Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2016
        Milers        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Totals   3.400,9   3.477,4   3.596,8   1,0   2,23,4
Agricultura   60,4   :   :   -0,7   ....
Indústria   527,5   :   :   -0,6   ....
     Ind. manufacturera   481,4   :   :   -1,1   ....
Construcció   173,4   :   :   -1,2   ....
Serveis   2.639,7   :   :   1,5   ....
     Comerç, transport i hostaleria   984,4   :   :   1,0   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   1.012,2   :   :   2,2   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   643,1   :   :   1,0   ....
       
Assalariats   2.928,7   3.002,5   3.127,5   0,8   2,54,2
Agricultura   28,2   :   :   2,5   ....
Indústria   507,0   :   :   -0,7   ....
     Ind. manufacturera   462,0   :   :   -1,2   ....
Construcció   132,5   :   :   -2,1   ....
Serveis   2.261,1   :   :   1,3   ....
     Comerç, transport i hostaleria   789,8   :   :   0,8   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   879,8   :   :   2,0   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   591,4   :   :   1,0   ....

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
        Milers        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Totals   18.645,7   19.153,7   19.681,5   1,1   2,72,8
Agricultura   743,0   :   :   0,7   ....
Indústria   2.179,4   :   :   -1,0   ....
     Ind. manufacturera   1.946,1   :   :   -0,9   ....
Construcció   961,9   :   :   -3,2   ....
Serveis   14.761,5   :   :   1,8   ....
     Comerç, transport i hostaleria   5.471,0   :   :   1,9   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   5.259,8   :   :   2,2   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   4.030,7   :   :   1,1   ....
       
Assalariats   16.088,9   16.585,4   17.084,3   1,4   3,13,0
Agricultura   427,1   :   :   5,9   ....
Indústria   2.079,2   :   :   -1,1   ....
     Ind. manufacturera   1.847,5   :   :   -1,0   ....
Construcció   805,4   :   :   -3,7   ....
Serveis   12.777,1   :   :   2,0   ....
     Comerç, transport i hostaleria   4.299,7   :   :   2,5   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.560,9   :   :   2,5   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.916,6   :   :   1,0   ....

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El nombre total de llocs de treball va ser de 3.596,8 milers l'any 2016 a Catalunya, un 3,4% més que un any enrere. A Espanya el nombre de llocs de treball va créixer un 2,8% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: