Cost laboral per treballador i any. Per componentsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Cost total brut   32.250,9   32.514,1   32.328,1   -2,1   0,8-0,6
Sous i salaris   23.849,2   24.223,0   24.211,2   -1,8   1,60,0
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social   7.366,4   7.450,1   7.461,5   0,4   1,10,2
Cotitzacions voluntàries   152,5   156,0   154,9   -9,6   2,2-0,7
Prestacions socials directes   198,1   171,1   78,4   -17,4   -13,6-54,2
Resta de components del cost   684,7   514,0   422,2   -24,0   -24,9-17,9
     indemnitzacions per acomiadament   411,4   251,6   234,7   -25,3   -38,8-6,7
     despeses de formació professional   90,5   97,9   100,0   -3,9   8,22,1
     despeses de transport   11,4   12,7   9,9   -13,0   11,2-22,1
     despeses de caràcter social   43,4   26,0   22,1   -18,1   -40,0-15,2
     altres despeses   128,0   125,8   55,6   -32,8   -1,8-55,8
Cost total net (1)   32.092,6   32.310,1   32.139,3   -2,2   0,7-0,5
Subvencions i deduccions   158,3   204,0   188,8   15,2   28,9-7,4
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.


(1) El cost total net equival al cost total brut menys les subvencions i deduccions.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Cost total brut   30.653,1   30.857,3   30.528,2   -0,6   0,7-1,1
Sous i salaris   22.605,8   22.850,6   22.771,0   -0,2   1,1-0,3
Cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social   7.005,4   7.080,7   7.056,9   1,6   1,1-0,3
Cotitzacions voluntàries   170,9   171,5   170,4   -9,3   0,4-0,7
Prestacions socials directes   180,0   158,2   78,2   -21,1   -12,1-50,5
Resta de components del cost   691,0   596,4   451,7   -21,2   -13,7-24,3
     indemnitzacions per acomiadament   326,7   250,0   218,6   -26,0   -23,5-12,5
     despeses de formació professional   99,9   94,4   90,9   -1,1   -5,4-3,8
     despeses de transport   13,8   11,9   11,9   0,1   -13,4-0,6
     despeses de caràcter social   29,9   25,2   19,0   -25,6   -15,5-24,5
     altres despeses   220,9   214,8   111,3   -21,3   -2,7-48,2
Cost total net (1)   30.489,9   30.643,9   30.311,2   -0,6   0,5-1,1
Subvencions i deduccions   163,2   213,4   217,0   3,4   30,81,7
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual de cost laboral.


(1) El cost total net equival al cost total brut menys les subvencions i deduccions.


Comentari

L'any 2016, el cost laboral brut per treballador a Catalunya va ser de 32.328,1 euros, un 0,6% més baix que un any enrere. El cost salarial s'ha mantingut igual i les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social van pujar un 0,2%, si es compara amb l'any anterior. Dins la resta de components del cost, les indemnitzacions per acomiadament, que en suposen la major part, registren un decrement interanual del 6,7%. A Espanya, el cost laboral brut per treballador va ser de 30.528,2 euros, un 1,1% per sota de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral. Per components. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T

Sou aquí: