Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Agost 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   82,8   -15,6   -1,80,1
     alimentació   88,3   -4,1   -2,1-1,0
     resta de productes   79,0   -22,6   -1,50,9
Preus constants    
Índex general   76,2   -15,4   -3,5-2,0
     alimentació   76,8   -4,0   -3,0-2,3
     resta de productes   75,8   -22,4   -2,9-1,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Agost 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   96,2   -10,5   4,13,5
     alimentació   97,9   -2,3   2,01,4
     resta de productes   95,2   -13,9   5,14,4
Preus constants    
Índex general   90,7   -10,4   2,61,6
     alimentació   86,5   -2,2   1,70,4
     resta de productes   93,9   -13,8   3,82,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 1,8% interanual a l'agost del 2017. Mostren decrements les vendes d'alimentació (-2,1%) i les de la resta de productes (-1,5%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, baixa un 3,5% interanual. Disminueixen tant les vendes d'alimentació (-3%) com les de la resta de productes (-2,9%), respecte a l'agost del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies augmenten un 4,1% a preus corrents, i un 2,6% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. Si es consideren els primers vuit mesos de l'any 2017, l'IVGS de Catalunya creix un 0,1% a preus corrents i baixa un 2% a preus constants amb relació al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2017): 4 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: