Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   57.823   1,13,0
Valor afegit brut   53.119   1,12,9
     Agricultura   453   -0,41,4
     Indústria   11.137   1,32,9
     Construcció   2.560   1,86,5
     Serveis   38.969   1,02,7
          Comerç, transport i hostaleria   13.642   1,42,8
          Act. immobiliàries, professionals i altres   17.733   0,72,3
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   7.594   1,03,7
Impostos nets sobre productes   4.705   1,03,6

Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   287.262   0,93,1
Valor afegit brut (1)   260.422   0,72,9
     Agricultura   6.705   -2,64,1
     Indústria   46.709   0,82,6
     Construcció   14.769   1,54,8
     Serveis   192.239   0,82,8
          Comerç, transport i hostaleria   61.181   0,93,3
          Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   82.906   0,82,9
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   48.152   0,71,8
Impostos nets sobre productes   26.840   2,14,5

Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

En aquest moment està disponible el PIB. Oferta. Avanç del III trimestre del 2017.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 3% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2017, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de l'oferta, mostren taxes de variació interanuals positives l'agricultura (1,4%), la indústria (2,9%), la construcció (6,5%) i els serveis (2,7%). Els impostos nets sobre els productes pugen un 3,6% interanual.

En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 1,1% a Catalunya.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 14 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Comptabilitat trimestral (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Indicadors anuals. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Nota de Conjuntura Econòmica. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T

Sou aquí: