Població en risc de pobresa després de transferències socials. 2016M 

        Valor        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   1.538   1.400   1.406   20,9   19,019,2
Espanya   10.218   10.178   10.269   22,2   22,122,3
Zona euro   56.822   57.302   :   17,1   17,2:
Unió Europea   85.926   86.592   :   17,2   17,3:
Unitats: Milers de persones.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: