Producte interior brut (Base 2010). DemandaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
PIB   208.018   215.641   223.629   2,3   3,53,5
Demanda interna   181.616   189.911   196.616   2,0   4,03,2
     Consum de les llars   114.235   118.176   121.449   1,9   3,32,7
     Consum de les adm. públiques (1)   32.069   34.032   34.998   -0,5   4,72,7
     Formació bruta de capital (2)   35.311   37.703   40.169   4,6   5,65,2
          FBCF (béns d'equipament i altres actius)   22.150   23.721   24.940   6,1   5,94,5
          FBCF (construcció)   12.848   13.508   14.443   -0,8   3,94,6
Saldo amb l'exterior (3) (4)   26.402   25.730   27.012   0,6   0,00,6
     Saldo amb l'estranger (4)   11.035   12.650   12.901   -0,7   0,9-0,3
          Exportacions totals amb l'estranger   77.583   81.910   84.668   4,5   5,54,1
               Exportacions de béns i serveis   66.933   71.181   73.532   4,7   6,24,2
               Consum dels estrangers en el territori   10.650   10.729   11.136   2,7   1,13,7
          Importacions totals amb l'estranger   66.549   69.261   71.767   7,8   3,75,8
               Importacions de béns i serveis   64.160   66.720   68.813   8,0   3,75,3
               Consum dels residents a l'estranger   2.388   2.540   2.954   2,5   2,917,2

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2016
        Valor en preus corrents (M€)        Variació en volum (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
PIB   1.037.025   1.075.639   1.113.851   1,4   3,23,2
Demanda interna (5)   1.011.954   1.049.293   1.081.437   1,9   3,42,9
     Consum de les llars   597.918   613.760   632.320   1,6   2,83,2
     Consum de les adm. públiques (1) (5)   213.001   219.764   221.828   -0,2   2,10,9
     Formació bruta de capital (2)   201.035   215.769   227.289   5,4   6,53,8
          FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5)   98.176   105.706   110.996   6,6   7,24,3
          FBCF (construcció)   100.159   106.363   110.970   1,2   4,91,9
Saldo amb l'exterior (4) (5)   25.071   26.346   32.414   -0,5   -0,10,5
          Exportacions totals amb l'estranger   338.769   356.873   368.322   4,2   4,94,4
               Exportacions de béns i serveis (5)   298.091   314.672   322.338   4,3   5,03,8
               Consum dels estrangers en el territori   40.678   42.201   45.984   3,5   4,18,8
          Importacions totals amb l'estranger   313.698   330.527   335.908   6,5   5,63,3
               Importacions de béns i serveis (5)   301.689   316.832   319.673   6,4   5,52,6
               Consum dels residents a l'estranger   12.009   13.695   16.235   8,5   10,319,5

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.

(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.

(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.

(4) Aportació al creixement del PIB.

(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va presentar un increment en volum d'un 3,5% l'any 2016 a Catalunya. Per components de la demanda, s'observa un increment de la despesa interna (3,2%), i l'aportació del sector exterior al PIB va créixer un 0,6%. A Espanya el PIB va pujar un 3,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: