Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categoriesM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total pernoctacions   4.559,0   -126,2   -2,73,7
Per marques turístiques    
     Barcelona   1.742,9   -131,4   -7,02,3
     Costa Brava   875,6   -85,2   -8,9-2,1
     Costa Daurada   764,5   64,4   9,28,3
     Costa Barcelona (*)   929,5   43,5   4,98,9
     Paisatges Barcelona (*)   44,6   -3,6   -7,412,0
     Pirineus   89,9   -4,9   -5,18,2
     Terres de Lleida   37,5   -0,6   -1,66,7
     Terres de l'Ebre   51,7   -8,6   -14,3-2,7
     Val d'Aran   22,9   0,2   1,0-3,7
Per categories:    
     Cinc estrelles d'or   211,2   -25,2   -10,62,5
     Quatre estrelles d'or   2.267,8   12,7   0,64,4
     Tres estrelles d'or   1.437,5   -58,6   -3,93,1
     Dues estrelles d'or   265,5   -33,3   -11,13,2
     Una estrella d'or   138,4   -9,6   -6,51,5
     Dues i tres estrelles d'argent   135,1   -20,6   -13,2-4,6
     Una estrella d'argent   103,5   8,2   8,623,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.

Nota: Dades definitives des del gener de 2011 fins al desembre de 2016.

(*) Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.


Comentari

El nombre de pernoctacions registrades en establiments hotelers de Catalunya ha estat de 4.559 milers a l'octubre del 2017, xifra que suposa un decrement interanual del 2,7%. Per marques turístiques, Barcelona, com a primera marca en termes absoluts, disminueix un 7%, seguida de Costa Barcelona que augmenta un 4,9%. Pel que fa a les categories, les dues que apleguen la majoria de pernoctacions registren un increment del 0,6% en el cas dels establiments de quatre estrelles d'or i un decrement del 3,9% en el dels establiments de tres estrelles d'or.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 24 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories. Indicadors anuals. Idescat.
 Oferta i ocupació turística. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Turisme dels residents de Catalunya. Viatges i excursions T
 Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions T
 Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: