Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Desembre del 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   96,4   5,43,9
Energia   112,0   16,53,7
Productes industrials   94,0   3,63,9
     béns de consum   85,7   -1,22,1
          consum durador   56,8   9,224,0
          consum no durador   88,0   -1,71,2
     béns d'equipament   112,5   11,14,5
          estr.metàl·liques i material transport   90,7   14,62,4
          maquinària i altres   141,3   8,36,8
     béns intermedis   92,5   3,85,6
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   93,7   4,76,2
          altres béns intermedis   91,9   3,35,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre del 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   90,3   2,92,6
Energia   99,8   9,21,6
Productes industrials   92,1   4,12,4
     béns de consum   84,8   -3,00,7
          consum durador   63,7   -0,45,5
          consum no durador   87,3   -3,20,3
     béns d'equipament   96,6   4,72,5
     béns intermedis   85,5   2,75,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta un augment a Catalunya d'un 5,4% al desembre del 2017. Per grans sectors industrials, pugen l'energia (16,5%) i els productes industrials (3,6%). Dins d'aquests productes mostren increments tant els béns d'equipament (11,1%) com els intermedis (3,8%).En canvi, decreixen els béns de consum (-1,2%). A Espanya, l'IPI augmenta un 2,9% amb relació a un any enrere. Si es considera el conjunt de l'any 2017, l'IPI creix un 3,9% a Catalunya i un 2,6% a Espanya respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre del 2017): 8 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: