Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
        Valor        % variació interanual
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Total   1.698.511   1.476.882   3.175.393   4,5   5,04,7
Menys de 30 anys   257.431   238.271   495.702   9,7   9,49,6
De 30 a 44 anys   706.377   615.723   1.322.100   1,2   1,81,5
De 45 a 54 anys   454.773   388.871   843.644   5,8   6,26,0
De 55 anys i més   279.930   234.017   513.947   6,6   7,36,9
Unitats: Afiliats.

Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.

Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del trimestre.


Comentari

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 30 de setembre del 2017 ha estat de 3.175.393 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 4,7%. Per sexe, els afiliats augmenten un 5% en el cas de les dones i un 4,5% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de menors de 30 anys (9,6%).

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 1 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Dades detallades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: