Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Agost 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   8.944,8   -49,4   -0,54,6
Per marques turístiques    
     Barcelona   2.126,0   -60,4   -2,84,2
     Costa Brava   2.266,3   -132,5   -5,5-1,9
     Costa Daurada   2.130,5   46,3   2,28,3
     Costa Barcelona (*)   1.800,4   104,5   6,29,6
     Paisatges Barcelona (*)   34,6   -13,3   -27,715,3
     Pirineus   280,2   13,4   5,09,2
     Terres de Lleida   43,0   0,8   2,07,6
     Terres de l'Ebre   160,7   -8,5   -5,0-2,0
     Val d'Aran   103,0   0,2   0,2-4,6
Per categories:    
     Cinc estrelles d'or   340,2   9,9   3,03,9
     Quatre estrelles d'or   3.764,7   43,7   1,25,0
     Tres estrelles d'or   3.419,8   -54,5   -1,63,6
     Dues estrelles d'or   608,4   -18,5   -3,04,4
     Una estrella d'or   324,2   -10,5   -3,13,8
     Dues i tres estrelles d'argent   279,6   -34,5   -11,0-3,4
     Una estrella d'argent   208,0   14,9   7,728,1
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 8.944,8 milers a l'agost del 2017, xifra que suposa un decrement interanual del 0,5%. Per marques turístiques, Costa Brava, com a primera marca en termes absoluts, disminueix un 5,5%, seguida de Costa Daurada que augmenta un 2,2%. Pel que fa a les categories, les dues que apleguen la majoria de pernoctacions registren un increment pel cas dels establiments de quatre estrelles d'or (1,2%) i un decrement pels establiment de tres estrelles d'or en (1,6%).

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 26 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: