Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)M RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   86,6   18,6   1,4-0,6
     alimentació   86,4   4,8   0,1-1,0
     resta de productes   86,7   30,2   2,3-0,2
Preus constants    
Índex general   76,9   17,7   0,0-2,5
     alimentació   74,5   5,1   -2,3-2,6
     resta de productes   78,3   27,9   1,6-2,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                        Variació interanual
                Variació
        Índex        mensual %        % mes        % acumulat
Preus corrents    
Índex general   101,0   15,2   4,83,2
     alimentació   96,6   4,2   2,71,5
     resta de productes   102,8   20,7   5,73,9
Preus constants    
Índex general   91,6   14,3   3,51,4
     alimentació   84,4   4,4   0,50,2
     resta de productes   95,2   18,6   5,12,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha augmentat un 1,4% interanual al novembre del 2017. Mostren increments tant les vendes d'alimentació (0,1%) com les de la resta de productes (2,3%). L'IVGS a preus constants, és a dir, amb l'eliminació de l'efecte dels preus, no mostra variacions. Baixen les vendes d'alimentació un 2,3% i pugen les de la resta de productes un 1,6%, respecte al novembre del 2016. A Espanya, les vendes en grans superfícies mostren un increment del 4,8% a preus corrents, i del 3,5% a preus constants, si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. Si es consideren els primers onze mesos de l'any 2017, l'IVGS de Catalunya baixa un 0,6% a preus corrents i un 2,5% a preus constants amb relació al mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents. Indicadors anuals. Idescat.
 Vendes. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: