Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2017
        Milers        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Totals   2.983,2   3.100,4   3.196,9   2,2   3,93,1
Agricultura   57,8   :   :   0,9   ....
Indústria   518,0   :   :   4,0   ....
     Ind. manufacturera   471,7   :   :   3,7   ....
Construcció   169,3   :   :   0,6   ....
Serveis   2.238,1   :   :   2,0   ....
     Comerç, transport i hostaleria   870,5   :   :   4,0   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   772,9   :   :   0,2   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   594,7   :   :   1,5   ....
       
Assalariats   2.578,9   2.683,1   2.775,0   3,8   4,03,4
Agricultura   27,7   :   :   2,4   ....
Indústria   497,5   :   :   4,2   ....
     Ind. manufacturera   452,7   :   :   3,8   ....
Construcció   132,6   :   :   3,8   ....
Serveis   1.921,2   :   :   3,7   ....
     Comerç, transport i hostaleria   705,6   :   :   7,4   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres   659,8   :   :   1,6   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   555,7   :   :   1,7   ....

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2017
        Milers        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Totals   16.911,3   17.417,7   17.907,6   3,2   3,02,8
Agricultura   700,3   :   :   1,2   ....
Indústria   2.160,7   :   :   2,6   ....
     Ind. manufacturera   1.932,2   :   :   2,8   ....
Construcció   996,5   :   :   7,1   ....
Serveis   13.053,8   :   :   3,1   ....
     Comerç, transport i hostaleria   5.085,2   :   :   3,7   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.229,9   :   :   3,9   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.738,7   :   :   1,3   ....
       
Assalariats   14.559,2   15.033,4   15.502,5   3,6   3,33,1
Agricultura   420,5   :   :   4,1   ....
Indústria   2.065,7   :   :   2,6   ....
     Ind. manufacturera   1.838,7   :   :   2,9   ....
Construcció   839,7   :   :   7,3   ....
Serveis   11.233,3   :   :   3,5   ....
     Comerç, transport i hostaleria   4.005,4   :   :   5,0   ....
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.581,1   :   :   4,4   ....
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.646,8   :   :   1,1   ....

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El nombre total de llocs de treball equivalents a temps complet va ser de 3.196,9 milers l'any 2017 a Catalunya, un 3,1% més que un any enrere. El nombre de llocs de treball equivalents a temps complet dels assalariats va ser de 2.775 milers, i augmenta un 3,4% amb relació a l'any anterior. A Espanya el nombre total de llocs de treball equivalents a temps complet va créixer un 2,8% anual, i el nombre de llocs de treball equivalents a temps complet dels assalariats mostra un increment del 3,1%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: