Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupacióM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   1.654,3   -76,7   -4,44,1
Turisme domèstic   591,2   -36,9   -5,90,3
     de Catalunya   360,6   -14,9   -4,0-0,2
     de la resta d'Espanya   230,7   -22,0   -8,71,0
Turisme estranger   1.063,1   -39,8   -3,66,5
Grau d'ocupació per habitacions (%)   67,3   -2,3   ....
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total viatgers (milers)   9.461,8   186,9   2,03,5
Turisme domèstic   4.296,7   -61,9   -1,40,7
Turisme estranger   5.165,1   248,8   5,16,2
Grau d'ocupació per habitacions (%)   68,1   0,4   ....
Unitats: Milers.

Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 1.654,3 milers a l'octubre del 2017, xifra que suposa un decrement del 4,4% respecte al mateix mes del 2016. Baixen tant el turisme domèstic (-5,9%) com el turisme estranger (-3,6%) respecte a un any enrere. Dins del turisme domèstic, mostra decrements tant el procedent de Catalunya (-4%) com el procedent de la resta d'Espanya (-8,7%). A Espanya, el nombre de viatgers ha estat de 9.461,8 milers, un 2% més que un any enrere. En termes acumulats, el nombre de viatgers registrats en els establiments hotelers creix tant a Catalunya (4,1%) com a Espanya (3,5%) respecte als deu primers mesos del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 24 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i pernoctacions. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: