Densitat de població a 1 de gener. 2017M 

           2015           2016           2017
Catalunya   231,3        232,0233,5
Espanya   92,5        ::
Zona euro   :        ::
Unió Europea   117,1 (e)   ::
Unitats: Hab./km2.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 28 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població a 1 de gener T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: