Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovacióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor
Empreses amb innovacions no tecnològiques en el període (1)7.901
Amb innovacions organitzatives6.616
Amb innovacions de comercialització4.585
Amb innovacions organitzatives i de comercialització3.300
  
Objectius de les innovacions organitzatives (%) (2) 
Reducció del període de resposta a les necessitats del client:
Millora d'habilitat per desenvolupar nous productes o processos:
Major qualitat dels béns i serveis:
Menors costos per unitat produïda:
Millora de l'intercanvi d'informació o de la comunicació:
  
Objectius de les innovacions de comercialització (%) (2) 
Augment o millora de la quota de mercat:
Introducció de productes de nous grups de clients:
Introducció de productes de nous mercats:
Unitats: Empreses.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.

: No disponible.

(1) El període de referència inclou l'any corresponent i els dos anteriors.

(2) % d'empreses que consideren de gran importància aquests objectius.

Nota: A partir del 2014, l'Enquesta no recull informació sobre els objectius de les innovacions no tecnològiques.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor
Empreses amb innovacions no tecnològiques en el període (1)33.751
Amb innovacions organitzatives28.303
Amb innovacions de comercialització18.588
Amb innovacions organitzatives i de comercialització13.139
  
Objectius de les innovacions organitzatives (%) (2) 
Reducció del període de resposta a les necessitats del client:
Millora d'habilitat per desenvolupar nous productes o processos:
Major qualitat dels béns i serveis:
Menors costos per unitat produïda:
Millora de l'intercanvi d'informació o de la comunicació:
  
Objectius de les innovacions de comercialització (%) (2) 
Augment o millora de la quota de mercat:
Introducció de productes de nous grups de clients:
Introducció de productes de nous mercats:
Unitats: Empreses.

Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.

: No disponible.

(1) El període de referència inclou l'any corresponent i els dos anteriors.

(2) % d'empreses que consideren de gran importància aquests objectius.

Nota: A partir del 2014, l'Enquesta no recull informació sobre els objectius de les innovacions no tecnològiques.


Comentari

El nombre d'empreses amb activitats innovadores no tecnològiques va ser de 7.901 a Catalunya en el període que inclou l'any 2015 i els dos anys anteriors. D'aquestes empreses, un 83,7% porten a terme innovacions organitzatives, mentre que un 58% són amb innovacions de comercialització. A Espanya, el nombre d'empreses amb activitats innovadores no tecnològiques en el període va ser de 33.751.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: