Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat. 2016M 

Bretxa del risc de pobresa. Total. 2016
        Homes        Dones        Total
Catalunya   28,5   29,529,0
Espanya   31,0   31,831,4
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Bretxa del risc de pobresa. Menys de 18 anys. 2016
        Homes        Dones        Total
Catalunya   49,0   33,538,6
Espanya   35,0   37,035,9
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Bretxa del risc de pobresa. De 18 a 64 anys. 2016
        Homes        Dones        Total
Catalunya   26,7   32,828,5
Espanya   33,2   33,033,2
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Bretxa del risc de pobresa. 65 anys i més. 2016
        Homes        Dones        Total
Catalunya   21,0   16,217,9
Espanya   11,9   17,113,9
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Bretxa del risc de pobresa. Per sexe i grups d'edat T
 Bretxa salarial entre homes i dones T

Sou aquí: