Innovació tecnològica. DespesesM RSS 

Catalunya. 2015
           2013           2014           2015
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros)   3.095.168   3.118.8473.324.467
Despesa en activitats per a la innovació (%)   
     R+D interna   53,7   53,051,2
     R+D externa   19,9   24,024,2
     Adquisició de maquinària i equip   14,0   11,713,0
     Adquisició d'altres coneixements externs   2,7   2,72,7
     Formació   1,2   0,80,7
     Comercialització   4,8   4,44,6
     Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució   3,7   3,23,7
Indicadors d'intensitat d'innovació (%)   
     Despesa innovació/volum negoci total empreses   1,0   1,11,0
     Despesa innovació/volum negoci emp. innovadores   2,2   2,32,2
     Despesa innovació/volum negoci emp. amb activ. R+D   2,5   2,62,5

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
           2013           2014           2015
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros)   13.233.291   12.959.84213.674.177
Despesa en activitats per a la innovació (%)   
     R+D interna   49,7   49,848,4
     R+D externa   17,1   17,717,2
     Adquisició de maquinària i equip   20,2   18,719,8
     Adquisició d'altres coneixements externs   5,1   5,55,3
     Formació   0,8   0,60,5
     Comercialització   3,2   3,53,6
     Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució   4,0   4,25,1
Indicadors d'intensitat d'innovació (%)   
     Despesa innovació/volum negoci total empreses   0,9   0,90,9
     Despesa innovació/volum negoci emp. innovadores   1,9   1,81,7
     Despesa innovació/volum negoci emp. amb activ. R+D   2,1   1,91,9

Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.


Comentari

Les empreses catalanes van destinar 3.324,5 milions d'euros a innovació tecnològica l'any 2015, xifra superior a la de l'any anterior. Els indicadors d'intensitat d'innovació mostren que la despesa en aquest concepte respecte al volum de negoci del total d'empreses és de l'1%, mentre que respecte al volum de negoci d'empreses innovadores és del 2,2%. A Espanya, la despesa en innovació tecnològica va ser de 13.674,2 milions d'euros, dada superior a la del 2014.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: