Densitat de població. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   231,3        232,0     232,9 (p)
Espanya   92,5        92,5     :     
Zona euro   :        :     :     
Unió Europea   116,6 (e)   117,1 (e):     
Unitats: Hab./km2.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 9 de maig del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: