Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   85,6   6,83,1
Energia   116,7   4,22,7
Productes industrials   80,8   7,43,2
     béns de consum   85,3   4,01,7
          consum durador   44,5   41,426,3
          consum no durador   88,5   2,90,7
     béns d'equipament   69,6   15,32,2
          estr.metàl·liques i material transport   50,3   13,6-0,1
          maquinària i altres   94,8   16,44,7
     béns intermedis   82,3   7,95,4
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   93,2   5,56,5
          altres béns intermedis   76,6   9,44,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   82,1   2,22,0
Energia   102,9   0,21,1
Productes industrials   86,0   1,71,8
     béns de consum   88,1   1,50,8
          consum durador   49,6   1,27,2
          consum no durador   92,6   1,60,3
     béns d'equipament   63,5   2,00,9
     béns intermedis   76,9   4,64,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta un augment a Catalunya d'un 6,8% a l'agost del 2017. Per grans sectors industrials, pugen tant l'energia (4,2%) com els productes industrials (7,4%). Dins d'aquests productes els béns de consum, els béns d'equipament i els béns intermedis mostren increments del 4%, 15,3% i 7,9% respectivament. A Espanya, l'IPI augmenta un 2,2% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 6 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: