Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPRI)   109,1   106,1   102,3   -1,6   -2,7-3,6
Energia   121,0   107,9   92,9   -5,5   -10,8-13,9
Productes industrials   106,8   106,4   105,8   -0,4   -0,3-0,6
     béns de consum   106,9   106,8   107,0   0,0   -0,10,2
          consum durador   102,3   103,2   104,3   1,1   0,91,1
          consum no durador   108,0   107,9   108,0   0,0   -0,10,1
     béns d'equipament   101,0   101,2   101,4   0,5   0,20,2
          estr.metàl·liques i material transport   99,1   99,7   99,8   0,1   0,60,1
          maquinària i altres   104,1   103,9   104,1   1,1   -0,20,2
     béns intermedis   109,5   108,5   106,5   -1,4   -0,9-1,8
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   109,8   108,7   105,5   -0,5   -1,0-3,0
          altres béns intermedis   109,3   108,3   107,0   -1,8   -0,9-1,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

Amunt
Espanya. 2016
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Índex general (IPRI)   110,2   107,9   104,5   -1,3   -2,1-3,1
Energia   123,1   112,3   100,1   -3,1   -8,8-10,8
Productes industrials (1)   105,8   106,2   105,8   -0,8   0,3-0,4
     béns de consum   107,0   108,2   108,4   -0,5   1,10,2
          consum durador   102,5   102,8   104,0   0,5   0,21,2
          consum no durador   107,7   109,0   109,1   -0,5   1,20,2
     béns d'equipament   101,7   102,5   103,1   0,2   0,80,6
     béns intermedis   106,6   105,8   104,3   -1,5   -0,7-1,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Nota: Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).


Comentari

L'índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya va disminuir l'any 2015 un 3,6% interanual, segons dades definitives i amb base 2010=100. Per grans sectors industrials, l'energia baixa un 13,9% respecte a un any enrere i els productes industrials un 0,6%. Per tipus de béns, augmenten un 0,2% tant els de consum com els d'equipament, mentre que disminueixen els intermedis (-1,8%). A Espanya l'IPRI va baixar un 3,1%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 25 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: