzats per altres empreses 7.046 8.699 7.141
Valor de la producció 160.832 170.582 154.143
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.380 10.990 5.795
Despeses en serveis exteriors 52.824 56.742 53.436
Valor afegit brut a preus de mercat 98.629 102.849 94.912
Impostos sobre la producció i els productes 1.076 975 1.027
Subvencions a l'explotació 165 117 52
Valor afegit brut a cost de factors 97.717 101.991 93.938
Despeses de personal 62.199 70.043 62.621
Excedent brut d'explotació 35.518 31.948 31.317
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 464.924 514.225 495.695
Variació existències productes acabats i en curs 1.285 56 -498
Treballs realitzats per a l'actiu 108 ~ 86
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.200 5.581 5.592
Consum de mercaderies 286.868 306.064 288.773
Treballs realitzats per altres empreses 12.698 11.425 11.595
Valor de la producció 170.951 202.374 200.508
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.581 12.206 9.391
Despeses en serveis exteriors 50.566 62.511 65.549
Valor afegit brut a preus de mercat 108.805 127.657 125.567
Impostos sobre la producció i els productes 732 700 826
Subvencions a l'explotació 24 21 24
Valor afegit brut a cost de factors 108.097 126.978 124.766
Despeses de personal 102.105 96.108 107.367
Excedent brut d'explotació 5.992 30.870 17.399
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Variació existències productes acabats i en curs 16.267 46.316 17.189
Treballs realitzats per a l'actiu 602 17.189 18.256
Ingressos accessoris i altres de gestió 99.258 118.151 105.853
Consum de mercaderies 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Treballs realitzats per altres empreses 154.904 114.574 144.074
Valor de la producció 2.065.806 2.057.714 1.959.358
Consum de primeres matèries i altres proveïments 95.893 65.308 54.378
Despeses en serveis exteriors 671.762 725.510 642.787
Valor afegit brut a preus de mercat 1.298.151 1.266.897 1.262.192
Impostos sobre la producció i els productes 10.856 8.424 8.729
Subvencions a l'explotació 875 1.066 758
Valor afegit brut a cost de factors 1.288.170 1.259.540 1.254.221
Despeses de personal 852.231 830.155 832.434
Excedent brut d'explotació 435.939 429.384 421.787
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Variació existències productes acabats i en curs -889 4.784 -427
Treballs realitzats per a l'actiu 8 6 212
Ingressos accessoris i altres de gestió 28.765 47.286 23.924
Consum de mercaderies 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Treballs realitzats per altres empreses 173.553 146.382 134.197
Valor de la producció 560.907 705.873 686.090
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.160 51.304 39.369
Despeses en serveis exteriors 337.385 366.377 340.647
Valor afegit brut a preus de mercat 199.362 288.193 306.074
Impostos sobre la producció i els productes 12.357 13.477 13.506
Subvencions a l'explotació 60 61 26
Valor afegit brut a cost de factors 187.065 274.777 292.594
Despeses de personal 59.659 78.828 66.498
Excedent brut d'explotació 127.406 195.949 226.096
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Variació existències productes acabats i en curs -1.924 -55 -500
Treballs realitzats per a l'actiu 2.743 244 3.494
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.043 12.914 12.656
Consum de mercaderies 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Treballs realitzats per altres empreses 25.449 25.167 33.685
Valor de la producció 334.110 384.733 393.992
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.599 11.551 14.391
Despeses en serveis exteriors 137.039 139.840 130.294
Valor afegit brut a preus de mercat 183.472 233.342 249.307
Impostos sobre la producció i els productes 5.548 2.865 3.013
Subvencions a l'explotació 988 146 1.442
Valor afegit brut a cost de factors 178.912 230.623 247.736
Despeses de personal 146.216 151.550 150.480
Excedent brut d'explotació 32.696 79.073 97.256
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Variació existències productes acabats i en curs -1.622 -8.251 -234
Treballs realitzats per a l'actiu 3.708 175 289
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.544 23.315 49.407
Consum de mercaderies 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Treballs realitzats per altres empreses 47.844 46.792 42.005
Valor de la producció 802.857 794.354 840.598
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.960 6.637 34.690
Despeses en serveis exteriors 296.938 305.967 329.510
Valor afegit brut a preus de mercat 479.959 481.750 476.399
Impostos sobre la producció i els productes 8.323 7.844 8.047
Subvencions a l'explotació 356 513 799
Valor afegit brut a cost de factors 471.991 474.419 469.151
Despeses de personal 339.304 295.620 350.314
Excedent brut d'explotació 132.687 178.800 118.836
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Variació existències productes acabats i en curs 6.709 -4.979 -3.386
Treballs realitzats per a l'actiu 224 291 260
Ingressos accessoris i altres de gestió 19.261 19.821 18.034
Consum de mercaderies 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Treballs realitzats per altres empreses 27.704 35.092 35.572
Valor de la producció 606.752 791.586 795.391
Consum de primeres matèries i altres proveïments 19.546 9.411 12.306
Despeses en serveis exteriors 227.465 303.651 293.179
Valor afegit brut a preus de mercat 359.742 478.524 489.906
Impostos sobre la producció i els productes 5.002 7.421 5.001
Subvencions a l'explotació 575 974 347
Valor afegit brut a cost de factors 355.315 472.076 485.253
Despeses de personal 293.771 398.101 416.415
Excedent brut d'explotació 61.544 73.975 68.837
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Variació existències productes acabats i en curs 3.104 7.609 9.772
Treballs realitzats per a l'actiu 1.373 1.490 78
Ingressos accessoris i altres de gestió 47.308 61.452 41.807
Consum de mercaderies 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Treballs realitzats per altres empreses 33.353 45.981 47.077
Valor de la producció 1.238.400 1.518.972 1.410.576
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.634 77.772 59.168
Despeses en serveis exteriors 475.831 575.607 548.060
Valor afegit brut a preus de mercat 714.934 865.593 803.348
Impostos sobre la producció i els productes 6.814 10.754 7.046
Subvencions a l'explotació 689 872 252
Valor afegit brut a cost de factors 708.809 855.711 796.554
Despeses de personal 391.367 444.779 440.152
Excedent brut d'explotació 317.442 410.932 356.402
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 850.178 1.004.447 1.046.847
Variació existències productes acabats i en curs 1.949 -73 908
Treballs realitzats per a l'actiu 9 53 17
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.072 10.537 5.101
Consum de mercaderies 668.038 742.894 743.873
Treballs realitzats per altres empreses 14.448 32.560 26.453
Valor de la producció 180.721 239.510 282.547
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.297 30.169 42.290
Despeses en serveis exteriors 69.729 87.989 91.598
Valor afegit brut a preus de mercat 101.695 121.351 148.659
Impostos sobre la producció i els productes 1.003 971 1.155
Subvencions a l'explotació 30 46 46
Valor afegit brut a cost de factors 100.722 120.426 147.550
Despeses de personal 59.331 71.351 83.085
Excedent brut d'explotació 41.391 49.076 64.465
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Variació existències productes acabats i en curs 8.357 773 5.059
Treballs realitzats per a l'actiu 994 2.727 2.756
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.883 2.300 2.311
Consum de mercaderies 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Treballs realitzats per altres empreses 24.217 23.375 28.562
Valor de la producció 334.266 330.783 379.086
Consum de primeres matèries i altres proveïments 7.085 22.772 40.667
Despeses en serveis exteriors 154.436 144.377 150.583
Valor afegit brut a preus de mercat 172.745 163.634 187.836
Impostos sobre la producció i els productes 5.487 3.032 2.386
Subvencions a l'explotació 361 1.040 753
Valor afegit brut a cost de factors 167.619 161.642 186.202
Despeses de personal 110.622 110.416 109.771
Excedent brut d'explotació 56.997 51.226 76.431
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 193.452 314.396 357.416
Variació existències productes acabats i en curs 84 835 2.492
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 273 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 81 651 1.879
Consum de mercaderies 108.853 225.368 250.175
Treballs realitzats per altres empreses 2.973 5.448 5.959
Valor de la producció 81.791 85.337 105.653
Consum de primeres matèries i altres proveïments 998 7.411 8.538
Despeses en serveis exteriors 35.890 42.464 49.373
Valor afegit brut a preus de mercat 44.903 35.462 47.742
Impostos sobre la producció i els productes 271 571 473
Subvencions a l'explotació 52 2 6
Valor afegit brut a cost de factors 44.684 34.893 47.275
Despeses de personal 23.407 30.736 29.796
Excedent brut d'explotació 21.277 4.157 17.479
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Variació existències productes acabats i en curs 6.869 944 -5.053
Treballs realitzats per a l'actiu 722 1.442 1.368
Ingressos accessoris i altres de gestió 363.490 393.569 460.286
Consum de mercaderies 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Treballs realitzats per altres empreses 21.510 23.196 23.718
Valor de la producció 3.165.033 3.299.518 3.418.309
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.148 24.135 35.478
Despeses en serveis exteriors 1.081.899 1.146.215 1.238.224
Valor afegit brut a preus de mercat 2.057.986 2.129.168 2.144.607
Impostos sobre la producció i els productes 32.995 35.953 32.840
Subvencions a l'explotació 3.615 4.057 3.065
Valor afegit brut a cost de factors 2.028.605 2.097.272 2.114.832
Despeses de personal 1.366.265 1.442.837 1.513.021
Excedent brut d'explotació 662.340 654.435 601.812
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Variació existències productes acabats i en curs 299 281 585
Treballs realitzats per a l'actiu 12.743 12.535 13.289
Ingressos accessoris i altres de gestió 38.844 40.981 47.487
Consum de mercaderies 969.829 1.063.079 1.138.485
Treballs realitzats per altres empreses 3.503 4.220 4.446
Valor de la producció 541.064 563.372 626.587
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.981 7.499 8.264
Despeses en serveis exteriors 205.616 204.633 230.949
Valor afegit brut a preus de mercat 328.467 351.239 387.374
Impostos sobre la producció i els productes 10.193 10.222 10.795
Subvencions a l'explotació 1.048 479 700
Valor afegit brut a cost de factors 319.321 341.496 377.279
Despeses de personal 215.020 229.418 234.741
Excedent brut d'explotació 104.301 112.079 142.538
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.826 767.052 647.432
Variació existències productes acabats i en curs ~ 142 -159
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.883 1.150 1.236
Consum de mercaderies 434.230 542.034 446.078
Treballs realitzats per altres empreses 5.501 6.867 9.995
Valor de la producció 203.978 219.442 192.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.331 5.325 7.125
Despeses en serveis exteriors 51.800 60.399 51.546
Valor afegit brut a preus de mercat 145.847 153.719 133.766
Impostos sobre la producció i els productes 2.229 1.621 2.388
Subvencions a l'explotació 497 84 169
Valor afegit brut a cost de factors 144.115 152.182 131.547
Despeses de personal 92.229 86.415 86.854
Excedent brut d'explotació 51.886 65.767 44.692
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.006.367 881.562 1.079.266
Variació existències productes acabats i en curs 775 -441 13
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 64
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.294 1.918 1.207
Consum de mercaderies 613.602 542.945 694.045
Treballs realitzats per altres empreses 2.806 1.127 772
Valor de la producció 392.029 338.967 385.733
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.621 14.557 18.780
Despeses en serveis exteriors 80.314 78.879 87.719
Valor afegit brut a preus de mercat 291.093 245.532 279.234
Impostos sobre la producció i els productes 2.561 3.050 3.296
Subvencions a l'explotació 560 184 367
Valor afegit brut a cost de factors 289.093 242.666 276.305
Despeses de personal 177.832 169.474 203.690
Excedent brut d'explotació 111.261 73.192 72.615
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 404.252 334.289 352.588
Variació existències productes acabats i en curs 106 519 -132
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 254 4.660 197
Consum de mercaderies 296.309 253.664 264.234
Treballs realitzats per altres empreses ~ 16 77
Valor de la producció 108.303 85.787 88.341
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.634 2.186 3.007
Despeses en serveis exteriors 26.379 19.724 23.660
Valor afegit brut a preus de mercat 78.289 63.878 61.674
Impostos sobre la producció i els productes 834 536 799
Subvencions a l'explotació 9 479 57
Valor afegit brut a cost de factors 77.464 63.821 60.931
Despeses de personal 43.184 32.753 33.029
Excedent brut d'explotació 34.281 31.068 27.903
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 837.420 863.590 855.093
Variació existències productes acabats i en curs 380 1.382 164
Treballs realitzats per a l'actiu 2.644 289 2
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.039 6.779 9.482
Consum de mercaderies 293.120 316.163 365.201
Treballs realitzats per altres empreses 1.517 1.415 1.122
Valor de la producció 553.845 554.462 498.418
Consum de primeres matèries i altres proveïments 85.193 61.156 35.019
Despeses en serveis exteriors 131.410 162.761 148.215
Valor afegit brut a preus de mercat 337.241 330.544 315.185
Impostos sobre la producció i els productes 3.363 3.088 4.487
Subvencions a l'explotació 42 354 815
Valor afegit brut a cost de factors 333.920 327.810 311.512
Despeses de personal 243.657 257.055 248.923
Excedent brut d'explotació 90.263 70.755 62.589
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Variació existències productes acabats i en curs 227 477 7
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.164 804 5.207
Consum de mercaderies 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Treballs realitzats per altres empreses 241 79 497
Valor de la producció 160.537 138.244 217.763
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.308 1.641 3.863
Despeses en serveis exteriors 30.561 38.819 44.264
Valor afegit brut a preus de mercat 127.667 97.784 169.636
Impostos sobre la producció i els productes 1.574 1.282 3.412
Subvencions a l'explotació 860 67 1.522
Valor afegit brut a cost de factors 126.953 96.568 167.745
Despeses de personal 42.948 43.925 61.202
Excedent brut d'explotació 84.005 52.643 106.543
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 479.001 449.579 516.003
Variació existències productes acabats i en curs 1.001 -532 28
Treballs realitzats per a l'actiu 218 177 272
Ingressos accessoris i altres de gestió 626 742 1.352
Consum de mercaderies 306.023 296.440 345.798
Treballs realitzats per altres empreses 4.520 5.279 4.721
Valor de la producció 170.304 148.246 167.137
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.434 8.782 26.308
Despeses en serveis exteriors 57.059 57.483 58.289
Valor afegit brut a preus de mercat 106.810 81.981 82.539
Impostos sobre la producció i els productes 1.785 1.100 1.017
Subvencions a l'explotació 2 126 85
Valor afegit brut a cost de factors 105.027 81.007 81.608
Despeses de personal 72.150 58.393 59.612
Excedent brut d'explotació 32.877 22.614 21.995
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Variació existències productes acabats i en curs 1.440 1.035 407
Treballs realitzats per a l'actiu 890 434 254
Ingressos accessoris i altres de gestió 48.702 39.092 41.145
Consum de mercaderies 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Treballs realitzats per altres empreses 3.383 5.407 6.301
Valor de la producció 394.291 421.144 413.371
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.612 17.589 17.910
Despeses en serveis exteriors 134.146 151.934 150.706
Valor afegit brut a preus de mercat 247.533 251.621 244.755
Impostos sobre la producció i els productes 7.174 4.323 4.661
Subvencions a l'explotació 485 295 921
Valor afegit brut a cost de factors 240.844 247.594 241.015
Despeses de personal 167.532 168.717 157.490
Excedent brut d'explotació 73.313 78.877 83.525
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Variació existències productes acabats i en curs -1.162 7.507 1.723
Treballs realitzats per a l'actiu 923 1.484 3.327
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.241 48.970 52.166
Consum de mercaderies 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Treballs realitzats per altres empreses 28.696 32.096 29.314
Valor de la producció 1.678.356 1.708.634 1.728.019
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.513 23.745 33.571
Despeses en serveis exteriors 616.125 625.932 611.119
Valor afegit brut a preus de mercat 1.036.718 1.058.957 1.083.329
Impostos sobre la producció i els productes 13.148 13.651 17.037
Subvencions a l'explotació 3.480 2.938 4.592
Valor afegit brut a cost de factors 1.027.049 1.048.244 1.070.884
Despeses de personal 726.924 705.179 725.543
Excedent brut d'explotació 300.125 343.065 345.341
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 634.135 783.020 744.598
Variació existències productes acabats i en curs 36 2.013 -1.861
Treballs realitzats per a l'actiu 9 485 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.708 16.132 5.262
Consum de mercaderies 472.849 577.943 547.274
Treballs realitzats per altres empreses 1.687 5.787 5.875
Valor de la producció 171.353 217.920 194.850
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.412 2.637 1.800
Despeses en serveis exteriors 69.550 92.023 84.176
Valor afegit brut a preus de mercat 100.391 123.260 108.874
Impostos sobre la producció i els productes 1.608 3.081 2.202
Subvencions a l'explotació 50 714 244
Valor afegit brut a cost de factors 98.833 120.893 106.916
Despeses de personal 85.099 103.359 87.563
Excedent brut d'explotació 13.734 17.534 19.353
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 253.547 262.505 250.645
Variació existències productes acabats i en curs 322 422 487
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 873 1.018 2.247
Consum de mercaderies 130.617 143.173 130.044
Treballs realitzats per altres empreses 1.280 830 3.601
Valor de la producció 122.845 119.942 119.733
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.372 951 3.562
Despeses en serveis exteriors 42.677 41.660 55.943
Valor afegit brut a preus de mercat 78.796 77.331 60.228
Impostos sobre la producció i els productes 1.931 1.305 1.268
Subvencions a l'explotació 50 27 22
Valor afegit brut a cost de factors 76.916 76.052 58.982
Despeses de personal 46.220 48.516 49.699
Excedent brut d'explotació 30.696 27.536 9.283
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Variació existències productes acabats i en curs 2.123 1.997 1.087
Treballs realitzats per a l'actiu 8 134 10
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.306 9.906 9.189
Consum de mercaderies 696.594 726.389 719.217
Treballs realitzats per altres empreses 11.044 20.115 14.712
Valor de la producció 402.281 431.977 429.471
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.744 4.335 1.467
Despeses en serveis exteriors 152.308 154.902 160.155
Valor afegit brut a preus de mercat 246.230 272.740 267.850
Impostos sobre la producció i els productes 5.479 6.356 4.485
Subvencions a l'explotació 237 746 153
Valor afegit brut a cost de factors 240.988 267.130 263.518
Despeses de personal 174.658 202.307 203.578
Excedent brut d'explotació 66.330 64.823 59.940
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Variació existències productes acabats i en curs 4.550 1.061 2.594
Treballs realitzats per a l'actiu 692 139 46
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.771 17.838 11.343
Consum de mercaderies 760.197 804.230 805.634
Treballs realitzats per altres empreses 5.529 13.801 25.029
Valor de la producció 516.422 518.619 577.430
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.676 2.504 5.457
Despeses en serveis exteriors 214.373 222.600 250.516
Valor afegit brut a preus de mercat 300.374 293.514 321.457
Impostos sobre la producció i els productes 9.585 9.173 9.792
Subvencions a l'explotació 469 305 229
Valor afegit brut a cost de factors 291.257 284.646 311.894
Despeses de personal 194.521 174.900 195.164
Excedent brut d'explotació 96.736 109.747 116.730
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 562.332 537.878 460.571
Variació existències productes acabats i en curs 1.583 437 582
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 52 22
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.807 5.001 5.326
Consum de mercaderies 392.525 360.533 296.639
Treballs realitzats per altres empreses 665 916 1.097
Valor de la producció 182.531 181.918 168.765
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.804 3.462 3.123
Despeses en serveis exteriors 57.558 56.717 62.151
Valor afegit brut a preus de mercat 122.169 121.739 103.491
Impostos sobre la producció i els productes 1.705 1.607 1.317
Subvencions a l'explotació 1.204 848 867
Valor afegit brut a cost de factors 121.668 120.980 103.042
Despeses de personal 68.611 75.224 72.899
Excedent brut d'explotació 53.058 45.756 30.142
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Variació existències productes acabats i en curs 2.497 10.709 4.485
Treballs realitzats per a l'actiu 53 44 25
Ingressos accessoris i altres de gestió 53.921 51.859 57.586
Consum de mercaderies 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Treballs realitzats per altres empreses 38.302 17.185 27.749
Valor de la producció 1.704.133 1.537.267 1.578.054
Consum de primeres matèries i altres proveïments 38.777 31.917 41.159
Despeses en serveis exteriors 730.672 679.793 720.741
Valor afegit brut a preus de mercat 934.684 825.557 816.154
Impostos sobre la producció i els productes 15.595 9.392 9.724
Subvencions a l'explotació 2.378 1.655 2.364
Valor afegit brut a cost de factors 921.467 817.819 808.795
Despeses de personal 537.983 539.867 562.223
Excedent brut d'explotació 383.483 277.952 246.572
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 749.439 756.724 815.532
Variació existències productes acabats i en curs 5.262 3.569 2.455
Treballs realitzats per a l'actiu 128 101 190
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.435 5.875 10.045
Consum de mercaderies 419.038 426.734 451.544
Treballs realitzats per altres empreses 1.151 305 2.391
Valor de la producció 338.074 339.229 374.287
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.746 2.801 1.896
Despeses en serveis exteriors 143.457 165.070 179.850
Valor afegit brut a preus de mercat 188.872 171.358 192.541
Impostos sobre la producció i els productes 3.253 2.904 3.162
Subvencions a l'explotació 140 148 882
Valor afegit brut a cost de factors 185.758 168.602 190.261
Despeses de personal 132.888 127.926 143.849
Excedent brut d'explotació 52.870 40.676 46.412
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Variació existències productes acabats i en curs 575 1.722 21
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.939 10.566 2.122
Consum de mercaderies 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Treballs realitzats per altres empreses 3.295 1.217 2.020
Valor de la producció 690.199 831.057 750.405
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.777 3.951 2.447
Despeses en serveis exteriors 130.475 157.012 145.081
Valor afegit brut a preus de mercat 550.947 670.093 602.877
Impostos sobre la producció i els productes 6.533 9.019 2.822
Subvencions a l'explotació 340 642 114
Valor afegit brut a cost de factors 544.754 661.716 600.169
Despeses de personal 283.757 314.896 283.644
Excedent brut d'explotació 260.997 346.820 316.525
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.347 254.893 270.022
Variació existències productes acabats i en curs 391 -185 2.891
Treballs realitzats per a l'actiu 32 36 283
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.221 4.725 4.706
Consum de mercaderies 152.552 138.468 144.601
Treballs realitzats per altres empreses 397 2.883 3.363
Valor de la producció 134.042 118.118 129.938
Consum de primeres matèries i altres proveïments 367 377 1.472
Despeses en serveis exteriors 59.003 44.629 54.817
Valor afegit brut a preus de mercat 74.671 73.112 73.649
Impostos sobre la producció i els productes 773 669 998
Subvencions a l'explotació 682 406 -214
Valor afegit brut a cost de factors 74.580 72.849 72.437
Despeses de personal 57.255 58.098 68.230
Excedent brut d'explotació 17.326 14.751 4.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 530.273 547.965 618.489
Variació existències productes acabats i en curs 1.220 527 257
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 1 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.598 15.022 12.168
Consum de mercaderies 341.326 353.366 393.500
Treballs realitzats per altres empreses 2.129 1.413 2.347
Valor de la producció 201.637 208.736 235.068
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.441 1.903 3.848
Despeses en serveis exteriors 78.407 88.578 101.790
Valor afegit brut a preus de mercat 121.789 118.255 129.431
Impostos sobre la producció i els productes 2.064 1.759 1.569
Subvencions a l'explotació 35 256 35
Valor afegit brut a cost de factors 119.760 116.753 127.896
Despeses de personal 94.924 88.385 98.516
Excedent brut d'explotació 24.836 28.368 29.380
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 247.719 338.440 303.932
Variació existències productes acabats i en curs ~ 4.214 333
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 592 1.117 692
Consum de mercaderies 134.358 206.773 189.201
Treballs realitzats per altres empreses 200 1.296 545
Valor de la producció 113.754 135.702 115.212
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.241 8.185 3.414
Despeses en serveis exteriors 26.872 41.672 39.603
Valor afegit brut a preus de mercat 82.641 85.845 72.195
Impostos sobre la producció i els productes 1.737 2.895 2.132
Subvencions a l'explotació 43 18 158
Valor afegit brut a cost de factors 80.947 82.968 70.221
Despeses de personal 17.143 21.384 27.191
Excedent brut d'explotació 63.804 61.584 43.030
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 756.601 1.122.002 1.154.704
Variació existències productes acabats i en curs 282 222 1.996
Treballs realitzats per a l'actiu 2.870 9.373 11.000
Ingressos accessoris i altres de gestió 35.736 37.421 41.966
Consum de mercaderies 550.870 776.868 772.326
Treballs realitzats per altres empreses 4.249 8.123 15.438
Valor de la producció 240.370 384.028 421.902
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.189 6.397 4.686
Despeses en serveis exteriors 140.604 218.105 249.018
Valor afegit brut a preus de mercat 98.578 159.525 168.198
Impostos sobre la producció i els productes 923 1.187 953
Subvencions a l'explotació 181 167 76
Valor afegit brut a cost de factors 97.835 158.505 167.322
Despeses de personal 74.753 129.688 110.388
Excedent brut d'explotació 23.082 28.817 56.934
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 525.481 601.335 707.831
Variació existències productes acabats i en curs 130 406 94
Treballs realitzats per a l'actiu 389 195 1.767
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.815 6.521 4.543
Consum de mercaderies 296.391 318.332 394.367
Treballs realitzats per altres empreses 3.502 4.299 4.628
Valor de la producció 230.921 285.826 315.240
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.392 6.642 4.833
Despeses en serveis exteriors 93.546 118.619 147.802
Valor afegit brut a preus de mercat 131.983 160.565 162.605
Impostos sobre la producció i els productes 966 1.270 1.264
Subvencions a l'explotació 366 69 68
Valor afegit brut a cost de factors 131.383 159.364 161.409
Despeses de personal 82.538 104.739 103.597
Excedent brut d'explotació 48.844 54.625 57.812
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport terrestre, excepte mercaderies per carretera Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.725.549 1.953.835 1.895.946
Variació existències productes acabats i en curs -180 -7 12
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 661 356
Ingressos accessoris i altres de gestió 58.026 65.136 77.881
Consum de mercaderies 1.661 5.325 4.717
Treballs realitzats per altres empreses 92.435 150.921 193.111
Valor de la producció 1.689.299 1.863.380 1.776.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments 285.589 279.597 253.014
Despeses en serveis exteriors 491.976 577.178 592.556
Valor afegit brut a preus de mercat 911.734 1.006.606 930.797
Impostos sobre la producció i els productes 8.423 9.715 8.805
Subvencions a l'explotació 609.369 662.339 694.869
Valor afegit brut a cost de factors 1.512.680 1.659.230 1.616.861
Despeses de personal 985.150 1.019.812 1.050.126
Excedent brut d'explotació 527.530 639.418 566.735
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Transport mercaderies per carretera i per canonada Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.839.489 6.340.791 6.371.913
Variació existències productes acabats i en curs -2.020 -166 1.222
Treballs realitzats per a l'actiu 3.260 13.149 4.359
Ingressos accessoris i altres de gestió 80.050 76.093 66.538
Consum de mercaderies 12.493 23.766 52.941
Treballs realitzats per altres empreses 1.824.261 2.030.795 1.913.951
Valor de la producció 4.084.025 4.375.304 4.477.139
Consum de primeres matèries i altres proveïments 884.714 1.026.238 830.206
Despeses en serveis exteriors 945.260 1.145.070 1.233.028
Valor afegit brut a preus de mercat 2.254.050 2.203.997 2.413.905
Impostos sobre la producció i els productes 24.305 25.806 32.829
Subvencions a l'explotació 9.352 7.760 7.653
Valor afegit brut a cost de factors 2.239.097 2.185.951 2.388.728
Despeses de personal 1.074.103 1.099.182 1.193.285
Excedent brut d'explotació 1.164.994 1.086.769 1.195.443
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 494 i 495 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Transport marítim i per vies navegació interiors Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 71.211 83.542 110.378
Variació existències productes acabats i en curs ~ ~ ~
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.916 1.953 1.680
Consum de mercaderies 649 309 1.790
Treballs realitzats per altres empreses 9.462 22.891 22.832
Valor de la producció 64.017 62.295 87.435
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.542 11.703 15.214
Despeses en serveis exteriors 24.572 23.625 30.239
Valor afegit brut a preus de mercat 27.903 26.967 41.982
Impostos sobre la producció i els productes 1.401 199 302
Subvencions a l'explotació 225 18 23
Valor afegit brut a cost de factors 26.727 26.786 41.703
Despeses de personal 9.837 8.003 13.287
Excedent brut d'explotació 16.890 18.783 28.416
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 50 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Transport aeri Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.498.061 2.925.753 3.116.512
Variació existències productes acabats i en curs 27 370 -65
Treballs realitzats per a l'actiu 2.152 5.421 4.751
Ingressos accessoris i altres de gestió 45.501 36.971 44.448
Consum de mercaderies 31 4.619 120
Treballs realitzats per altres empreses 24.579 10.821 14.749
Valor de la producció 2.521.131 2.953.075 3.150.777
Consum de primeres matèries i altres proveïments 698.764 738.726 697.837
Despeses en serveis exteriors 1.359.984 1.698.408 1.753.928
Valor afegit brut a preus de mercat 462.383 515.942 699.012
Impostos sobre la producció i els productes 1.468 1.748 2.149
Subvencions a l'explotació 490 1.024 733
Valor afegit brut a cost de factors 461.404 515.217 697.596
Despeses de personal 302.613 360.842 424.084
Excedent brut d'explotació 158.792 154.375 273.512
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 51 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Dipòsit i emmagatzematge Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 922.403 872.530 999.674
Variació existències productes acabats i en curs 278 1.105 -557
Treballs realitzats per a l'actiu 414 59 488
Ingressos accessoris i altres de gestió 20.498 20.159 24.145
Consum de mercaderies 4.868 20.244 20.869
Treballs realitzats per altres empreses 193.033 164.954 204.068
Valor de la producció 745.692 708.654 798.814
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.775 58.587 23.118
Despeses en serveis exteriors 287.831 274.013 312.300
Valor afegit brut a preus de mercat 401.086 376.055 463.395
Impostos sobre la producció i els productes 11.430 6.963 9.634
Subvencions a l'explotació 404 409 416
Valor afegit brut a cost de factors 390.059 369.500 454.178
Despeses de personal 200.264 204.680 221.583
Excedent brut d'explotació 189.796 164.820 232.595
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 521 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats afins al transport Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.556.195 9.233.669 9.078.246
Variació existències productes acabats i en curs 11.999 -318 -690
Treballs realitzats per a l'actiu 5.865 -1.158 3.879
Ingressos accessoris i altres de gestió 257.227 214.474 168.409
Consum de mercaderies 49.704 268.868 118.723
Treballs realitzats per altres empreses 4.850.358 4.032.004 3.727.023
Valor de la producció 4.931.225 5.145.794 5.404.099
Consum de primeres matèries i altres proveïments 654.648 610.467 614.199
Despeses en serveis exteriors 1.717.039 1.458.756 1.448.468
Valor afegit brut a preus de mercat 2.559.538 3.076.571 3.341.432
Impostos sobre la producció i els productes 47.252 44.057 52.749
Subvencions a l'explotació 736.099 168.837 21.715
Valor afegit brut a cost de factors 3.248.386 3.201.351 3.310.398
Despeses de personal 1.731.678 1.650.113 1.702.032
Excedent brut d'explotació 1.516.708 1.551.239 1.608.366
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats postals i de correus Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 824.457 994.281 1.017.720
Variació existències productes acabats i en curs -115 796 140
Treballs realitzats per a l'actiu 193 61 59
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.302 9.210 9.219
Consum de mercaderies 3.474 5.486 4.690
Treballs realitzats per altres empreses 287.139 418.874 427.304
Valor de la producció 539.225 579.989 595.144
Consum de primeres matèries i altres proveïments 26.960 31.918 24.695
Despeses en serveis exteriors 173.724 176.986 190.562
Valor afegit brut a preus de mercat 338.540 371.085 379.887
Impostos sobre la producció i els productes 2.694 3.096 2.122
Subvencions a l'explotació 29.616 28.863 10.687
Valor afegit brut a cost de factors 365.461 396.853 388.453
Despeses de personal 372.568 363.799 390.764
Excedent brut d'explotació -7.106 33.054 -2.312
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 53 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Hotels i allotjaments similars Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.183.107 3.912.515 3.899.194
Variació existències productes acabats i en curs -1.583 -898 -38
Treballs realitzats per a l'actiu 1.908 974 774
Ingressos accessoris i altres de gestió 86.989 95.319 114.023
Consum de mercaderies 32.702 30.053 36.304
Treballs realitzats per altres empreses 112.745 207.875 158.577
Valor de la producció 3.124.974 3.769.981 3.819.071
Consum de primeres matèries i altres proveïments 344.434 468.221 408.934
Despeses en serveis exteriors 1.170.166 1.337.117 1.452.721
Valor afegit brut a preus de mercat 1.610.373 1.964.644 1.957.417
Impostos sobre la producció i els productes 71.149 72.573 72.961
Subvencions a l'explotació 4.302 2.137 2.838
Valor afegit brut a cost de factors 1.543.526 1.894.208 1.887.294
Despeses de personal 939.437 1.099.505 1.069.322
Excedent brut d'explotació 604.090 794.704 817.972
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 551 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Allotjaments turístics i altres de curta durada Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 277.247 398.929 466.236
Variació existències productes acabats i en curs 1.157 -668 -150
Treballs realitzats per a l'actiu 1.337 173 632
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.673 9.987 15.192
Consum de mercaderies 2.171 4.913 5.023
Treballs realitzats per altres empreses 27.755 32.444 33.171
Valor de la producció 260.488 371.064 443.716
Consum de primeres matèries i altres proveïments 43.472 41.644 44.325
Despeses en serveis exteriors 102.860 169.254 217.284
Valor afegit brut a preus de mercat 114.156 160.166 182.107
Impostos sobre la producció i els productes 5.154 7.598 6.677
Subvencions a l'explotació 7.311 8.074 11.084
Valor afegit brut a cost de factors 116.313 160.643 186.515
Despeses de personal 71.702 94.188 111.961
Excedent brut d'explotació 44.611 66.455 74.554
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Càmpings i altres tipus allotjaments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 338.697 363.292 393.656
Variació existències productes acabats i en curs 1.459 69 59
Treballs realitzats per a l'actiu 268 461 141
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.114 8.281 8.344
Consum de mercaderies 3.962 8.263 3.434
Treballs realitzats per altres empreses 11.321 10.101 14.087
Valor de la producció 336.256 353.739 384.679
Consum de primeres matèries i altres proveïments 23.985 25.214 28.940
Despeses en serveis exteriors 124.474 131.797 144.178
Valor afegit brut a preus de mercat 187.798 196.729 211.561
Impostos sobre la producció i els productes 8.021 6.953 6.781
Subvencions a l'explotació 1.876 577 766
Valor afegit brut a cost de factors 181.652 190.353 205.546
Despeses de personal 94.941 97.692 106.364
Excedent brut d'explotació 86.711 92.660 99.182
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 553 i 559 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Restaurants i establiments de menjars Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.358.227 4.637.412 5.153.832
Variació existències productes acabats i en curs 6.387 9.446 2.250
Treballs realitzats per a l'actiu 413 63 106
Ingressos accessoris i altres de gestió 52.937 58.532 85.790
Consum de mercaderies 65.078 49.495 37.897
Treballs realitzats per altres empreses 9.473 7.113 10.875
Valor de la producció 4.343.413 4.648.845 5.193.206
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.671.513 1.766.584 1.967.770
Despeses en serveis exteriors 875.107 964.941 1.084.933
Valor afegit brut a preus de mercat 1.796.793 1.917.321 2.140.504
Impostos sobre la producció i els productes 20.851 24.126 25.527
Subvencions a l'explotació 1.967 3.154 10.215
Valor afegit brut a cost de factors 1.777.909 1.896.349 2.125.191
Despeses de personal 1.440.149 1.588.258 1.760.530
Excedent brut d'explotació 337.760 308.090 364.661
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 561 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Provisió de menjars preparats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.025.323 1.083.637 1.092.886
Variació existències productes acabats i en curs 144 2.994 868
Treballs realitzats per a l'actiu 111 233 601
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.492 9.992 11.336
Consum de mercaderies 3.658 9.149 9.983
Treballs realitzats per altres empreses 20.646 16.999 12.994
Valor de la producció 1.010.766 1.070.709 1.082.714
Consum de primeres matèries i altres proveïments 397.646 405.995 410.377
Despeses en serveis exteriors 129.210 154.998 145.568
Valor afegit brut a preus de mercat 483.910 509.716 526.770
Impostos sobre la producció i els productes 1.296 1.889 2.307
Subvencions a l'explotació 2.810 2.139 2.249
Valor afegit brut a cost de factors 485.424 509.967 526.712
Despeses de personal 418.910 430.831 459.367
Excedent brut d'explotació 66.514 79.135 67.346
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 562 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Establiments de begudes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.912.844 2.598.536 2.898.967
Variació existències productes acabats i en curs -1.382 -316 3.066
Treballs realitzats per a l'actiu 86 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.384 37.279 49.890
Consum de mercaderies 23.745 3.377 6.513
Treballs realitzats per altres empreses 5.450 6.214 4.927
Valor de la producció 2.900.737 2.625.908 2.940.483
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.341.574 1.284.964 1.329.533
Despeses en serveis exteriors 493.914 420.751 485.727
Valor afegit brut a preus de mercat 1.065.248 920.192 1.125.223
Impostos sobre la producció i els productes 11.129 13.530 31.645
Subvencions a l'explotació 568 3.063 3.917
Valor afegit brut a cost de factors 1.054.686 909.725 1.097.495
Despeses de personal 712.307 581.981 771.216
Excedent brut d'explotació 342.380 327.744 326.279
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 563 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Edició llibres, periòdics i altres activitats d'edició Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.588.768 1.568.135 1.563.706
Variació existències productes acabats i en curs -6.204 1.643 8.158
Treballs realitzats per a l'actiu 7.574 4.871 4.624
Ingressos accessoris i altres de gestió 109.956 74.404 62.730
Consum de mercaderies 142.367 190.271 244.768
Treballs realitzats per altres empreses 243.890 225.249 222.386
Valor de la producció 1.313.837 1.233.534 1.172.063
Consum de primeres matèries i altres proveïments 223.356 183.576 123.585
Despeses en serveis exteriors 569.436 491.750 495.516
Valor afegit brut a preus de mercat 521.045 558.208 552.962
Impostos sobre la producció i els productes 4.026 4.772 2.726
Subvencions a l'explotació 12.300 11.354 12.123
Valor afegit brut a cost de factors 529.319 564.790 562.359
Despeses de personal 386.101 400.512 404.138
Excedent brut d'explotació 143.218 164.278 158.221
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Edició programes informàtics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 263.332 268.130 312.750
Variació existències productes acabats i en curs -190 -21 -11
Treballs realitzats per a l'actiu 4.839 6.103 8.053
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.857 6.044 4.053
Consum de mercaderies 15.261 10.851 4.091
Treballs realitzats per altres empreses 35.574 41.521 44.399
Valor de la producció 224.002 227.885 276.356
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.839 4.276 5.972
Despeses en serveis exteriors 64.716 79.004 93.410
Valor afegit brut a preus de mercat 155.447 144.605 176.974
Impostos sobre la producció i els productes 318 373 301
Subvencions a l'explotació 602 599 347
Valor afegit brut a cost de factors 155.731 144.831 177.020
Despeses de personal 110.136 122.146 137.392
Excedent brut d'explotació 45.595 22.685 39.628
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 582 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Cinema i vídeo; enregistrament de so Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.504.211 1.453.927 1.452.985
Variació existències productes acabats i en curs 1.363 2.119 4.609
Treballs realitzats per a l'actiu 4.715 7.766 27.866
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.446 17.697 16.996
Consum de mercaderies 698.859 556.141 589.647
Treballs realitzats per altres empreses 200.231 254.450 207.368
Valor de la producció 624.644 670.919 705.442
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.457 32.619 43.373
Despeses en serveis exteriors 215.087 229.449 255.609
Valor afegit brut a preus de mercat 348.100 408.850 406.459
Impostos sobre la producció i els productes 5.390 5.027 4.477
Subvencions a l'explotació 16.243 18.625 46.711
Valor afegit brut a cost de factors 358.954 422.448 448.693
Despeses de personal 203.248 218.725 227.992
Excedent brut d'explotació 155.706 203.723 220.701
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Ràdio i televisió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 180.703 207.633 193.219
Variació existències productes acabats i en curs -6.318 -3.297 -1.600
Treballs realitzats per a l'actiu 267 548 547
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.661 7.710 6.397
Consum de mercaderies 2.709 11.771 3.344
Treballs realitzats per altres empreses 27.272 28.431 27.481
Valor de la producció 150.332 172.392 167.739
Consum de primeres matèries i altres proveïments 73.463 65.305 68.709
Despeses en serveis exteriors 153.613 145.746 139.845
Valor afegit brut a preus de mercat -76.743 -38.659 -40.816
Impostos sobre la producció i els productes 1.647 1.748 1.600
Subvencions a l'explotació 295.054 272.723 270.387
Valor afegit brut a cost de factors 216.664 232.316 227.972
Despeses de personal 270.605 268.421 271.085
Excedent brut d'explotació -53.942 -36.105 -43.113
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 60 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions per cable Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.356.908 2.295.898 2.624.455
Variació existències productes acabats i en curs -2.800 -280 1.324
Treballs realitzats per a l'actiu 55.682 47.097 48.527
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.981 21.613 45.912
Consum de mercaderies 185.974 313.065 283.170
Treballs realitzats per altres empreses 288.773 409.148 580.919
Valor de la producció 1.962.023 1.642.115 1.856.128
Consum de primeres matèries i altres proveïments 166.385 14.099 21.983
Despeses en serveis exteriors 508.216 456.681 506.969
Valor afegit brut a preus de mercat 1.287.421 1.171.335 1.327.176
Impostos sobre la producció i els productes 43.017 44.745 50.116
Subvencions a l'explotació 1.440 1.138 839
Valor afegit brut a cost de factors 1.245.844 1.127.728 1.277.899
Despeses de personal 724.376 397.701 291.584
Excedent brut d'explotació 521.469 730.027 986.315
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 611 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Telecomunicacions sense fils, per satèl·lit i altres Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.831.305 1.993.282 2.099.218
Variació existències productes acabats i en curs 812 -198 427
Treballs realitzats per a l'actiu 28.727 26.915 30.552
Ingressos accessoris i altres de gestió 36.939 28.147 29.820
Consum de mercaderies 242.153 248.325 260.289
Treballs realitzats per altres empreses 352.988 180.046 585.162
Valor de la producció 1.302.642 1.619.775 1.314.566
Consum de primeres matèries i altres proveïments 458.580 472.938 521.952
Despeses en serveis exteriors 449.618 473.150 492.008
Valor afegit brut a preus de mercat 394.444 673.687 300.606
Impostos sobre la producció i els productes 33.970 38.570 37.691
Subvencions a l'explotació 251.925 18.161 424.943
Valor afegit brut a cost de factors 612.398 653.279 687.858
Despeses de personal 201.752 187.042 203.538
Excedent brut d'explotació 410.646 466.236 484.321
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 612, 613 i 619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis de tecnologies de la informació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.082.734 5.646.004 6.180.777
Variació existències productes acabats i en curs 26.632 80.914 -75.940
Treballs realitzats per a l'actiu 84.957 106.089 126.261
Ingressos accessoris i altres de gestió 46.240 83.925 55.530
Consum de mercaderies 174.146 190.645 205.326
Treballs realitzats per altres empreses 761.676 875.322 825.836
Valor de la producció 4.304.742 4.850.964 5.255.466
Consum de primeres matèries i altres proveïments 403.951 353.199 387.297
Despeses en serveis exteriors 1.473.747 1.765.533 1.801.000
Valor afegit brut a preus de mercat 2.427.044 2.732.232 3.067.169
Impostos sobre la producció i els productes 6.125 6.909 6.881
Subvencions a l'explotació 33.926 27.175 19.499
Valor afegit brut a cost de factors 2.454.844 2.752.499 3.079.787
Despeses de personal 1.876.457 2.129.228 2.353.451
Excedent brut d'explotació 578.387 623.271 726.336
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis d'informació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 392.209 464.674 557.531
Variació existències productes acabats i en curs -255 186 -182
Treballs realitzats per a l'actiu 8.739 7.917 9.670
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.492 3.869 5.713
Consum de mercaderies 8.195 8.483 14.413
Treballs realitzats per altres empreses 28.617 39.568 45.776
Valor de la producció 367.373 428.595 512.543
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.928 21.964 30.499
Despeses en serveis exteriors 133.615 136.320 169.529
Valor afegit brut a preus de mercat 217.831 270.311 312.515
Impostos sobre la producció i els productes 528 813 1.226
Subvencions a l'explotació 3.216 3.051 5.668
Valor afegit brut a cost de factors 220.519 272.549 316.956
Despeses de personal 172.893 187.803 238.560
Excedent brut d'explotació 47.626 84.746 78.396
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 63 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Compravenda i lloguer béns immobiliaris per compte propi Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.914.217 4.720.813 5.326.971
Variació existències productes acabats i en curs -131.383 -64.969 -209.828
Treballs realitzats per a l'actiu 35.240 54.326 84.822
Ingressos accessoris i altres de gestió 252.462 208.091 514.491
Consum de mercaderies 191.929 238.965 992.570
Treballs realitzats per altres empreses 97.590 90.419 114.063
Valor de la producció 4.781.017 4.588.876 4.609.824
Consum de primeres matèries i altres proveïments 42.420 159.580 174.101
Despeses en serveis exteriors 1.302.897 1.294.061 1.542.874
Valor afegit brut a preus de mercat 3.435.700 3.135.235 2.892.849
Impostos sobre la producció i els productes 395.346 351.703 384.349
Subvencions a l'explotació 66.221 67.446 24.230
Valor afegit brut a cost de factors 3.106.575 2.850.977 2.532.729
Despeses de personal 640.283 615.524 717.487
Excedent brut d'explotació 2.466.292 2.235.453 1.815.242
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 681 i 682 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats immobiliàries per compte d'altri Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.198.517 1.315.780 1.438.093
Variació existències productes acabats i en curs 566 -10.782 -2.165
Treballs realitzats per a l'actiu 926 7.060 212
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.217 43.312 43.356
Consum de mercaderies 57.555 53.099 44.223
Treballs realitzats per altres empreses 78.511 79.908 117.350
Valor de la producció 1.091.160 1.222.363 1.317.922
Consum de primeres matèries i altres proveïments 14.464 19.732 22.120
Despeses en serveis exteriors 419.487 489.335 558.580
Valor afegit brut a preus de mercat 657.209 713.295 737.222
Impostos sobre la producció i els productes 16.415 23.529 16.166
Subvencions a l'explotació 3.137 3.651 447
Valor afegit brut a cost de factors 643.932 693.417 721.503
Despeses de personal 334.198 367.001 446.680
Excedent brut d'explotació 309.734 326.416 274.824
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 683 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats jurídiques Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.929.069 1.988.243 2.147.597
Variació existències productes acabats i en curs -5.738 2.725 1.215
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 17.888 21.165 14.761
Consum de mercaderies 1.128 1.166 1.461
Treballs realitzats per altres empreses 121.755 103.853 114.819
Valor de la producció 1.818.336 1.907.114 2.047.294
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.829 33.456 27.830
Despeses en serveis exteriors 536.353 612.188 729.364
Valor afegit brut a preus de mercat 1.224.154 1.261.470 1.290.100
Impostos sobre la producció i els productes 6.359 12.796 8.372
Subvencions a l'explotació 877 7.005 545
Valor afegit brut a cost de factors 1.218.673 1.255.678 1.282.273
Despeses de personal 508.931 475.120 529.424
Excedent brut d'explotació 709.742 780.558 752.850
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 691 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.794.602 2.589.184 2.682.539
Variació existències productes acabats i en curs 2.785 -136 2.863
Treballs realitzats per a l'actiu 1.226 1.737 1.677
Ingressos accessoris i altres de gestió 63.559 145.887 78.942
Consum de mercaderies 6.638 4.905 11.630
Treballs realitzats per altres empreses 185.224 133.578 189.266
Valor de la producció 2.670.311 2.598.189 2.565.126
Consum de primeres matèries i altres proveïments 31.098 56.655 80.788
Despeses en serveis exteriors 985.815 854.130 885.836
Valor afegit brut a preus de mercat 1.653.399 1.687.404 1.598.502
Impostos sobre la producció i els productes 13.745 11.066 13.324
Subvencions a l'explotació 1.594 1.121 1.176
Valor afegit brut a cost de factors 1.641.247 1.677.460 1.586.354
Despeses de personal 1.266.822 1.195.914 1.129.724
Excedent brut d'explotació 374.426 481.546 456.630
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 692 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seus centrals i consultoria empresarial Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.631.822 2.846.047 3.025.042
Variació existències productes acabats i en curs -709 1.329 2.075
Treballs realitzats per a l'actiu 8.372 9.169 15.425
Ingressos accessoris i altres de gestió 99.155 248.889 284.910
Consum de mercaderies 39.478 114.981 136.690
Treballs realitzats per altres empreses 145.538 249.496 290.103
Valor de la producció 2.553.623 2.740.957 2.900.659
Consum de primeres matèries i altres proveïments 125.056 137.379 190.075
Despeses en serveis exteriors 1.025.467 1.204.524 1.180.546
Valor afegit brut a preus de mercat 1.403.100 1.399.054 1.530.037
Impostos sobre la producció i els productes 11.981 16.988 16.986
Subvencions a l'explotació 70.747 12.294 14.347
Valor afegit brut a cost de factors 1.461.866 1.394.360 1.527.399
Despeses de personal 1.105.791 1.371.808 1.391.766
Excedent brut d'explotació 356.075 22.552 135.633
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.535.727 2.974.350 3.199.920
Variació existències productes acabats i en curs 43.063 22.365 -1.063
Treballs realitzats per a l'actiu 27.235 24.277 36.587
Ingressos accessoris i altres de gestió 14.673 14.092 32.352
Consum de mercaderies 42.415 85.508 72.152
Treballs realitzats per altres empreses 546.796 519.546 679.476
Valor de la producció 2.031.486 2.430.030 2.516.168
Consum de primeres matèries i altres proveïments 292.734 400.074 369.680
Despeses en serveis exteriors 564.795 666.474 677.994
Valor afegit brut a preus de mercat 1.173.957 1.363.482 1.468.494
Impostos sobre la producció i els productes 13.110 10.990 20.443
Subvencions a l'explotació 294.945 312.020 44.092
Valor afegit brut a cost de factors 1.455.792 1.664.513 1.492.142
Despeses de personal 830.059 886.309 905.414
Excedent brut d'explotació 625.732 778.203 586.728
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Anàlisis i assajos tècnics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 734.105 834.989 890.081
Variació existències productes acabats i en curs -459 811 17.977
Treballs realitzats per a l'actiu 6.174 4.616 6.914
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.815 7.820 7.190
Consum de mercaderies 4.099 23.994 25.411
Treballs realitzats per altres empreses 62.389 78.201 106.314
Valor de la producció 679.147 746.041 790.436
Consum de primeres matèries i altres proveïments 35.837 61.382 103.521
Despeses en serveis exteriors 156.897 228.487 204.236
Valor afegit brut a preus de mercat 486.414 456.172 482.680
Impostos sobre la producció i els productes 1.623 2.214 2.188
Subvencions a l'explotació 6.910 4.342 3.841
Valor afegit brut a cost de factors 491.700 458.300 484.333
Despeses de personal 360.233 371.877 377.572
Excedent brut d'explotació 131.467 86.423 106.761
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 712 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Recerca i desenvolupament Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 748.203 436.378 559.509
Variació existències productes acabats i en curs 653 6.892 -292
Treballs realitzats per a l'actiu 86.517 51.496 80.464
Ingressos accessoris i altres de gestió 61.558 25.940 49.188
Consum de mercaderies 12.475 13.331 31.516
Treballs realitzats per altres empreses 89.639 62.072 89.493
Valor de la producció 794.818 445.303 567.860
Consum de primeres matèries i altres proveïments 96.646 71.667 81.203
Despeses en serveis exteriors 441.669 242.847 320.294
Valor afegit brut a preus de mercat 256.503 130.789 166.364
Impostos sobre la producció i els productes 1.675 2.693 2.381
Subvencions a l'explotació 428.105 471.849 520.057
Valor afegit brut a cost de factors 682.933 599.945 684.040
Despeses de personal 533.393 495.387 554.114
Excedent brut d'explotació 149.540 104.558 129.926
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 72 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Publicitat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.796.745 3.543.626 3.914.880
Variació existències productes acabats i en curs -1.885 114 2.477
Treballs realitzats per a l'actiu 4.505 3.207 2.589
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.608 64.218 58.533
Consum de mercaderies 1.696.959 1.443.953 1.549.231
Treballs realitzats per altres empreses 336.616 362.463 513.934
Valor de la producció 1.799.397 1.804.749 1.915.313
Consum de primeres matèries i altres proveïments 329.268 256.586 184.273
Despeses en serveis exteriors 506.905 619.928 645.184
Valor afegit brut a preus de mercat 963.224 928.235 1.085.857
Impostos sobre la producció i els productes 4.950 6.005 4.755
Subvencions a l'explotació 1.618 1.027 12.231
Valor afegit brut a cost de factors 959.892 923.257 1.093.333
Despeses de personal 699.409 588.823 691.798
Excedent brut d'explotació 260.482 334.434 401.535
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 731 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 293.648 283.299 250.132
Variació existències productes acabats i en curs 2.002 -44 117
Treballs realitzats per a l'actiu 82 190 237
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.972 12.588 11.269
Consum de mercaderies 986 7.390 3.408
Treballs realitzats per altres empreses 67.205 44.246 33.172
Valor de la producció 239.512 244.396 225.174
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.348 19.294 18.187
Despeses en serveis exteriors 79.562 78.285 80.127
Valor afegit brut a preus de mercat 137.603 146.818 126.860
Impostos sobre la producció i els productes 1.448 1.090 502
Subvencions a l'explotació 319 403 470
Valor afegit brut a cost de factors 136.473 146.132 126.828
Despeses de personal 106.747 103.463 100.498
Excedent brut d'explotació 29.726 42.669 26.330
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de disseny especialitzat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 304.342 253.056 419.145
Variació existències productes acabats i en curs -1.160 827 2.897
Treballs realitzats per a l'actiu 14.867 25.981 46.599
Ingressos accessoris i altres de gestió 436 1.602 1.941
Consum de mercaderies 14.985 13.624 28.663
Treballs realitzats per altres empreses 35.505 21.188 35.267
Valor de la producció 267.995 246.654 406.653
Consum de primeres matèries i altres proveïments 57.619 37.424 36.380
Despeses en serveis exteriors 41.789 37.172 54.657
Valor afegit brut a preus de mercat 168.587 172.058 315.616
Impostos sobre la producció i els productes 665 935 754
Subvencions a l'explotació 109 22 103
Valor afegit brut a cost de factors 168.031 171.146 314.964
Despeses de personal 49.528 55.540 105.693
Excedent brut d'explotació 118.503 115.606 209.271
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 741 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de fotografia Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 100.647 115.361 115.280
Variació existències productes acabats i en curs 309 88 713
Treballs realitzats per a l'actiu 7 4 145
Ingressos accessoris i altres de gestió 644 383 2.549
Consum de mercaderies 5.009 3.399 2.701
Treballs realitzats per altres empreses 6.305 12.203 15.907
Valor de la producció 90.293 100.234 100.080
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.740 13.435 17.545
Despeses en serveis exteriors 27.805 33.637 30.149
Valor afegit brut a preus de mercat 48.747 53.162 52.386
Impostos sobre la producció i els productes 687 1.086 562
Subvencions a l'explotació ~ 31 180
Valor afegit brut a cost de factors 48.060 52.106 52.004
Despeses de personal 22.829 24.305 30.604
Excedent brut d'explotació 25.231 27.801 21.399
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 742 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats de traducció i d'interpretació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 153.310 170.239 175.349
Variació existències productes acabats i en curs 19 300 267
Treballs realitzats per a l'actiu 36 108 162
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.239 1.419 2.002
Consum de mercaderies 83 4.989 482
Treballs realitzats per altres empreses 28.220 31.090 36.833
Valor de la producció 127.300 135.988 140.465
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.655 3.309 4.598
Despeses en serveis exteriors 23.363 29.010 29.929
Valor afegit brut a preus de mercat 99.282 103.668 105.938
Impostos sobre la producció i els productes 1.024 543 755
Subvencions a l'explotació 28 299 29
Valor afegit brut a cost de factors 98.287 103.425 105.211
Despeses de personal 44.648 48.844 58.017
Excedent brut d'explotació 53.639 54.580 47.194
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats professionals i tècniques ncaa Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 734.064 749.983 931.724
Variació existències productes acabats i en curs 1.858 -836 608
Treballs realitzats per a l'actiu 1.766 3.740 5.033
Ingressos accessoris i altres de gestió 29.154 10.148 8.770
Consum de mercaderies 4.357 5.500 6.745
Treballs realitzats per altres empreses 134.126 74.470 155.209
Valor de la producció 628.358 683.065 784.181
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.083 53.749 46.263
Despeses en serveis exteriors 181.050 190.789 200.671
Valor afegit brut a preus de mercat 427.226 438.527 537.247
Impostos sobre la producció i els productes 3.588 4.626 7.920
Subvencions a l'explotació 20.536 18.155 25.480
Valor afegit brut a cost de factors 444.174 452.056 554.807
Despeses de personal 278.216 275.293 306.723
Excedent brut d'explotació 165.958 176.763 248.083
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 749 de la CCAE-2009.
ncaa: No classificats en altres apartats.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats veterinàries Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 170.020 172.952 199.648
Variació existències productes acabats i en curs 190 -16 339
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 268
Ingressos accessoris i altres de gestió 529 2.579 5.365
Consum de mercaderies 54.061 43.808 47.646
Treballs realitzats per altres empreses 5.279 7.990 9.886
Valor de la producció 111.399 123.717 148.088
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.370 14.915 20.437
Despeses en serveis exteriors 26.132 31.597 34.950
Valor afegit brut a preus de mercat 72.897 77.205 92.701
Impostos sobre la producció i els productes 477 480 663
Subvencions a l'explotació 109 72 990
Valor afegit brut a cost de factors 72.529 76.796 93.029
Despeses de personal 45.356 51.450 64.116
Excedent brut d'explotació 27.173 25.346 28.913
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 75 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 877.477 957.227 1.036.969
Variació existències productes acabats i en curs -89 999 892
Treballs realitzats per a l'actiu 31 ~ 766
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.808 33.217 30.222
Consum de mercaderies 109.286 62.426 13.768
Treballs realitzats per altres empreses 13.378 12.709 15.879
Valor de la producció 788.564 916.308 1.039.202
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.734 154.441 195.469
Despeses en serveis exteriors 253.102 279.148 319.100
Valor afegit brut a preus de mercat 489.729 482.719 524.633
Impostos sobre la producció i els productes 6.377 7.681 5.718
Subvencions a l'explotació 3.536 7.216 6.791
Valor afegit brut a cost de factors 486.888 482.254 525.706
Despeses de personal 67.155 66.021 71.769
Excedent brut d'explotació 419.733 416.233 453.938
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer efectes personals i arrendament propietat intel·lectual Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 116.466 139.960 147.498
Variació existències productes acabats i en curs 360 432 154
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 55 567
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.570 1.465 4.801
Consum de mercaderies 7.167 8.046 6.086
Treballs realitzats per altres empreses 22.825 5.763 12.745
Valor de la producció 88.404 128.102 134.189
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.860 17.477 9.288
Despeses en serveis exteriors 27.380 42.967 44.846
Valor afegit brut a preus de mercat 49.165 67.658 80.056
Impostos sobre la producció i els productes 495 784 1.839
Subvencions a l'explotació 9 77 143
Valor afegit brut a cost de factors 48.679 66.951 78.360
Despeses de personal 22.982 28.555 34.497
Excedent brut d'explotació 25.697 38.396 43.863
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 772 i 774 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Lloguer maquinària, equips i béns tangibles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 865.795 894.473 1.042.770
Variació existències productes acabats i en curs -823 2.303 1.999
Treballs realitzats per a l'actiu 1.563 9.614 7.345
Ingressos accessoris i altres de gestió 46.658 26.914 33.745
Consum de mercaderies 37.175 145.144 44.750
Treballs realitzats per altres empreses 33.012 121.838 137.480
Valor de la producció 843.006 666.322 903.629
Consum de primeres matèries i altres proveïments 304.735 116.507 281.683
Despeses en serveis exteriors 182.088 200.161 215.087
Valor afegit brut a preus de mercat 356.183 349.654 406.859
Impostos sobre la producció i els productes 4.607 3.049 3.636
Subvencions a l'explotació 35 154 821
Valor afegit brut a cost de factors 351.611 346.759 404.044
Despeses de personal 166.966 162.632 181.235
Excedent brut d'explotació 184.644 184.127 222.809
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats relacionades amb l'ocupació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.192.774 1.405.472 1.638.161
Variació existències productes acabats i en curs 367 67 -187
Treballs realitzats per a l'actiu 244 736 776
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.486 3.719 3.170
Consum de mercaderies 162 2.604 450
Treballs realitzats per altres empreses 18.448 16.225 27.731
Valor de la producció 1.177.262 1.391.165 1.613.739
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.361 4.878 3.868
Despeses en serveis exteriors 101.417 114.791 125.604
Valor afegit brut a preus de mercat 1.072.484 1.271.496 1.484.267
Impostos sobre la producció i els productes 790 1.486 1.436
Subvencions a l'explotació 1.420 3.721 3.742
Valor afegit brut a cost de factors 1.073.115 1.273.731 1.486.573
Despeses de personal 1.027.168 1.206.114 1.383.437
Excedent brut d'explotació 45.947 67.617 103.137
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Agències de viatges i operadors turístics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.746.126 3.103.966 3.480.732
Variació existències productes acabats i en curs 396 456 8
Treballs realitzats per a l'actiu 2.478 2.880 4.654
Ingressos accessoris i altres de gestió 50.369 59.755 63.950
Consum de mercaderies 1.367.999 1.608.673 1.817.138
Treballs realitzats per altres empreses 643.962 690.804 791.549
Valor de la producció 787.408 867.581 940.657
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.134 12.396 8.665
Despeses en serveis exteriors 365.295 401.372 422.053
Valor afegit brut a preus de mercat 384.979 453.814 509.938
Impostos sobre la producció i els productes 2.448 3.918 3.570
Subvencions a l'explotació 9.018 13.214 7.341
Valor afegit brut a cost de factors 391.549 463.109 513.709
Despeses de personal 281.503 310.892 321.499
Excedent brut d'explotació 110.046 152.218 192.210
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de seguretat i investigació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 673.961 661.841 727.951
Variació existències productes acabats i en curs 399 1.426 854
Treballs realitzats per a l'actiu 13.185 11.474 14.467
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.538 10.352 8.503
Consum de mercaderies 6.407 5.563 36.495
Treballs realitzats per altres empreses 33.065 29.726 41.962
Valor de la producció 655.611 649.804 673.318
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.075 52.541 33.376
Despeses en serveis exteriors 89.450 82.860 104.141
Valor afegit brut a preus de mercat 519.086 514.402 535.800
Impostos sobre la producció i els productes 753 813 964
Subvencions a l'explotació 5.871 1.707 1.470
Valor afegit brut a cost de factors 524.204 515.297 536.306
Despeses de personal 423.238 448.718 528.668
Excedent brut d'explotació 100.966 66.578 7.638
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Serveis integrals a edificis i instal·lacions Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 259.761 276.727 394.313
Variació existències productes acabats i en curs 741 447 1.692
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 74 348
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.236 1.787 2.401
Consum de mercaderies 1.124 2.445 16.771
Treballs realitzats per altres empreses 12.512 24.951 37.535
Valor de la producció 248.102 251.639 344.449
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.487 11.762 48.779
Despeses en serveis exteriors 41.340 42.635 64.962
Valor afegit brut a preus de mercat 198.275 197.242 230.709
Impostos sobre la producció i els productes 340 528 567
Subvencions a l'explotació 3.771 4.026 3.253
Valor afegit brut a cost de factors 201.706 200.740 233.395
Despeses de personal 187.999 199.304 222.490
Excedent brut d'explotació 13.707 1.436 10.905
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Activitats de neteja Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.255.645 2.426.942 2.399.863
Variació existències productes acabats i en curs 320 -180 1.596
Treballs realitzats per a l'actiu 77 1.997 3.814
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.718 16.097 15.108
Consum de mercaderies 5.610 13.467 13.139
Treballs realitzats per altres empreses 137.248 141.007 128.614
Valor de la producció 2.123.903 2.290.382 2.278.628
Consum de primeres matèries i altres proveïments 117.789 152.636 141.065
Despeses en serveis exteriors 221.737 262.507 267.419
Valor afegit brut a preus de mercat 1.784.377 1.875.239 1.870.144
Impostos sobre la producció i els productes 3.246 3.865 3.402
Subvencions a l'explotació 22.448 20.713 21.881
Valor afegit brut a cost de factors 1.803.579 1.892.087 1.888.623
Despeses de personal 1.393.738 1.482.773 1.564.886
Excedent brut d'explotació 409.841 409.314 323.737
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de jardineria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 251.888 241.724 266.819
Variació existències productes acabats i en curs 525 573 -1.135
Treballs realitzats per a l'actiu 208 -66 6
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.989 8.687 9.613
Consum de mercaderies 14.625 4.459 8.617
Treballs realitzats per altres empreses 15.928 18.604 18.720
Valor de la producció 229.058 227.855 247.966
Consum de primeres matèries i altres proveïments 51.019 41.041 57.898
Despeses en serveis exteriors 59.438 57.553 67.208
Valor afegit brut a preus de mercat 118.601 129.261 122.860
Impostos sobre la producció i els productes 910 1.456 1.779
Subvencions a l'explotació 56.537 54.320 56.620
Valor afegit brut a cost de factors 174.229 182.125 177.700
Despeses de personal 139.280 144.752 146.660
Excedent brut d'explotació 34.949 37.374 31.040
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 813 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats administratives i auxiliars oficina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 414.835 438.726 457.938
Variació existències productes acabats i en curs 271 151 -628
Treballs realitzats per a l'actiu 1.741 743 592
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.095 3.601 6.041
Consum de mercaderies 3.964 3.114 3.193
Treballs realitzats per altres empreses 33.012 36.787 36.098
Valor de la producció 386.966 403.320 424.653
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.575 18.334 18.750
Despeses en serveis exteriors 149.930 169.858 159.055
Valor afegit brut a preus de mercat 216.461 215.128 246.848
Impostos sobre la producció i els productes 1.145 2.681 1.342
Subvencions a l'explotació 374 157 694
Valor afegit brut a cost de factors 215.689 212.603 246.199
Despeses de personal 149.071 146.657 181.191
Excedent brut d'explotació 66.618 65.946 65.008
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 821 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de centres d'atenció telefònica Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 714.570 705.176 790.834
Variació existències productes acabats i en curs -232 117 137
Treballs realitzats per a l'actiu 523 503 2.567
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.891 16.690 17.322
Consum de mercaderies 3.568 1.761 306
Treballs realitzats per altres empreses 102.811 86.215 150.613
Valor de la producció 627.371 634.510 659.942
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.915 14.654 5.944
Despeses en serveis exteriors 161.555 134.070 134.008
Valor afegit brut a preus de mercat 462.901 485.786 519.989
Impostos sobre la producció i els productes 1.967 742 821
Subvencions a l'explotació 3.676 3.607 1.265
Valor afegit brut a cost de factors 464.610 488.651 520.433
Despeses de personal 426.074 418.055 439.559
Excedent brut d'explotació 38.536 70.597 80.874
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 822 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Organització convencions i fires de mostres Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 611.829 571.999 723.169
Variació existències productes acabats i en curs 10 -337 1.332
Treballs realitzats per a l'actiu 37 114 427
Ingressos accessoris i altres de gestió 693 7.345 2.684
Consum de mercaderies 13.506 14.498 20.967
Treballs realitzats per altres empreses 144.424 126.784 165.498
Valor de la producció 454.639 437.838 541.149
Consum de primeres matèries i altres proveïments 33.536 67.617 88.047
Despeses en serveis exteriors 280.640 241.948 269.015
Valor afegit brut a preus de mercat 140.463 128.273 184.087
Impostos sobre la producció i els productes 3.397 2.380 3.459
Subvencions a l'explotació 10.508 28.348 7.531
Valor afegit brut a cost de factors 147.574 154.241 188.159
Despeses de personal 110.358 109.582 132.721
Excedent brut d'explotació 37.215 44.659 55.439
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 823 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres activitats de suport a les empreses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.467.526 2.251.556 1.935.393
Variació existències productes acabats i en curs 786 12.617 16.865
Treballs realitzats per a l'actiu 561 819 5.831
Ingressos accessoris i altres de gestió 98.469 159.166 111.099
Consum de mercaderies 20.622 206.333 30.349
Treballs realitzats per altres empreses 390.637 321.596 191.236
Valor de la producció 2.156.083 1.896.229 1.847.601
Consum de primeres matèries i altres proveïments 250.326 140.327 169.295
Despeses en serveis exteriors 580.405 606.981 594.622
Valor afegit brut a preus de mercat 1.325.352 1.148.920 1.083.684
Impostos sobre la producció i els productes 26.392 11.250 32.589
Subvencions a l'explotació 53.204 78.540 32.190
Valor afegit brut a cost de factors 1.352.164 1.216.210 1.083.285
Despeses de personal 982.653 792.324 803.079
Excedent brut d'explotació 369.511 423.886 280.206
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 829 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 644.819 596.365 725.683
Variació existències productes acabats i en curs -725 366 622
Treballs realitzats per a l'actiu 25 -29 461
Ingressos accessoris i altres de gestió 33.844 20.846 16.585
Consum de mercaderies 73.883 58.436 55.279
Treballs realitzats per altres empreses 105.427 139.789 155.902
Valor de la producció 498.654 419.323 532.171
Consum de primeres matèries i altres proveïments 48.552 11.347 24.525
Despeses en serveis exteriors 208.012 199.543 234.305
Valor afegit brut a preus de mercat 242.089 208.434 273.340
Impostos sobre la producció i els productes 4.743 3.246 8.709
Subvencions a l'explotació 118.711 77.095 119.401
Valor afegit brut a cost de factors 356.058 282.283 384.033
Despeses de personal 195.920 153.181 184.359
Excedent brut d'explotació 160.138 129.103 199.674
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 90 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats de biblioteques, arxius i museus Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 117.709 160.486 169.861
Variació existències productes acabats i en curs -559 24 1.009
Treballs realitzats per a l'actiu 1.757 49 2
Ingressos accessoris i altres de gestió 55.457 61.226 31.029
Consum de mercaderies 6.172 9.789 7.763
Treballs realitzats per altres empreses 5.664 8.513 14.608
Valor de la producció 162.529 203.482 179.530
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.758 1.426 3.984
Despeses en serveis exteriors 89.281 105.063 96.488
Valor afegit brut a preus de mercat 70.490 96.993 79.058
Impostos sobre la producció i els productes 1.419 1.868 1.807
Subvencions a l'explotació 84.723 79.962 106.571
Valor afegit brut a cost de factors 153.793 175.088 183.822
Despeses de personal 120.236 124.240 125.193
Excedent brut d'explotació 33.557 50.848 58.629
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 91 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Jocs atzar i apostes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 975.953 633.072 1.213.959
Variació existències productes acabats i en curs -313 -15 -856
Treballs realitzats per a l'actiu 48 24 2.228
Ingressos accessoris i altres de gestió 25.958 17.578 22.596
Consum de mercaderies 70.737 48.736 394.555
Treballs realitzats per altres empreses 250.535 81.261 149.442
Valor de la producció 680.374 520.661 693.931
Consum de primeres matèries i altres proveïments 12.440 20.288 49.389
Despeses en serveis exteriors 188.648 140.899 193.132
Valor afegit brut a preus de mercat 479.286 359.474 451.409
Impostos sobre la producció i els productes 167.767 109.696 151.508
Subvencions a l'explotació 77.997 21 38
Valor afegit brut a cost de factors 389.516 249.800 299.939
Despeses de personal 160.926 112.218 136.840
Excedent brut d'explotació 228.590 137.581 163.099
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 92 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Activitats esportives, recreatives i entreteniment Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.540.777 2.627.044 2.653.379
Variació existències productes acabats i en curs -13.973 3.340 1.669
Treballs realitzats per a l'actiu 3.192 3.872 4.066
Ingressos accessoris i altres de gestió 174.062 237.812 163.912
Consum de mercaderies 97.864 104.011 143.224
Treballs realitzats per altres empreses 80.418 100.503 128.082
Valor de la producció 2.525.776 2.667.555 2.551.719
Consum de primeres matèries i altres proveïments 148.803 64.769 51.212
Despeses en serveis exteriors 850.981 902.846 880.107
Valor afegit brut a preus de mercat 1.525.992 1.699.940 1.620.400
Impostos sobre la producció i els productes 36.600 34.811 21.106
Subvencions a l'explotació 82.768 74.755 85.113
Valor afegit brut a cost de factors 1.572.159 1.739.885 1.684.407
Despeses de personal 1.059.281 1.159.486 1.131.274
Excedent brut d'explotació 512.879 580.399 553.133
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 93 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació ordinadors i equips de comunicació Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 164.540 211.688 167.741
Variació existències productes acabats i en curs 51 400 489
Treballs realitzats per a l'actiu 3.565 1.051 287
Ingressos accessoris i altres de gestió 215 783 160
Consum de mercaderies 14.922 16.323 15.364
Treballs realitzats per altres empreses 16.887 30.595 16.417
Valor de la producció 136.562 167.003 136.897
Consum de primeres matèries i altres proveïments 28.917 21.426 25.412
Despeses en serveis exteriors 19.763 33.963 22.128
Valor afegit brut a preus de mercat 87.883 111.614 89.358
Impostos sobre la producció i els productes 291 2.335 1.893
Subvencions a l'explotació 646 359 55
Valor afegit brut a cost de factors 88.237 109.638 87.520
Despeses de personal 61.498 63.420 49.205
Excedent brut d'explotació 26.739 46.218 38.315
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 951 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Reparació efectes personals i domèstics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 217.777 287.549 249.708
Variació existències productes acabats i en curs 110 2.756 966
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 1.455 387
Ingressos accessoris i altres de gestió 120 9.087 442
Consum de mercaderies 47.235 78.127 56.096
Treballs realitzats per altres empreses 4.398 20.012 10.650
Valor de la producció 166.373 202.708 184.757
Consum de primeres matèries i altres proveïments 16.093 25.956 37.024
Despeses en serveis exteriors 41.087 47.315 44.798
Valor afegit brut a preus de mercat 109.193 129.438 102.935
Impostos sobre la producció i els productes 965 1.373 831
Subvencions a l'explotació 3 62 30
Valor afegit brut a cost de factors 108.232 128.127 102.134
Despeses de personal 61.609 79.794 72.520
Excedent brut d'explotació 46.623 48.334 29.614
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 952 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Altres activitats de serveis personals Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.326.888 1.187.313 1.395.478
Variació existències productes acabats i en curs 1.683 285 -235
Treballs realitzats per a l'actiu 110 6 7.476
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.150 36.026 23.715
Consum de mercaderies 162.442 136.567 134.758
Treballs realitzats per altres empreses 130.645 53.096 54.494
Valor de la producció 1.058.744 1.033.967 1.237.182
Consum de primeres matèries i altres proveïments 77.048 71.764 107.350
Despeses en serveis exteriors 308.387 315.623 313.075
Valor afegit brut a preus de mercat 673.308 646.580 816.757
Impostos sobre la producció i els productes 7.400 6.168 11.160
Subvencions a l'explotació 19.217 4.367 9.097
Valor afegit brut a cost de factors 685.125 644.779 814.693
Despeses de personal 457.647 472.816 532.880
Excedent brut d'explotació 227.478 171.963 281.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç