Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productesM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Importacions de productes industrials   19.215,1   1.086,3   6,06,4
Nivell tecnològic alt   2.585,1   63,1   2,56,1
     productes farmacèutics   1.103,5   0,3   0,02,7
     productes informàtics, electrònics i òptics   1.474,0   69,9   5,09,3
     altres   7,6   -7,1   -48,47,1
Nivell tecnològic mitjà alt   9.317,4   770,1   9,05,8
     productes químics   2.920,9   354,3   13,88,8
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   5.952,6   355,9   6,43,9
     altres   443,9   59,9   15,69,9
Nivell tecnològic mitjà baix   2.544,0   203,0   8,712,0
     cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   1.525,7   173,4   12,814,7
     productes metàl·lics   467,4   32,6   7,58,0
     altres   550,9   -3,1   -0,68,7
Nivell tecnològic baix   4.768,6   50,1   1,14,9
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   4.138,0   10,8   0,34,3
     altres   630,7   39,4   6,79,8
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Importacions de productes industrials   63.758,3   3.491,1   5,86,7
Nivell tecnològic alt   10.963,1   149,3   1,47,8
     productes farmacèutics   3.472,1   -67,6   -1,9-0,7
     productes informàtics, electrònics i òptics   5.901,9   335,1   6,06,4
     altres   1.589,0   -118,3   -6,935,8
Nivell tecnològic mitjà alt   27.474,3   2.175,3   8,65,4
     productes químics   6.695,8   835,2   14,38,6
     materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles   19.358,2   1.276,5   7,14,3
     altres   1.420,3   63,7   4,76,6
Nivell tecnològic mitjà baix   9.788,4   492,8   5,38,4
     cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia   6.022,8   529,3   9,614,5
     productes metàl·lics   1.628,2   85,7   5,68,1
     altres   2.137,4   -122,3   -5,4-5,4
Nivell tecnològic baix   15.532,5   673,8   4,57,3
     productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper   13.813,2   588,9   4,57,4
     altres   1.719,4   84,8   5,26,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 19.215,1 milions d'euros al quart trimestre del 2017, quantitat que suposa un creixement interanual del 6%. Segons el seu contingut tecnològic, s'observen increments interanuals en tots els nivells: alt (2,5%), mitjà alt (9%), mitjà baix (8,7%) i en el baix (1,1%). Per productes, es destaca l'increment de les importacions de productes químics (13,8%). Pel que fa a Espanya, les compres de productes industrials a l'exterior s'incrementen un 5,8%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 5 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: