Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   2.427,2   -11,6   -0,55,2
Turisme domèstic   871,9   -38,5   -4,20,9
     de Catalunya   536,6   -15,5   -2,8-0,3
     de la resta d'Espanya   335,3   -23,0   -6,42,6
Turisme estranger   1.555,3   26,9   1,88,0
Grau d'ocupació per habitacions (%)   84,1   -0,2   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   12.301,2   113,7   0,93,6
Turisme domèstic   5.932,4   -61,1   -1,00,9
Turisme estranger   6.368,8   174,8   2,86,3
Grau d'ocupació per habitacions (%)   79,0   0,3   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 2.427,2 milers a l'agost del 2017, xifra que suposa un decrement del 0,5% respecte al mateix mes del 2016. El turisme domèstic baixa un 4,2% i l'estranger creix un 1,8% respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, mostren decrements tant el procedent de Catalunya (-2,8%) com el procedent de la resta d'Espanya (-6,4%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 12.301,2 milers, un 0,9% més que un any enrere. En termes acumulats, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers creix tant a Catalunya (5,2%) com a Espanya (3,6%) respecte als vuit primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: