Saltar al contingut principal

Índex de taules: Volum de negoci i marge comercial. Per subbranques

Venda vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.570.375 11.238.278 12.605.117
Vendes a l'engròs i al detall 9.207.040 10.756.948 12.217.316
Volum de negoci per altres conceptes 363.335 481.330 387.801
Consum de mercaderies 8.088.321 9.253.717 10.688.598
Compres de mercaderies 8.304.368 9.466.885 11.093.102
Variació d'existències de mercaderies 216.046 213.168 404.504
Marge comercial brut 1.118.719 1.503.231 1.528.717
Marge comercial brut sobre vendes (%) 12,2 14,0 12,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 451 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Manteniment i reparació vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 38.238 49.575 70.100
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Venda recanvis i accessoris vehicles de motor Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.768.443 2.160.149 2.350.754
Vendes a l'engròs i al detall 1.716.401 2.105.751 2.254.076
Volum de negoci per altres conceptes 52.042 54.399 96.679
Consum de mercaderies 1.298.200 1.526.104 1.642.881
Compres de mercaderies 1.296.319 1.548.939 1.650.192
Variació d'existències de mercaderies -1.881 22.835 7.311
Marge comercial brut 418.201 579.647 611.195
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,4 27,5 27,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 453 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Venda i reparació motocicletes i recanvis Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 415.681 649.826 736.851
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 288.085 486.363 559.275
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 454 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 178.390 187.818 191.355
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 4.524 2.131 319
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris maquinària, mobles, articles llar i ferreteria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 211.209 252.272 297.033
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 7.606 8.538 5.983
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris de tèxtils, calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 245.385 241.603 218.430
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 1.926 1.150 3
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4616 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris productes alimentaris i productes diversos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 406.421 666.484 638.086
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 4.939 4.005 6.806
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4617 i 4619 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Intermediaris especialitzats venda altres productes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 410.830 495.104 485.703
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 19.464 21.133 15.131
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.
Comerç engròs cereals, llavors i aliments bestiar Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.445.460 2.599.757 2.455.028
Vendes a l'engròs i al detall 2.439.604 2.591.478 2.437.894
Volum de negoci per altres conceptes 5.857 8.278 17.133
Consum de mercaderies 2.129.657 2.197.445 2.103.467
Compres de mercaderies 2.126.694 2.189.175 2.116.510
Variació d'existències de mercaderies -2.963 -8.269 13.043
Marge comercial brut 309.947 394.034 334.427
Marge comercial brut sobre vendes (%) 12,7 15,2 13,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4621 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs flors, plantes, animals vius, cuirs i pells Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.300.298 1.569.274 1.342.535
Vendes a l'engròs i al detall 1.298.341 1.558.376 1.330.921
Volum de negoci per altres conceptes 1.958 10.898 11.614
Consum de mercaderies 1.102.752 1.307.238 1.143.566
Compres de mercaderies 1.111.204 1.306.149 1.146.372
Variació d'existències de mercaderies 8.453 -1.089 2.806
Marge comercial brut 195.589 251.138 187.355
Marge comercial brut sobre vendes (%) 15,1 16,1 14,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4622 a 4624 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.383.348 5.332.593 4.290.364
Vendes a l'engròs i al detall 4.371.861 5.321.994 4.274.875
Volum de negoci per altres conceptes 11.488 10.598 15.489
Consum de mercaderies 3.287.785 4.103.515 3.261.323
Compres de mercaderies 3.297.724 4.116.469 3.274.382
Variació d'existències de mercaderies 9.940 12.953 13.059
Marge comercial brut 1.084.076 1.218.479 1.013.552
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,8 22,9 23,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4631 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs carn, lactis, ous, olis i greixos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Vendes a l'engròs i al detall 3.186.072 3.596.229 4.306.662
Volum de negoci per altres conceptes 3.712 4.323 7.132
Consum de mercaderies 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Compres de mercaderies 2.580.977 2.873.256 3.521.545
Variació d'existències de mercaderies -3.914 -3.915 2.107
Marge comercial brut 601.180 719.057 787.224
Marge comercial brut sobre vendes (%) 18,9 20,0 18,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs begudes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.975.443 3.162.711 3.453.604
Vendes a l'engròs i al detall 2.968.712 3.147.662 3.452.147
Volum de negoci per altres conceptes 6.731 15.049 1.457
Consum de mercaderies 2.137.464 2.142.447 2.287.112
Compres de mercaderies 2.149.766 2.165.208 2.304.287
Variació d'existències de mercaderies 12.302 22.761 17.174
Marge comercial brut 831.247 1.005.215 1.165.035
Marge comercial brut sobre vendes (%) 28,0 31,9 33,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4634 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tabac, sucre, xocolata, cafè, te i cacau Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.932.971 1.615.042 1.657.778
Vendes a l'engròs i al detall 1.928.870 1.593.035 1.634.567
Volum de negoci per altres conceptes 4.101 22.006 23.211
Consum de mercaderies 1.567.579 1.275.201 1.284.586
Compres de mercaderies 1.583.943 1.266.707 1.290.002
Variació d'existències de mercaderies 16.365 -8.495 5.416
Marge comercial brut 361.292 317.834 349.981
Marge comercial brut sobre vendes (%) 18,7 20,0 21,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4635 a 4637 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs peix, marisc i altres aliments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.094.730 3.359.215 3.911.190
Vendes a l'engròs i al detall 3.091.734 3.332.096 3.905.839
Volum de negoci per altres conceptes 2.995 27.120 5.351
Consum de mercaderies 2.175.023 2.404.272 2.831.935
Compres de mercaderies 2.193.112 2.413.350 2.848.811
Variació d'existències de mercaderies 18.089 9.078 16.876
Marge comercial brut 916.712 927.824 1.073.903
Marge comercial brut sobre vendes (%) 29,7 27,8 27,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4638 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs, no especialitzat, aliments, begudes i tabac Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Vendes a l'engròs i al detall 3.242.980 3.823.935 3.170.712
Volum de negoci per altres conceptes 18 1.412 1.235
Consum de mercaderies 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Compres de mercaderies 2.576.901 3.057.404 2.554.626
Variació d'existències de mercaderies 18.464 14.767 20.957
Marge comercial brut 684.543 781.298 637.042
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,1 20,4 20,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.131.978 1.187.191 1.286.421
Vendes a l'engròs i al detall 1.131.978 1.187.191 1.281.578
Volum de negoci per altres conceptes ~ ~ 4.844
Consum de mercaderies 731.622 731.401 837.162
Compres de mercaderies 722.085 727.515 842.219
Variació d'existències de mercaderies -9.537 -3.886 5.057
Marge comercial brut 400.356 455.790 444.416
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,4 38,4 34,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4641 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs peces de vestir i calçat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Vendes a l'engròs i al detall 3.641.830 3.053.172 4.285.287
Volum de negoci per altres conceptes 4.227 174.933 11.008
Consum de mercaderies 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Compres de mercaderies 2.132.666 1.739.476 2.626.107
Variació d'existències de mercaderies 71.290 -14.760 -1.790
Marge comercial brut 1.580.454 1.298.936 1.657.390
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,4 42,5 38,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrodomèstics, ràdio i televisió Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.035.924 2.289.194 2.412.698
Vendes a l'engròs i al detall 2.031.326 2.288.463 2.382.734
Volum de negoci per altres conceptes 4.597 730 29.964
Consum de mercaderies 1.563.097 1.806.155 1.877.795
Compres de mercaderies 1.566.397 1.823.122 1.903.731
Variació d'existències de mercaderies 3.300 16.966 25.936
Marge comercial brut 468.229 482.308 504.939
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,1 21,1 21,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4643 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs porcellana, cristalleria i neteja Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 663.275 590.824 1.144.201
Vendes a l'engròs i al detall 662.884 590.151 1.139.262
Volum de negoci per altres conceptes 391 673 4.939
Consum de mercaderies 452.272 401.595 763.503
Compres de mercaderies 451.088 400.049 770.231
Variació d'existències de mercaderies -1.184 -1.546 6.728
Marge comercial brut 210.613 188.556 375.760
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,8 32,0 33,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4644 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs perfumeria i cosmètica Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.396.008 1.535.048 1.683.166
Vendes a l'engròs i al detall 1.395.031 1.528.802 1.677.607
Volum de negoci per altres conceptes 977 6.246 5.559
Consum de mercaderies 806.225 907.564 949.715
Compres de mercaderies 809.145 919.248 945.019
Variació d'existències de mercaderies 2.920 11.684 -4.696
Marge comercial brut 588.806 621.237 727.892
Marge comercial brut sobre vendes (%) 42,2 40,6 43,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4645 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes farmacèutics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.759.509 9.311.168 9.924.877
Vendes a l'engròs i al detall 8.721.486 9.282.571 9.898.810
Volum de negoci per altres conceptes 38.023 28.597 26.067
Consum de mercaderies 5.874.830 6.403.775 6.697.261
Compres de mercaderies 5.909.737 6.432.066 6.747.750
Variació d'existències de mercaderies 34.906 28.291 50.489
Marge comercial brut 2.846.655 2.878.796 3.201.549
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,6 31,0 32,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4646 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles, rellotges i altres articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.617.586 4.468.968 4.176.164
Vendes a l'engròs i al detall 3.600.334 4.461.276 4.158.662
Volum de negoci per altres conceptes 17.253 7.692 17.502
Consum de mercaderies 2.364.838 3.060.378 2.762.055
Compres de mercaderies 2.384.374 3.083.191 2.762.547
Variació d'existències de mercaderies 19.535 22.812 492
Marge comercial brut 1.235.495 1.400.898 1.396.607
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,3 31,4 33,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4647 a 4649 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ordinadors, perifèrics i programes Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.349.170 3.183.153 3.518.703
Vendes a l'engròs i al detall 3.269.805 3.135.294 3.462.772
Volum de negoci per altres conceptes 79.365 47.859 55.931
Consum de mercaderies 2.937.328 2.714.132 3.002.334
Compres de mercaderies 2.998.879 2.697.954 3.020.916
Variació d'existències de mercaderies 61.552 -16.178 18.582
Marge comercial brut 332.477 421.162 460.438
Marge comercial brut sobre vendes (%) 10,2 13,4 13,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4651 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs electrònica i telecomunicacions Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.947.059 2.025.580 2.262.417
Vendes a l'engròs i al detall 1.938.256 2.018.192 2.251.905
Volum de negoci per altres conceptes 8.803 7.388 10.512
Consum de mercaderies 1.431.483 1.467.957 1.637.703
Compres de mercaderies 1.440.872 1.476.462 1.622.050
Variació d'existències de mercaderies 9.389 8.504 -15.654
Marge comercial brut 506.774 550.235 614.202
Marge comercial brut sobre vendes (%) 26,1 27,3 27,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4652 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs maquinària i equips agrícoles Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 437.401 581.422 644.162
Vendes a l'engròs i al detall 422.843 572.637 617.966
Volum de negoci per altres conceptes 14.558 8.785 26.196
Consum de mercaderies 317.225 405.716 463.037
Compres de mercaderies 318.249 405.995 473.675
Variació d'existències de mercaderies 1.024 279 10.638
Marge comercial brut 105.618 166.921 154.928
Marge comercial brut sobre vendes (%) 25,0 29,1 25,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4661 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines eina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 827.812 1.012.655 1.199.246
Vendes a l'engròs i al detall 819.551 1.009.726 1.197.148
Volum de negoci per altres conceptes 8.261 2.929 2.098
Consum de mercaderies 572.256 684.955 799.554
Compres de mercaderies 581.235 686.848 812.113
Variació d'existències de mercaderies 8.979 1.893 12.560
Marge comercial brut 247.295 324.770 397.595
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,2 32,2 33,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4662 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 428.641 493.031 462.780
Vendes a l'engròs i al detall 418.932 479.078 456.700
Volum de negoci per altres conceptes 9.709 13.953 6.080
Consum de mercaderies 268.429 324.137 310.766
Compres de mercaderies 272.921 329.012 317.229
Variació d'existències de mercaderies 4.493 4.876 6.463
Marge comercial brut 150.503 154.941 145.934
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,9 32,3 32,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs mobles i altres tipus d'equips d'oficina Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 464.924 514.225 495.695
Vendes a l'engròs i al detall 436.830 506.524 489.089
Volum de negoci per altres conceptes 28.094 7.701 6.607
Consum de mercaderies 286.868 306.064 288.773
Compres de mercaderies 288.217 305.437 289.412
Variació d'existències de mercaderies 1.350 -627 640
Marge comercial brut 149.962 200.460 200.316
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,3 39,6 41,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres tipus maquinària i equips Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 6.240.164 6.298.856 5.994.638
Vendes a l'engròs i al detall 6.144.118 6.227.497 5.948.421
Volum de negoci per altres conceptes 96.046 71.359 46.217
Consum de mercaderies 4.135.582 4.308.224 4.032.504
Compres de mercaderies 4.165.392 4.340.796 4.077.816
Variació d'existències de mercaderies 29.811 32.572 45.312
Marge comercial brut 2.008.537 1.919.273 1.915.917
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,7 30,8 32,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4669 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs combustibles sòlids, líquids i gasosos Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Vendes a l'engròs i al detall 7.056.258 8.642.777 8.345.139
Volum de negoci per altres conceptes 4.027 12.060 4.191
Consum de mercaderies 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Compres de mercaderies 6.375.677 7.911.404 7.575.836
Variació d'existències de mercaderies 21.968 56.747 23.084
Marge comercial brut 702.550 788.120 792.386
Marge comercial brut sobre vendes (%) 10,0 9,1 9,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs metalls i minerals metàl·lics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.972.050 1.802.741 2.020.922
Vendes a l'engròs i al detall 1.971.121 1.790.101 2.020.273
Volum de negoci per altres conceptes 929 12.640 649
Consum de mercaderies 1.626.352 1.405.944 1.608.895
Compres de mercaderies 1.613.532 1.420.496 1.658.233
Variació d'existències de mercaderies -12.820 14.551 49.337
Marge comercial brut 344.769 384.156 411.378
Marge comercial brut sobre vendes (%) 17,5 21,5 20,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4672 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs fusta i materials construcció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Vendes a l'engròs i al detall 2.563.718 2.808.864 2.746.583
Volum de negoci per altres conceptes 12.081 7.912 18.558
Consum de mercaderies 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Compres de mercaderies 1.802.016 2.011.268 1.958.398
Variació d'existències de mercaderies 47.289 20.398 26.399
Marge comercial brut 808.991 817.994 814.584
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,6 29,1 29,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferreteria, lampisteria i calefacció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.952.526 2.655.106 2.590.542
Vendes a l'engròs i al detall 1.951.016 2.654.507 2.584.402
Volum de negoci per altres conceptes 1.511 598 6.141
Consum de mercaderies 1.344.264 1.843.562 1.774.486
Compres de mercaderies 1.358.891 1.878.143 1.808.229
Variació d'existències de mercaderies 14.628 34.582 33.743
Marge comercial brut 606.752 810.946 809.916
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,1 30,5 31,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4674 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs productes químics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.341.720 6.556.836 5.904.116
Vendes a l'engròs i al detall 5.336.554 6.530.256 5.885.743
Volum de negoci per altres conceptes 5.165 26.580 18.373
Consum de mercaderies 4.121.753 5.062.433 4.498.119
Compres de mercaderies 4.148.377 5.100.957 4.533.553
Variació d'existències de mercaderies 26.624 38.524 35.434
Marge comercial brut 1.214.802 1.467.823 1.387.623
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,8 22,5 23,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4675 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs altres productes semielaborats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 850.178 1.004.447 1.046.847
Vendes a l'engròs i al detall 843.271 1.000.200 1.045.038
Volum de negoci per altres conceptes 6.906 4.247 1.809
Consum de mercaderies 668.038 742.894 743.873
Compres de mercaderies 678.905 758.429 746.661
Variació d'existències de mercaderies 10.867 15.535 2.788
Marge comercial brut 175.233 257.307 301.165
Marge comercial brut sobre vendes (%) 20,8 25,7 28,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4676 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç engròs ferralla i productes rebuig Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.529.953 1.412.659 1.577.743
Vendes a l'engròs i al detall 1.529.953 1.409.337 1.574.366
Volum de negoci per altres conceptes ~ 3.322 3.377
Consum de mercaderies 1.182.702 1.064.302 1.180.221
Compres de mercaderies 1.176.154 1.066.305 1.164.695
Variació d'existències de mercaderies -6.549 2.004 -15.526
Marge comercial brut 347.250 345.036 394.145
Marge comercial brut sobre vendes (%) 22,7 24,5 25,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4677 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç engròs no especialitzat Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 193.452 314.396 357.416
Vendes a l'engròs i al detall 192.433 311.381 349.279
Volum de negoci per altres conceptes 1.019 3.015 8.137
Consum de mercaderies 108.853 225.368 250.175
Compres de mercaderies 110.602 225.383 258.992
Variació d'existències de mercaderies 1.748 15 8.817
Marge comercial brut 83.579 86.013 99.104
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,4 27,6 28,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 469 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall aliments i begudes establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Vendes a l'engròs i al detall 11.833.914 12.673.061 12.963.155
Volum de negoci per altres conceptes 1.434 3.760 990
Consum de mercaderies 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Compres de mercaderies 9.052.408 9.789.756 9.997.480
Variació d'existències de mercaderies 32.522 39.694 18.760
Marge comercial brut 2.814.028 2.922.999 2.984.435
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,8 23,1 23,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Altres tipus comerç detall establiments no especialitzats Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.462.510 1.576.874 1.708.156
Vendes a l'engròs i al detall 1.458.845 1.576.874 1.700.098
Volum de negoci per altres conceptes 3.665 ~ 8.058
Consum de mercaderies 969.829 1.063.079 1.138.485
Compres de mercaderies 987.543 1.079.116 1.137.660
Variació d'existències de mercaderies 17.714 16.036 -825
Marge comercial brut 489.017 513.795 561.613
Marge comercial brut sobre vendes (%) 33,5 32,6 33,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4719 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall fruites i hortalisses Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 640.826 767.052 647.432
Vendes a l'engròs i al detall 639.929 766.776 647.432
Volum de negoci per altres conceptes 897 276 ~
Consum de mercaderies 434.230 542.034 446.078
Compres de mercaderies 434.471 542.194 446.058
Variació d'existències de mercaderies 241 160 -21
Marge comercial brut 205.698 224.741 201.354
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,1 29,3 31,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4721 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carn i productes carnis Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.006.367 881.562 1.079.266
Vendes a l'engròs i al detall 1.006.345 880.288 1.077.931
Volum de negoci per altres conceptes 23 1.273 1.335
Consum de mercaderies 613.602 542.945 694.045
Compres de mercaderies 619.726 544.415 695.178
Variació d'existències de mercaderies 6.124 1.470 1.133
Marge comercial brut 392.742 337.343 383.886
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,0 38,3 35,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peix i marisc Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 404.252 334.289 352.588
Vendes a l'engròs i al detall 404.209 334.289 352.588
Volum de negoci per altres conceptes 43 ~ ~
Consum de mercaderies 296.309 253.664 264.234
Compres de mercaderies 296.449 253.935 264.735
Variació d'existències de mercaderies 140 271 501
Marge comercial brut 107.900 80.625 88.354
Marge comercial brut sobre vendes (%) 26,7 24,1 25,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4723 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall pa, fleca, confiteria i pastisseria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 837.420 863.590 855.093
Vendes a l'engròs i al detall 832.502 862.589 855.004
Volum de negoci per altres conceptes 4.918 1.002 89
Consum de mercaderies 293.120 316.163 365.201
Compres de mercaderies 291.936 318.828 363.931
Variació d'existències de mercaderies -1.184 2.665 -1.270
Marge comercial brut 539.382 546.426 489.803
Marge comercial brut sobre vendes (%) 64,8 63,3 57,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall begudes i productes de tabac Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Vendes a l'engròs i al detall 1.616.171 1.237.160 1.777.304
Volum de negoci per altres conceptes 1.255 891 3.919
Consum de mercaderies 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Compres de mercaderies 1.460.555 1.100.084 1.566.840
Variació d'existències de mercaderies -1.485 -926 -1.338
Marge comercial brut 154.131 136.150 209.126
Marge comercial brut sobre vendes (%) 9,5 11,0 11,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres productes alimentaris Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 479.001 449.579 516.003
Vendes a l'engròs i al detall 475.900 448.380 516.003
Volum de negoci per altres conceptes 3.102 1.199 ~
Consum de mercaderies 306.023 296.440 345.798
Compres de mercaderies 308.156 300.921 340.779
Variació d'existències de mercaderies 2.133 4.481 -5.019
Marge comercial brut 169.877 151.940 170.205
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,7 33,9 33,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall carburants per a l'automoció Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.338.460 2.428.818 2.352.079
Vendes a l'engròs i al detall 2.316.265 2.410.028 2.328.680
Volum de negoci per altres conceptes 22.194 18.791 23.399
Consum de mercaderies 1.991.817 2.042.829 1.974.212
Compres de mercaderies 1.994.922 2.044.584 1.974.324
Variació d'existències de mercaderies 3.105 1.755 112
Marge comercial brut 324.448 367.199 354.468
Marge comercial brut sobre vendes (%) 14,0 15,2 15,2
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 473 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall ordinadors, jocs, plantes i altres articles nous Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.147.761 4.568.352 4.362.192
Vendes a l'engròs i al detall 4.133.043 4.546.910 4.330.140
Volum de negoci per altres conceptes 14.718 21.442 32.052
Consum de mercaderies 2.501.711 2.885.583 2.662.076
Compres de mercaderies 2.511.484 2.910.809 2.687.849
Variació d'existències de mercaderies 9.773 25.227 25.773
Marge comercial brut 1.631.332 1.661.327 1.668.063
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,5 36,5 38,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4741, 4742, 4764, 4765 i 4776 a 4778 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall equips àudio i vídeo i electrodomèstics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 634.135 783.020 744.598
Vendes a l'engròs i al detall 628.080 781.712 739.650
Volum de negoci per altres conceptes 6.055 1.308 4.948
Consum de mercaderies 472.849 577.943 547.274
Compres de mercaderies 478.931 571.115 555.123
Variació d'existències de mercaderies 6.082 -6.828 7.850
Marge comercial brut 155.232 203.769 192.376
Marge comercial brut sobre vendes (%) 24,7 26,1 26,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4743, 4754 i 4763 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall tèxtils Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 253.547 262.505 250.645
Vendes a l'engròs i al detall 253.547 262.251 250.645
Volum de negoci per altres conceptes ~ 254 ~
Consum de mercaderies 130.617 143.173 130.044
Compres de mercaderies 137.430 142.293 129.623
Variació d'existències de mercaderies 6.814 -880 -422
Marge comercial brut 122.930 119.078 120.601
Marge comercial brut sobre vendes (%) 48,5 45,4 48,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall ferreteria, pintures i vidre Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.101.482 1.166.444 1.153.113
Vendes a l'engròs i al detall 1.101.482 1.160.512 1.153.113
Volum de negoci per altres conceptes ~ 5.932 ~
Consum de mercaderies 696.594 726.389 719.217
Compres de mercaderies 711.304 740.641 730.474
Variació d'existències de mercaderies 14.710 14.252 11.257
Marge comercial brut 404.888 434.123 433.896
Marge comercial brut sobre vendes (%) 36,8 37,4 37,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4752 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall catifes, mobles i articles d'ús domèstic Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Vendes a l'engròs i al detall 1.263.529 1.309.912 1.379.597
Volum de negoci per altres conceptes 3.605 7.699 14.514
Consum de mercaderies 760.197 804.230 805.634
Compres de mercaderies 772.975 819.251 807.135
Variació d'existències de mercaderies 12.779 15.021 1.500
Marge comercial brut 503.333 505.682 573.962
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,8 38,6 41,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall llibres, periòdics i articles papereria Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 562.332 537.878 460.571
Vendes a l'engròs i al detall 561.693 535.835 459.553
Volum de negoci per altres conceptes 639 2.043 1.018
Consum de mercaderies 392.525 360.533 296.639
Compres de mercaderies 389.267 362.828 298.224
Variació d'existències de mercaderies -3.258 2.295 1.585
Marge comercial brut 169.168 175.302 162.914
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,1 32,7 35,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4761 i 4762 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall peces de vestir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.859.973 3.383.177 3.521.161
Vendes a l'engròs i al detall 3.852.548 3.382.769 3.520.714
Volum de negoci per altres conceptes 7.426 408 447
Consum de mercaderies 2.174.009 1.891.338 1.977.454
Compres de mercaderies 2.190.728 1.926.248 1.992.821
Variació d'existències de mercaderies 16.719 34.909 15.367
Marge comercial brut 1.678.539 1.491.431 1.543.260
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,6 44,1 43,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4771 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall calçat i articles cuir Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 749.439 756.724 815.532
Vendes a l'engròs i al detall 749.414 741.171 815.512
Volum de negoci per altres conceptes 25 15.553 20
Consum de mercaderies 419.038 426.734 451.544
Compres de mercaderies 417.319 428.208 461.674
Variació d'existències de mercaderies -1.719 1.474 10.130
Marge comercial brut 330.375 314.437 363.968
Marge comercial brut sobre vendes (%) 44,1 42,4 44,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall productes farmacèutics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.272.599 2.503.535 2.454.719
Vendes a l'engròs i al detall 2.272.599 2.502.670 2.454.234
Volum de negoci per altres conceptes ~ 865 485
Consum de mercaderies 1.588.619 1.683.549 1.704.437
Compres de mercaderies 1.588.445 1.682.480 1.700.234
Variació d'existències de mercaderies -174 -1.069 -4.203
Marge comercial brut 683.980 819.121 749.797
Marge comercial brut sobre vendes (%) 30,1 32,7 30,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4773 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall articles mèdics i de segona mà Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 284.347 254.893 270.022
Vendes a l'engròs i al detall 284.347 254.172 269.984
Volum de negoci per altres conceptes ~ 721 39
Consum de mercaderies 152.552 138.468 144.601
Compres de mercaderies 152.395 139.236 148.196
Variació d'existències de mercaderies -156 768 3.595
Marge comercial brut 131.795 115.704 125.382
Marge comercial brut sobre vendes (%) 46,4 45,5 46,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4774 i 4779 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall productes cosmètics i higiènics Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 530.273 547.965 618.489
Vendes a l'engròs i al detall 530.002 547.965 617.708
Volum de negoci per altres conceptes 272 ~ 781
Consum de mercaderies 341.326 353.366 393.500
Compres de mercaderies 342.204 366.108 402.406
Variació d'existències de mercaderies 878 12.741 8.906
Marge comercial brut 188.676 194.599 224.208
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,6 35,5 36,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall en parades i mercats ambulants Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 247.719 338.440 303.932
Vendes a l'engròs i al detall 247.719 338.396 303.775
Volum de negoci per altres conceptes ~ 43 157
Consum de mercaderies 134.358 206.773 189.201
Compres de mercaderies 134.370 206.234 189.585
Variació d'existències de mercaderies 12 -539 384
Marge comercial brut 113.361 131.624 114.575
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,8 38,9 37,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Comerç detall per correspondència i per Internet Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 756.601 1.122.002 1.154.704
Vendes a l'engròs i al detall 756.131 1.121.107 1.153.911
Volum de negoci per altres conceptes 471 895 793
Consum de mercaderies 550.870 776.868 772.326
Compres de mercaderies 564.180 792.172 793.775
Variació d'existències de mercaderies 13.310 15.304 21.449
Marge comercial brut 205.261 344.239 381.585
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,1 30,7 33,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Comerç detall altres tipus fora d'establiments Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 525.481 601.335 707.831
Vendes a l'engròs i al detall 520.400 592.167 705.585
Volum de negoci per altres conceptes 5.081 9.168 2.246
Consum de mercaderies 296.391 318.332 394.367
Compres de mercaderies 296.276 320.142 396.461
Variació d'existències de mercaderies -116 1.809 2.094
Marge comercial brut 224.008 273.835 311.218
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,0 46,2 44,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4799 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Taules

Taules específiques de comerç