Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   8.944,8   -49,4   -0,54,6
Turisme domèstic   2.587,4   -151,7   -5,5-0,3
     Andalusia   90,1   6,6   8,01,2
     Aragó   122,9   -1,0   -0,87,3
     Balears   17,9   -2,7   -13,0-4,0
     Catalunya   1.524,0   -64,0   -4,0-0,7
     Comunitat Valenciana   114,3   -12,9   -10,12,5
     Madrid   224,8   -15,7   -6,57,2
     País Basc   184,8   -51,5   -21,8-13,2
     resta CCAA Nord (1)   220,9   -11,8   -5,1-1,1
     resta CCAA Sud (2)   87,7   1,2   1,40,4
Turisme estranger   6.357,4   102,4   1,66,7
     Alemanya   548,8   -57,2   -9,4-2,4
     Bèlgica   225,5   -23,3   -9,4-0,7
     França   1.268,7   -107,8   -7,8-0,2
     Irlanda   110,3   -3,8   -3,38,5
     Itàlia   346,8   -22,5   -6,15,1
     Països Baixos   339,4   9,9   3,09,1
     Països nòrdics (3)   159,0   -3,1   -1,92,8
     Portugal   99,6   18,6   23,019,2
     Regne Unit   1.024,5   -16,8   -1,61,5
     Resta UE (4)   431,6   63,5   17,37,4
     Rússia   586,4   150,8   34,631,6
     Suïssa   82,3   -13,7   -14,31,3
     Resta d'Europa   166,6   12,6   8,27,4
     Japó   42,3   9,5   29,017,1
     Estats Units   223,5   -0,1   0,016,3
     Resta d'Amèrica   230,6   48,4   26,630,2
     Resta del món   471,4   37,2   8,68,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

(1) Resta Comunitats Autònomes (Nord): Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, La Rioja i Navarra.

(2) Resta Comunitats Autònomes (Sud): Canàries, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia i Ceuta i Melilla.

(3) Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.

(4) Resta UE: les dades a partir de juliol del 2013 inclouen Croàcia.

 

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.


Comentari

El nombre de pernoctacions en els establiments hotelers de Catalunya ha estat de 8.944,8 milers a l'agost del 2017, un 0,5% menys que a l'agost de l'any anterior. Les pernoctacions del turisme domèstic mostra un decrement del 5,5% mentre que les de l'estranger augmenten un 1,6% respecte a un any enrere. Per procedència, dins del turisme domèstic, cal destacar que Catalunya, com a comunitat majoritària en termes absoluts, disminueix un 4% interanual, seguida de Madrid que baixa un 6,5%. Pel que fa al turisme estranger, d'entre els països majoritaris en termes absoluts, Regne Unit registra un decrement interanual de l'1,6% i França del 7,8%.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: