Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   107,7   0,3   2,51,4
Indústries extractives   91,1   0,0   0,20,0
Indústries manufactureres   107,8   0,1   2,21,7
     indústries de productes alimentaris   112,0   -0,4   0,40,1
     fabricació de begudes   113,3   -0,1   3,72,6
     indústries tèxtils   105,8   0,0   0,60,6
     confecció de peces de vestir   103,3   0,2   0,70,7
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,6   0,3   0,80,5
     indústries del paper   105,4   -0,3   2,42,4
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   123,0   1,0   1,1-0,9
     indústries químiques   109,5   0,2   3,13,8
     fabricació de productes farmacèutics   100,8   0,0   0,91,1
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   107,0   -0,1   1,00,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   105,3   -0,1   1,30,5
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   112,9   -0,7   7,57,1
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   102,9   0,3   1,61,5
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   103,9   0,0   0,80,8
     fabricació de materials i equips elèctrics   118,2   0,4   1,81,1
     fabricació de maquinària i equips ncaa   106,5   -0,1   0,50,5
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,0   0,1   1,41,5
     fabricació d'altres materials de transport   102,9   0,0   -0,9-0,9
     fabricació de mobles   105,7   -0,2   1,21,3
     indústries manufactureres diverses   100,6   0,5   0,80,3
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   100,1   -0,7   0,10,6
Energia elèctrica i gas   110,3   1,6   4,0-0,1
Subministrament d'aigua (1)   128,6   0,0   0,0-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general (IPRI)   110,2   0,5   3,11,5
Indústries extractives   101,3   0,2   1,10,8
Indústries manufactureres   108,3   0,4   3,42,1
     indústries de productes alimentaris   114,2   -0,2   1,61,1
     fabricació de begudes   111,6   -0,1   1,51,4
     indústries tèxtils   106,0   0,0   0,40,4
     confecció de peces de vestir   100,9   0,0   0,61,1
     ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria   107,2   0,0   0,70,7
     indústries del paper   109,3   0,0   4,64,4
     arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats   109,9   1,2   1,0-0,1
     indústries químiques   111,6   0,3   3,13,4
     fabricació de productes farmacèutics   102,5   0,0   1,21,4
     fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques   108,5   -0,1   1,01,0
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   102,6   0,1   0,70,4
     metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges   113,4   -0,4   11,610,1
     fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips   104,0   0,1   2,21,9
     fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics   86,8   -0,1   -0,20,0
     fabricació de materials i equips elèctrics   106,2   0,2   1,81,6
     fabricació de maquinària i equips ncaa   104,7   0,0   0,40,4
     fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs   101,3   0,2   0,30,3
     fabricació d'altres materials de transport   114,8   -0,1   1,21,5
     fabricació de mobles   106,1   0,0   0,80,7
     indústries manufactureres diverses   105,4   0,2   0,40,3
     reparació i instal·lació de maquinària i equips   101,5   0,1   1,41,4
Energia elèctrica i gas   119,9   1,3   2,2-1,1
Subministrament d'aigua (1)   116,6   0,1   0,0-0,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) al mes de novembre del 2017 augmenta un 0,3% respecte al mes anterior i un 2,5% respecte a un any enrere. Per seccions de la CCAE-09, i en termes interanuals, pugen l'energia elèctrica i gas un 4%, les indústries manufactureres un 2,2% i les indústries extractives un 0,2% mentre que es manté igual el subministrament d'aigua. Dintre de les indústries manufactureres, cal destacar l'increment del 7,5% de metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges, mentre que només disminueix la fabricació d'altres materials de transport (-0,9%). L'IPRI a Espanya puja un 0,5% respecte a l'octubre del 2017 i puja un 3,1% respecte a l'octubre de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 22 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions (CCAE-09). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: